r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Van ivoren toren naar McUniversity, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 22 mei 2019 17:00
plaats Amsterdam
locatie Spui 25-27, 1012 XM Toon locatie
aanwezigen Z. (Zihni) Özdil e.a.
organisatie SPUI25

‘Waarom ik ontslag neem bij de universiteit’, heette Eelco Runia’s veel besproken artikel dat vorig jaar in NRC Handelsblad verscheen. Na zijn vertrek schreef Runia het boek 'Genadezesjes' - en wat blijkt: het is allemaal nog dramatischer en ernstiger dan hij dacht. In dit programma spreekt hij met verschillende betrokkenen over het functioneren van de moderne universiteit.

Runia’s boek is een feest van herkenning voor iedereen die bij het hoger onderwijs betrokken is en bevat een grote hoeveelheid eyeopeners. Hij analyseert de ontsporing van wat ooit een bolwerk van professionaliteit was. Runia schrijft in zijn boek verschillende partijen aan: belastingbetalers, Kamerleden, universiteitsbestuurders, wetenschappers, bedrijfsartsen, studenten en promovendi. In dit programma buigen wij ons met verschillende vertegenwoordigers van deze partijen over de staat van het hoger onderwijs.

Over de sprekers

Eelco Runia is historicus en psycholoog. Hij doceerde theoretische en intellectuele geschiedenis in Stanford, Berkeley en Groningen. Hij publiceerde onder meer het zeer geprezen Waterloo, Verdun, Auschwitz en Het Srebrenicasyndroom.

Frank Miedema is vice-rector research van de Universiteit Utrecht en voorzitter van het UU Open Science-programma. Eerder was hij decaan van de Faculteit Geneeskunde van de UU en vicevoorzitter van UMC Utrecht.

Barbara Henkes is als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2020 verschijnt van haar hand Negotiating Politics in the Family. Transnational histories on the intersection of the Netherlands, Nazi Germany and apartheid South Africa.

Dolf Algra is arts en opiniemaker. Tot voor kort werkte hij als zelfstandig bedrijfsarts, als commentator richt hij zich op sociale zekerheid en zorg.

Jonne Harmsma promoveerde in november 2018 op Jelle zal wel zien, een biografie van oud-premier Jelle Zijlstra (1918-2001). Op dit moment werkt hij - op tijdelijke basis - bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam, schrijft columns voor De Groene Amsterdammer, Follow the Money en het Vlaamse Mo Magazine, en is actief binnen de Partij voor de Dieren.

Zihni Özdil is Tweede Kamerlid voor GroenLinks met de portefeuilles Integratie en inburgering, MBO en Hoger onderwijs en wetenschap. Hij studeerde geschiedenis waarna hij aan de Erasmus Universiteit en Universiteit van Amsterdam doceerde over economische ongelijkheid, klimaatverandering en burgerschap. Ook was hij bestuurslid bij de vakbond voor journalisten (NvJ).

Christien van der Harst volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet binnen politieke geschiedenis onderzoek naar vormen van burgerschap en de politieke dimensie van consumptie. Zij was eerder voorzitter bij debatorganisatie happyChaos.

Marjolijn Voogel is acquirerend redacteur voor de Nederlandse Boekengids en als freelance uitgever onder meer werkzaam bij Amsterdam University Press. Zij studeerde Frans in Groningen en sociologie in Amsterdam, en promoveerde in Rotterdam op een historisch-sociologisch onderzoek over de positie van de Franse taal in het onderwijs en de uitgeverij in Nederland. ​

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.


1.

Meer over...

Terug naar boven