r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Veilige identiteitskaarten en verblijfsdocumenten: Commissie tevreden over uitslag stemming in Parlement

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 4 april 2019.

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over een nieuwe verordening die moet leiden tot veiliger identiteitskaarten en verblijfsdocumenten in de hele Europese Unie. In sommige EU-lidstaten worden nog papieren identiteitskaarten afgegeven. Deze zijn niet goed beveiligd en vormen een veiligheidsrisico omdat zij gemakkelijk kunnen worden nagemaakt en misbruikt door terroristen en andere criminelen om in de EU binnen te komen. In deze verordening worden minimale gemeenschappelijke veiligheidsnormen vastgesteld, die moeten leiden tot veilige en betrouwbare identiteitskaarten.

In een reactie toonde Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, zich ingenomen met de uitslag: "In de toekomst moeten alle identiteitskaarten en verblijfsdocumenten die in de EU worden afgegeven, voldoen aan dezelfde minimale beveiligingsnormen. Zo kunnen we het gebruik van vervalste identiteitskaarten door terroristen en andere criminelen die onze grenzen overschrijden, beter opsporen en voorkomen. Tegelijkertijd beschermen we de rechten en vrijheden van onze burgers, en kunnen zij zonder problemen reizen."

Věra Jourová, commissaris van Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "Dankzij identiteitskaarten met betere beveiligingskenmerken kunnen burgers soepeler door de EU reizen. Zo garanderen we ook dat de identiteitsdocumenten van alle EU-landen dezelfde sterke beveiligingskenmerken hebben, waardoor we achterdeurtjes waar terroristen en andere criminelen gebruik van maken, kunnen sluiten."

De beveiligingskenmerken van identiteitskaarten worden afgestemd op die van paspoorten. Beide documenten zullen voortaan een zeer veilige contactloze chip bevatten met daarop de pasfoto en de vingerafdrukken van de houder. Over twee jaar zullen de EU-lidstaten de nieuwe identiteitskaarten invoeren. De identiteitskaarten die momenteel in omloop zijn, voldoen niet aan de normen en moeten binnen vijf à tien jaar worden vervangen, afhankelijk van het beveiligingsniveau van de kaart. Voor bepaalde kaarten waarvan de houders ouder zijn dan 70 jaar, kan een uitzondering worden gemaakt.

EU-lidstaten worden niet verplicht identiteitskaarten af te geven: zij kunnen nog steeds zelf besluiten of identiteitskaarten vrijwillig of verplicht zijn, of helemaal niet worden afgegeven. De lidstaten kunnen ook nog zelf bepalen hoe hun identiteitskaarten eruit zien en welke e-overheidsdiensten zij aanbieden. Maar alle nieuwe identiteitskaarten moeten aan de nieuwe beveiligingsnormen voldoen.

Volgende stappen

Het voorstel moet nog door de Raad worden goedgekeurd.

Chronologisch overzicht

Op 17 april 2018 heeft de Commissie, in het kader van haar acties op weg naar een echte en doeltreffende Veiligheidsunie, voorgesteld om de beveiligingskenmerken van identiteitskaarten van EU-burgers en de verblijfskaarten van gezinsleden van buiten de EU te verbeteren.

Aangezien naar raming 80 miljoen Europeanen momenteel een niet-machineleesbare identiteitskaart zonder biometrische kenmerken hebben, moet het voorstel ertoe leiden dat het gebruik van vervalste documenten door terroristen en criminelen om de EU binnen te komen, wordt tegengegaan.

Meer informatie

Vrij verkeer in de EU

Mededeling: Zeventiende verslag over de totstandbrenging van een doeltreffende en echte veiligheidsunie

Vaak gestelde vragen - verhinderen dat terroristen de middelen hebben om aanslagen te plegen

Effectbeoordeling bij het voorstel ter verbetering van de beveiliging van identiteitskaarten en verblijfsdocumenten van EU-burgers en hun familieleden

Persbericht: Veiligheidsunie: Commissie presenteert nieuwe maatregelen om terroristen en criminelen de middelen en de kansen te onthouden voor het plegen van hun daden

IP/19/1871

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven