r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting 2021-2027: Commissie verheugd over voorlopig akkoord over InvestEU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 20 maart 2019.

De Europese Commissie verheugt zich over het voorlopig akkoord over InvestEU, het voorgestelde programma om private en publieke investeringen in Europa te stimuleren in de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027.

Dit voorlopig akkoord tussen het Europees Parlement, de lidstaten en de Commissie is een cruciale stap op weg naar de instelling van het InvestEU-programma, dat het Europees Fonds voor strategische investeringen en 13 andere financiële instrumenten van de EU die momenteel investeringen in de EU ondersteunen onder één dak samenbrengt, waardoor de financiering gemakkelijker toegankelijk wordt.

Voorzitter Jean-Claude Juncker: Europa staat er veel beter voor dan een paar jaar geleden. Dankzij het investeringsplan voor Europa dat we eind 2014 hebben gelanceerd, wordt er weer geïnvesteerd. Maar we kunnen en moeten meer doen om de werkgelegenheid en de groei te stimuleren. Hier begint de rol van InvestEU. Voortbouwend op het succes van wat we al hebben bereikt, zullen we publieke middelen kunnen gebruiken om strategisch belangrijke projecten in de hele EU te ondersteunen. Het akkoord van vandaag zou niet op een beter moment kunnen komen en betekent dat EU-middelen eerder vroeger dan later op het terrein resultaten zullen kunnen opleveren."

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: “InvestEU wordt ons vlaggenschipprogramma voor een duurzame, veerkrachtige en competitieve Europese economie. Het zal de investeringen op essentiële gebieden zoals kunstmatige intelligentie, circulaire economie, klimaatactie, sociale insluiting en vaardigheden verder stimuleren, met als bijkomend voordeel dat de toegang tot financiering voor de begunstigden gemakkelijker en transparanter wordt. Ik dank en feliciteer het Parlement en de lidstaten voor hun onvermoeibare inspanningen die tot het akkoord van vandaag hebben geleid."

InvestEU bouwt voort op het succes van het Junckerplan, of Investeringsplan voor Europa. Net als het Junckerplan is InvestEU een EU-begrotingsgarantie. De garantie bedraagt ten minste 38 miljard euro, waarmee ten minste 650 miljard euro gemobiliseerd moet worden. Het InvestEU-Fonds zal vergezeld gaan van de InvestEU-advieshub - maatwerkondersteuning voor projectontwikkelaars - en het InvestEU-portaal - een gemakkelijk toegankelijke pijplijn van doorontwikkelde projecten voor potentiële investeerders.

InvestEU is een partnerschap met de Europese Investeringsbank Groep (EIB), de EU Bank, en staat ook open voor andere uitvoerende partners.

Dit voorlopige akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. De begrotingsaspecten van InvestEU zijn onderworpen aan het algemene akkoord over de volgende langetermijnbegroting van de EU, die de Commissie in mei 2018 heeft voorgesteld.

Uit de laatste cijfers van de Europese Investeringsbank, de strategische partner van de Commissie voor het Junckerplan, blijkt dat het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) in maart 2019 bijna 390 miljard euro aan investeringen had gemobiliseerd. De tot nu toe onder EFSI goedgekeurde activiteiten vertegenwoordigen een totaal financieringsvolume van 72,5 miljard euro in alle 28 lidstaten.

De EIB heeft 518 door EFSI ondersteunde infrastructuurprojecten voor 53,9 miljard euro goedgekeurd, terwijl het Europees Investeringsfonds 537 financieringsakkoorden voor kleine en middelgrote ondernemingen ter waarde van 18,6 miljard euro heeft goedgekeurd. 929.000 kleine en middelgrote ondernemingen zullen van deze overeenkomsten profiteren.

Voor verdere informatie

Factsheet: Wat is het InvestEU-programma?

Factsheet: InvestEU: wat zal het financieren?

Persbericht over het InvestEU-voorstel (6 juni 2018): InvestEU-programma geeft steun voor werkgelegenheid, groei en innovatie in Europa

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het InvestEU-programma (6 juni 2018)

EU-begroting voor de toekomst:

Volg vicevoorzitter Katainen op Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/1732

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven