r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brexit: plannen om de gevolgen van een “no deal” te beperken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 8 april 2019.

Als het VK de EU verlaat zonder deal, zullen mensen en bedrijven in heel Europa worden getroffen. De EU heeft maatregelen genomen om de gevolgen van een ongeordend vertrek te verzachten.

De EU heeft herhaaldelijk benadrukt dat zij voorstander is van een ordentelijke terugtrekking van het VK uit de Unie. Een terugtrekkingsovereenkomst werd gesloten met het VK om ervoor te zorgen dat beide partijen kunnen blijven samenwerken aan verschillende kwesties in hun wederzijds voordeel. Toch heeft de EU maatregelen genomen om de impact van een mogelijke No Deal-Brexit te verminderen.

Deze maatregelen kunnen de voordelen van het lidmaatschap van de EU niet nabootsen. Het zijn tijdelijke, eenzijdige regels. De wederkerigheid van het VK is vereist om ervoor te zorgen dat sommige maatregelen in werking treden.

Langetermijn oplossingen zijn afhankelijk van toekomstige besprekingen tussen de EU en het VK.

Ter voorbereiding van een No Deal-scenario neemt de EU de volgende maatregelen:

Visa

Britten kunnen zonder visum voor een korte periode in de EU verblijven op voorwaarde dat dit ook geldt voor mensen uit de EU die naar het VK reizen.

Luchtvaart

Britse luchtvaartmaatschappijen zouden diensten kunnen blijven verlenen aan EU-landen, op voorwaarde dat EU-bedrijven dit ook in het VK kunnen doen.

Spoorwegen

De geldigheid van spoorwegveiligheidsvergunningen zou verlengd worden om de continuïteit van de spoorwegdiensten tussen het VK en de EU te waarborgen, op voorwaarde dat het VK hetzelfde doet.

Wegtransport

Bus-, touringcar- en vrachtvervoersbedrijven uit het VK zouden in staat zijn om diensten aan te bieden tussen Groot-Brittannië en de EU, op voorwaarde dat het VK gelijkwaardige toegang biedt tot EU-bedrijven.

Sociale zekerheid

EU-burgers in het VK en het VK-burgers in de EU zouden de voordelen behouden van dezelfde sociale zekerheid van voor de terugtrekking.

Erasmus+

Studenten en docenten in of vanuit het VK zouden hun doorlopende studie in het buitenland kunnen voltooien als onderdeel van het Erasmus+ -programma.

Vredesproces in Noord-Ierland

Financiering voor bilaterale vredesprogramma's in Noord-Ierland zou tot ten minste 2020 doorgaan om het vredes- en verzoeningsproces te ondersteunen dat op gang werd gebracht door het Goedevrijdagakkoord.

Visserij

Als het VK instemt met volledige wederkerigheid van toegang tot de viswateren, blijft de procedure voor bedrijven om toestemming voor vissen te verkrijgen eenvoudig. Quota-uitwisseling zou nog steeds zijn toegestaan ​​totdat deze maatregelen op 31 december aflopen.

Als het VK het er niet mee eens is, kunnen EU-bedrijven die uit Britse wateren zijn geweerd in aanmerking komen voor compensatie door het Europees fonds voor maritieme zaken en visserij.

Defensie

EU-bedrijven kunnen nog steeds bepaalde items exporteren naar het VK die voor civiele en militaire doeleinden worden gebruikt.

SOMMIGE GEBIEDEN HEBBEN GEEN SPECIALE MAATREGELEN

Op veel gebieden zijn er geen speciale maatregelen getroffen die de huidige relatie met het VK vervangen in geval van een No Deal. Dit kan leiden tot extra kosten en extra papierwerk, waardoor het aan te raden is om contact op te nemen met de relevante autoriteiten van uw land of regio.

Rijbewijs

Rijbewijzen die afgegeven zijn in een EU-land worden automatisch erkend door andere lidstaten. Wanneer het VK vertrekt, is dit niet langer van toepassing op Britse rijbewijzen. EU-burgers die in het VK willen rijden, moeten bij de Britse autoriteiten navragen of hun rijbewijs geldig is. Britten moeten zich wenden tot de nationale autoriteiten van elk EU-land waarin ze willen rijden. Internationale rijbewijzen zijn geldig in het VK en in de EU.

Huisdieren

Het EU-huisdierenpaspoort, waarmee huisdieren naar een ander EU-land kunnen reizen, is niet langer geldig in het VK. Waarschijnlijk zal er meer papierwerk nodig zijn bij het vervoeren van huisdieren naar of vanuit het VK.

Medische behandeling

Op grond van EU-regels hebben mensen tijdens een tijdelijk verblijf in een andere lidstaat toegang tot gezondheidszorg via de Europese ziekteverzekeringskaart. Deze regels zijn niet langer van toepassing op het VK. Zowel EU-burgers die naar het VK reizen als Britten die EU-landen bezoeken, moeten controleren of hun verzekering de kosten van medische behandeling in het buitenland dekt. Zo niet, dan zouden ze moeten overwegen om een ​​particuliere reisverzekering af te sluiten.

Raadpleeg de website van de Europese Commissie voor aanvullende informatie over reizen van en naar het VK.

De rol van het Parlement

Al deze maatregelen kunnen alleen met instemming van het Europees Parlement in werking treden.

Elke overeenkomst die door de EU en het VK wordt bereikt - inclusief de terugtrekkingsovereenkomst en eventuele overeenkomsten over toekomstige betrekkingen - moet door het Parlement worden goedgekeurd voordat ze van kracht kunnen gaan.

Volgende stappen

Geen van deze tijdelijke maatregelen kan de bestaande overeenkomsten vervangen. Pas nadat het VK de EU heeft verlaten, kunnen de EU en het VK, als derde land, de toekomstige betrekkingen bekijken. Dan pas kunnen overeenkomsten gesloten worden die zorgen voor een samenwerking op het gebied van handel, veiligheid, migratie en defensie.

De politieke verklaring die is gehecht aan de terugtrekkingsovereenkomst, indien geratificeerd door het VK, weergeeft het algemene kader over hoe deze relaties er zouden kunnen uitzien.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20190313STO31215

Gecreëerd: 21-03-2019 - 14:49

Bijgewerkt op: 08-04-2019 - 13:22


Terug naar boven