r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economische banden tussen Frankrijk en Nederland, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 mei 2019 13:00 - 15:00
plaats Den Haag
locatie Suze Groenewegzaal Toon locatie
zaal Suze Groenewegzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Contactgroep Frankrijk (Tweede Kamer) (CGF)

 • Economische banden tussen Frankrijk en Nederland

  Details

  Frankrijk en Nederland hebben een handelsrelatie met een omvang van meer dan 50 miljard euro per jaar. De goederenstroom tussen Frankrijk en Nederland is intensief en wordt vooral gekenmerkt door wederzijdse aanvulling. Nederland is de achtste handelspartner van Frankijk en een belangrijke afzetmarkt voor de Franse export, en wederzijds is Frankrijk de vierde handelspartner van Nederland. Er vindt uiteenlopende export van producten plaats, zoals voedingsmiddelen, industriële en kapitaalgoederen, consumptiegoederen en dienstverlening.

  Dit alles draagt bij aan de grote economische kansen, en vormt een belangrijke bron voor banen en hogere levensstandaarden. Er zijn veel overeenkomsten tussen onze landen, cultuur en welzijn, maar ook verschillen. Tijdens het rondetafelgesprek kijken we hoe we deze banden kunnen versterken, en hoe we nog beter kunnen samenwerken, elkaar beter begrijpen en van elkaar kunnen leren.

  Het rondetafelgesprek is verdeeld in drie blokken. In het eerste blok (45 minuten) spreken we met zowel Franse als Nederlandse bedrijven. Hier kunnen zij ingaan op het belang van de relatie, alsook op de problemen waar zij tegenaan lopen. En welke rol er is weggelegd voor Nederlandse en Franse politici op dit vlak.

  In het tweede blok (45 minuten) gaan we in gesprek met belangenorganisaties die, op welke manier dan ook, betrokken zijn bij de (handels)relatie. De hechte band tussen Frankrijk en Nederland wordt niet alleen vormgegeven door bedrijven, maar ook door andere publieke en private actoren. Alleen als we samenwerken kunnen we optimaal gebruik maken van de vrije handel tussen onze landen. Maar ook alleen door samenwerking kunnen we Europese belemmeringen wegnemen.

  Tot slot spreken we in het derde blok (0,5 uur) met Franse expats in Nederland.

 • Programma:

  Details

  Blok 1: bedrijven van zowel Franse als Nederlandse zijde (13.00-13.45 uur)

  Voor het eerste blok zal de voertaal Engels zijn

  • Airbus Defence and Space, Arnaud de Jong, CEO Airbus Defence and Space Netherlands
  • Hema, Stephane Frenkel, Country Managing Director France

  Blok 2: Andere belangen in de Frans-Nederlandse relatie (13.45-14.30 uur)

  • CCI FRANCE PAYS-BAS, Sylvie Craenen, directeur
  • VNO-NCW, Louise Beduwe, secretaris; handelsbevordering, handelsmissies

  Blok 3: Franse expats in Nederland (14.30-15.00 uur)

  • Philippe Elan
  • Nicolas du Manoir de Juaye

Bijlagen


1.

Hoorzitting

2.

Contactgroep Frankrijk (Tweede Kamer) (CGF)

De Contactgroep Frankrijk is halverwege de jaren negentig opgericht om door een regelmatige uitwisseling van ideeën bij te dragen aan een goede verstandhouding en de totstandkoming van een constructieve, vriendschappelijke dialoog. Gemiddeld ontplooit de groep één à twee activiteiten per parlementair jaar.

Een contactgroep biedt de leden van de Tweede Kamer een forum om op informele wijze contact te onderhouden met leden van het parlement in het land waar de contactgroep zich op richt. De contacten vinden doorgaans plaats via (buitenlandse) werkbezoeken, ontvangsten van een buitenlandse parlementariër, enzovoorts.

3.

Meer over...

Terug naar boven