r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

12 miljoen extra EU-hulp voor slachtoffers cycloon Idai in Afrika

dinsdag 9 april 2019, 13:14
Humanitaire hulp door het directoraat-generaal Civiele Bescherming en Europese Humanitaire Hulp
Bron: Flickr/rockcohen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie trekt 12 miljoen euro extra uit voor slachtoffers van de cycloon Idai, die medio vorige maand verwoesting aanrichtte in de Afrikaanse landen Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Het geld is bedoeld voor humanitaire hulp en komt boven op de 3,75 miljoen aan noodsteun die direct na de overstromingen werd vrijgemaakt.

7 miljoen is bestemd voor Mozambique, waar een kleine 2 miljoen mensen dringend behoefte hebben aan onderdak, voedsel en zorg. Daarnaast is veilig water van groot belang vanwege de grootschalige uitbraak van met name cholera.

In Zimbabwe, waarvoor 4 miljoen euro beschikbaar is, hebben de overstromingen de voedselcrisis versterkt. Die raakt bijna 3 miljoen mensen. Het natuurgeweld heeft in Malawi 860.000 mensen getroffen, van wie 10 procent hun huis kwijt zijn geraakt. Voor dat land is 1 miljoen extra gereserveerd.

Los van de EU-hulp hebben veel lidstaten hulp aangeboden, waaronder acht teams met specialisten, reddingsmaterieel en hulpgoederen. De EU financiert driekwart van de transportkosten van bijna 4 miljoen euro. Nederland heeft een team waterexperts gestuurd.

Als gevolg van de cycloon zijn meer dan 840 mensen overleden. Zeker 1900 mensen raakten gewond.

Terug naar boven