r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 november 2019 11:15 - 12:15
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 • Brievenlijst

 • Aanbieding rapport 'Zorg voor landschap, naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid' van het PBL en aanbod voor technische briefing

 • Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

  Te behandelen:

  35333 Initiatiefwetgeving d.d. 11 november 2019 - A. Kops, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

  Besluit: Ter informatie.

  2019D47633 35333, bijgewerkt t/m nr. 5(NvW d.d. 22 november 2019)

  35333-1 Geleidende brief

  35333-2 Voorstel van wet

  35333-3 Memorie van toelichting

  35333-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

  35333-5 Nota van wijziging inzake

 • Voorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

  Te behandelen:

  34908 Initiatiefwetgeving d.d. 16 maart 2018 - E. Ouwehand, Tweede KamerlidVoorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 december 2019 om 14.00 uur.

  Besluit: De minister van LNV verzoeken om de beantwoording op de commissievragen over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten uiterlijk vrijdag 29 november 2019 aan de Kamer te sturen.

  Zie ook agendapunt 5.

  2019D47001 Verzoek aan de minister van LNV de antwoorden op de commissievragen over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten uiterlijk 29 november 2019 aan de Kamer te sturen

  34908-1 Geleidende brief

  34908-2 Voorstel van wet

  34908-3 Memorie van toelichting

  34908-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

  34908-5 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

  34908-6 Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 25 september 2019, over het voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

  34908-7 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 14 november 2019 - E. Ouwehand, Tweede KamerlidBrief van het lid Ouwehand inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Besluit: Ter informatie.

  34908-7 Brief van het lid Ouwehand inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

 • Uitstel beantwoording vragen commissie over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

  Te behandelen:

  28286-1067 Brief regering d.d. 12 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitUitstel beantwoording vragen commissie over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten en rappel op de toezegging de Kamer te informeren over de uitkomsten van het overleg met de convenantspartijen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  28286-1067 Uitstel beantwoording vragen commissie over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten en rappel op de toezegging de Kamer te informeren over de uitkomsten van het overleg met de convenantspartijen

 • Reactie op een rappel op de toezegging om de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten terug te koppelen

  Te behandelen:

  28286-1068 Brief regering d.d. 12 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitReactie op verzoek commissie over een rappel op de toezegging om de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten met de betrokken partijen terug te koppelen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  28286-1068 Reactie op verzoek commissie over een rappel op de toezegging om de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten met de betrokken partijen terug te koppelen

 • Voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie

  Te behandelen:

  27428-364 Brief regering d.d. 14 oktober 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVoortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Biotechnologie.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 4 december 2019 om 14.00 uur.

  27428-364 Voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie

 • Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Details

  Debatten

  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)

  Dertigledendebatten

  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 • Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 oktober 2019

  Te behandelen:

  21501-32-1203 Brief regering d.d. 4 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVerslag van de Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 oktober 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 12 november 2019.

  21501-32-1203 Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 oktober 2019

 • Reactie op de verzoeken over de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de latente ruimte binnen afgegeven vergunningen onder het PAS en over openbaarmaking van de doorgerekende voorstellen van het RIVM om snel stikstof uit te sparen

  Te behandelen:

  32670-194 Brief regering d.d. 7 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitReactie op de verzoeken van de leden Ouwehand en Bromet, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 17 oktober 2019 en van 6 november 2019, over de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de latente ruimte binnen afgegeven vergunningen onder het PAS en over openbaarmaking van de doorgerekende voorstellen van het RIVM om snel stikstof uit te sparen

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek op 14 november 2019.

  32670-194 Reactie op de verzoeken van de leden Ouwehand en Bromet, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 17 oktober 2019 en van 6 november 2019, over de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de latente ruimte binnen afgegeven vergunningen onder het PAS en over openbaarmaking van de doorgerekende voorstellen van het RIVM om snel stikstof uit te sparen

  Bijlage

  Inventarisatie onbenutte emissieruimte in vergunningen van veehouderijen rondom de Peelvenen. Beschrijving werkwijze en resultaten onderzoek

 • Beantwoording feitelijke vragen over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

  Te behandelen:

  35334-2 Brief regering d.d. 14 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitBeantwoording vragen commissie over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek problematiek

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek op 14 november 2019.

  35334-2 Lijst van vragen en antwoorden over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek problematiek

  Bijlage

  Lijst van alle Natura 2000-gebieden gerangschikt op grootte (antwoord op vraag 11)

 • Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 18 november 2019

  Te behandelen:

  21501-32-1205 Brief regering d.d. 13 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 november 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het VSO Landbouw- en Visserijraad d.d. 18 november 2019 op 14 november 2019.

  21501-32-1205 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 november 2019

 • Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om de minister van LNV te verzoeken voor het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel van 27 november 2019 duidelijkheid te geven over het commitment van de verschillende partijen betrokken bij de landbouwtafel van het klimaatakkoord en om toe te lichten hoe de procesregie op de uitvoering van de landbouwtafel wordt vormgegeven

  Te behandelen:

  2019Z22607 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 november 2019 - W.J. Moorlag, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Moorlag (PvdA) om de minister van LNV te verzoeken voor het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel van 27 november 2019 duidelijkheid te geven over het commitment van de verschillende partijen betrokken bij de landbouwtafel van het klimaatakkoord en om toe te lichten hoe de procesregie op de uitvoering van de landbouwtafel wordt vormgegeven

  Besluit: De minister van LNV verzoeken om voor het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel van 27 november 2019 duidelijkheid te geven over het commitment van de verschillende partijen betrokken bij de landbouwtafel van het klimaatakkoord en om toe te lichten hoe de procesregie op de uitvoering van de landbouwtafel wordt vormgegeven.

  2019D47012 Minister van LNV verzoeken duidelijkheid te geven over commitment op het klimaatakkoord en over de vormgeving van de procesregie op de uitvoering van het klimaatakkoord

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven