r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Italiaanse ministerie van Financiën: Italië overschrijdt toegezegd begrotingstekort

dinsdag 9 april 2019, 15:50
vlag Italië

ROME (ANP/BLOOMBERG) - Italië voldoet naar verwachting niet aan de begrotingsafspraken die de regering met de Europese Unie had gemaakt. Dat komt naar voren uit een conceptraming van het Italiaanse ministerie van Financiën die persbureau Bloomberg heeft ingezien. De toezegging het tekort in te perken was voor Brussel een belangrijke reden om af te zien van een miljardenboete voor de Italianen wegens de overschrijding van begrotingsnormen.

In het document staat dat Rome voor dit jaar een begrotingstekort van 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) verwacht, maar zich inspant voor een tekort van 2,4 procent. Eerder beloofde de rechts-populistische coalitie aan de Europese Commissie het tekort op 2,04 procent te houden.

Dat het begrotingstekort hoger uitvalt, komt door een fikse bijstelling van de verwachte economische groei in 2019. Waar aanvankelijk groei van 1 procent werd voorspeld, stelt het ministerie van Financiën die raming bij naar een stijging van 0,1 procent van het bbp.

Terug naar boven