r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Codex Alimentarius Working Party, Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 mei 2019 10:00
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
zaal Room EB S3
organisatie Groep Codex Alimentarius


1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Groep Codex Alimentarius

Eind jaren vijftig van de vorige eeuw realiseerden overheden van landen zich steeds meer dat de internationale handel van voedselproducten alleen nog maar toe zou nemen en dat er daarom naast nationale en regionale regelgeving voor voedselproducten ook op internationaal niveau afspraken gemaakt moesten worden.

In 1962 is daarom door de VN de Codex Alimentarius (Latijn voor voedingsmiddelenwet / afspraken) opgericht. Deze Codex Alimentarius is een intergouvernementele organisatie en valt zowel onder de verantwoordelijkheid van de FAO als ook de WHO. Deze twee VN-organisaties hebben in het kader van het 'Joint FAO/WHO Food Standards Programme' de Codex Alimentarius Commission (CAC) opgericht. Dit is de naam voor het overkoepelend en besluitvormend comité van deze organisatie. Onder de CAC vallen een dertigtal comités waarin richtlijnen en standaarden worden uitgewerkt.

3.

Meer over...

Terug naar boven