r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

New deal voor de consument: Europese Commissie verwelkomt voorlopig akkoord over aanscherping EU-regels voor consumentenbescherming

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 2 april 2019.

Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over het aanscherpen en beter handhaven van de regels om consumenten te beschermen.

De belangrijkste verbeteringen zijn meer transparantie voor consumenten die online aankopen doen, doeltreffende sancties en duidelijke regels voor de aanpak van kwaliteitsverschillen bij producten die in de EU worden aangeboden. De nieuwe regels zijn april vorig jaar door de Europese Commissie voorgesteld als onderdeel van de new deal voor de consument.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: De nieuwe aanpak beschermt de consument door voor meer transparantie te zorgen en de regels strikt te handhaven wanneer de rechten van consumenten worden geschonden. Dankzij de new deal weten consumenten wat zij kopen en bij wie ze hun aankopen doen.”

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: Dit akkoord zal een einde maken aan dubbele standaarden op de eengemaakte markt. Consumenten zouden niet langer moeten worden misleid doordat producten van verschillende kwaliteit als identiek worden aangeboden. Hardnekkige overtreders kunnen straks zware sancties verwachten. De new deal zorgt voor een krachtigere bescherming van de onlineconsument en voor meer transparantie bij het doen van onlineaankopen.

De nieuwe maatregelen leveren voor de consument concrete voordelen op.

  • Doeltreffende sancties voor inbreuken op de EU-consumentenwetgeving: de nationale consumentenautoriteiten worden bevoegd om op gecoördineerde wijze doeltreffende, proportionele en daardoor afschrikkende sancties op te leggen. Voor veel voorkomende inbreuken die gevolgen hebben voor consumenten in verschillende EU-lidstaten en waarvan de handhaving op EU-niveau wordt gecoördineerd, wordt de maximumboete in elke lidstaat ten minste 4% van de jaaromzet van het bedrijf.
  • Aanpakken van kwaliteitsverschillen bij consumentenproducten: de nieuwe regels maken duidelijk dat het als misleiding zal worden beschouwd, wanneer een product wordt aangeboden als identiek aan eenzelfde product in andere lidstaten, wanneer in feite de samenstelling of de kenmerken van deze producten zonder goede reden aanzienlijk verschillen.
  • Versterking van onlineconsumentenrechten: consumenten die online producten of diensten kopen, moeten duidelijk kunnen zien of het om een professionele verkoper of een particulier gaat, zodat zij kunnen nagaan hoe zij beschermd zijn als er iets misgaat. Als een consument op internet zoekt, zal duidelijk worden weergegeven wanneer een handelaar voor een zoekresultaat heeft betaald. Consumenten zullen ook worden geïnformeerd over de belangrijkste criteria die de rangschikking van de zoekresultaten bepalen.

Volgende stappen

Dit voorlopige akkoord moet nu formeel worden vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

De new deal voor de consument bouwt voort op eerdere maatregelen van de Commissie-Juncker om consumenten beter te beschermen.

In het kader van de strategie voor een digitale eengemaakte markt heeft de Commissie heel wat initiatieven uitgevoerd om de consumentenwetgeving aan de onlinewereld aan te passen, bijvoorbeeld door een einde te maken aan roamingkosten of ongegronde geoblocking. Ook zal de in 2017 aangenomen gemoderniseerde verordening over samenwerking bij consumentenbescherming leiden tot betere handhaving en grensoverschrijdende samenwerking tussen de consumentenautoriteiten.

De new deal voor de consument bestaat uit twee voorstellen:

Meer informatie

Een new deal voor de consument

IP/19/1755

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven