r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland gebruikt geen noodremprocedure tegen EU-plan WW

dinsdag 26 maart 2019, 8:05
Wouter Koolmees

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat geen noodremprocedure gebruiken om te voorkomen dat er Europese regelgeving komt waardoor arbeidsmigranten sneller een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. Het kabinet is fel tegen het plan.

Het voorstel maakt het mogelijk dat werknemers die in een ander EU-land na minstens een maand werken onvrijwillig werkloos worden, recht krijgen op een werkloosheidsuitkering in hun ‘gastland’. De uitkering kan desgewenst worden meegenomen naar het thuisland.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vreest dat arbeidsmigranten het land met de hoogste uitkering kiezen. Ook stimuleert het voorstel volgens hem werklozen niet om een baan te zoeken.

Maar hij heeft onvoldoende steun van andere lidstaten om de regelgeving te stoppen. Toepassing van de noodremprocedure waardoor de wetgevingsprocedure wordt geschorst heeft geen zin, aldus Koolmees. ,,Een beroep op deze procedure acht ik juridisch niet proportioneel en daarom niet realistisch. Het inroepen van deze noodremprocedure in de huidige situatie heeft dan ook als gevaar dat Nederland oneigenlijk gebruik wordt verweten."

Vorige week gingen de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie akkoord met het voorstel. Het moet formeel nog worden goedgekeurd. De nieuwe regels zijn onderdeel van een pakket maatregelen om de socialezekerheidsstelsels te coördineren in de EU. Daarin zitten volgens Koolmees ook veel maatregelen bij waar Nederland baat bij heeft.

Delen

Terug naar boven