r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 juni 2019 10:30 - 13:00
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)

Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

 • Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2017 van 21 juni 2018

  Te behandelen:

  35200-IV-8 Brief regering d.d. 17 juni 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesToezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2017 van 21 juni 2018

  Besluit: Behandeld.

  35200-IV-8 Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2017 van 21 juni 2018

 • Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

  Te behandelen:

  35200-IV-7 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording vragen commissie over het jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

  Besluit: Behandeld.

  35200-IV-7 Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

 • Beantwoording houdende een vraag commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV)

  Te behandelen:

  35200-IV-6 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 5 juni 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerBeantwoording houdende een vraag commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV)

  Besluit: Behandeld.

  35200-IV-6 Lijst houdende een vraag en antwoord, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV)

 • Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

  Te behandelen:

  35200-IV Begroting d.d. 15 mei 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesSlotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

  Besluit: Behandeld.

  35200-IV-3 Voorstel van wet

  35200-IV-4 Memorie van toelichting

  35200-IV-5 Verslag (blanco)

 • Voortgang van de verbetering van de Informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  26643-605 Brief regering d.d. 16 april 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang van de verbetering van de Informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland

  Besluit: Behandeld.

  26643-605 Voortgang van de verbetering van de Informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland

 • Moties ingediend tijdens het Wetgevingsdebat

  Te behandelen:

  35200-IV-9 Motie d.d. 20 juni 2019 - N. Özütok, Tweede KamerlidMotie van de leden Özütok en Diertens over op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren

  Besluit: Ingediend.

  35200-IV-9 Motie van de leden Özütok en Diertens over op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren

  35200-IV-10 Motie d.d. 20 juni 2019 - A. Bosman, Tweede KamerlidMotie van de leden Bosman en Van Dam over informatie over de besteding van de middelen bestemd voor rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

  Besluit: Ingediend.

  35200-IV-10 Motie van de leden Bosman en Van Dam over informatie over de besteding van de middelen bestemd voor rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

  35200-IV-11 Motie d.d. 20 juni 2019 - A.E. Diertens, Tweede KamerlidMotie van de leden Diertens en Özütok over de knelpunten ten aanzien van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud

  Besluit: Ingediend.

  35200-IV-11 Motie van de leden Diertens en Özütok over de knelpunten ten aanzien van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud

  35200-IV-12 Motie d.d. 20 juni 2019 - M. de Graaf, Tweede KamerlidMotie van het lid De Graaf over voorrang voor Nederlandse bedrijven bij de aanbesteding van wederopbouwprojecten op Sint-Maarten

  Besluit: Ingediend.

  35200-IV-12 Motie van het lid De Graaf over voorrang voor Nederlandse bedrijven bij de aanbesteding van wederopbouwprojecten op Sint-Maarten

  35200-IV-13 Motie d.d. 20 juni 2019 - M. de Graaf, Tweede KamerlidMotie van het lid De Graaf over geen cent steken in de oplossing van het financiële wanbeheer op Curaçao

  Besluit: Ingediend.

  35200-IV-13 Motie van het lid De Graaf over geen cent steken in de oplossing van het financiële wanbeheer op Curaçao

Bijlagen


Inhoud

1.

Wetgevingsoverleg (WGO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met het beleid inzake Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de andere drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dit betreft onder meer

3.

Meer over...

Terug naar boven