r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Klaas Knot: 'Gestimuleer ECB krijgt inflatie niet omhoog'

donderdag 28 maart 2019, 13:00
ECB in Frankfurt

AMSTERDAM (ANP) - Ondanks stimuleringsmaatregelen voor de Europese economie is het de Europese Centrale Bank (ECB) niet gelukt om de inflatie echt naar het gewenste niveau te krijgen. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) dringt in het jaarverslag van de toezichthouder daarom aan op een verdere, geleidelijke terugkeer naar een gangbaarder monetair beleid.

De afgelopen jaren heeft de ECB de rente flink omlaag gebracht en veel geld in de economie gepompt via het massaal opkopen van obligaties. Met dat laatste zijn de beleidsmakers in Frankfurt inmiddels gestopt, maar de belangrijkste rentetarieven blijven dit jaar waarschijnlijk op hun historisch lage niveau.

Eind vorig jaar bewoog de Europese inflatie inderdaad even rond de doelstelling van zo'n 2 procent. Maar gecorrigeerd voor volatiele energie- en voedselprijzen resteert eigenlijk al jaren een zogeheten kerninflatie van 1 procent. Knot denkt dat dit te maken heeft met zaken als internationale specialisatie, concurrentie onder invloed van globalisering en technologische vooruitgang. Die factoren verdwijnen niet als de ECB aan de knoppen draait, vandaar Knots bescheidenere opstelling over wat er met monetair beleid te bereiken valt.

De economische groei in het eurogebied is de laatste tijd duidelijk weer aan het afzwakken. Maar dat verandert het standpunt van de DNB-preses niet, al hangt het tempo van de gewenste rentestappen wel af van dit soort omstandigheden. Een recessie wordt niet voorzien, benadrukt Knot.

Een normaler monetair beleid is in zijn ogen ook wenselijk wegens de schadelijke neveneffecten van al het gestimuleer. De lage rente werkt bijvoorbeeld het aangaan van schulden in de hand.

DNB zelf heeft vorig jaar opnieuw een half miljard euro opzij moeten leggen in verband met het risico dat de vele door de ECB op zijn balans gezette obligaties van het ECB-opkoopbeleid later met verlies moeten worden verkocht.

Door toegenomen inkomsten uit monetaire operaties steeg de nettowinst van de centrale bank wel, van 121 miljoen naar 188 miljoen euro. Daardoor kan er een dividend van 179 miljoen euro aan de Staat overgemaakt worden. Een jaar terug ging er nog 115 miljoen euro naar de schatkist.

Terug naar boven