r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Defensiefonds op koers met 525 miljoen euro voor Eurodrone en andere gezamenlijke onderzoeks- en industriële projecten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 19 maart 2019.

De Commissie heeft vandaag werkprogramma's goedgekeurd voor de medefinanciering van gezamenlijke industriële defensieprojecten in 2019-2020 waarvan de waarde kan oplopen tot 500 miljoen euro. Er is bovendien 25 miljoen euro uitgetrokken voor de ondersteuning van samenwerkingsprojecten op het gebied van defensieonderzoek in 2019, met oproepen tot het indienen van voorstellen die vandaag zijn bekendgemaakt.

De Commissie-Juncker levert een ongeziene inspanning om de Europeanen te beschermen en te verdedigen. Vanaf 2021 zal een volwaardig Europees Defensiefonds een innovatieve en concurrerende industriële defensiebasis bevorderen en bijdragen tot de strategische autonomie van de EU. Via twee voorlopers van het fonds onderneemt de Commissie stappen om de defensiesamenwerking in het kader van de EU-begroting nu al in de praktijk te brengen. De voorbereidende actie inzake defensieonderzoek (Preparatory Action on Defence Research - PADR) boekt voor het derde opeenvolgende jaar resultaten. Met de besluiten van vandaag heeft de Commissie het startschot gegeven voor de eerste door de EU gefinancierde gezamenlijke industriële defensieprojecten in het kader van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (European Defence Industrial Development Programme - EDIDP). Daarbij zal de nadruk liggen op gebieden als dronetechnologie, satellietcommunicatie, systemen voor vroegtijdige waarschuwing, kunstmatige intelligentie, cyberdefensie en maritieme bewaking.

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, belast met Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, zei in dit verband: "Samenwerking op het gebied van defensie is de enige manier om de Europeanen te beschermen en te verdedigen in een wereld die steeds instabieler wordt. Wij dragen ons deel bij. De gemeenschappelijke projecten nemen concrete vormen aan. De Europese defensie is een realiteit geworden. Op basis van deze succesvolle ervaring zullen wij de financiering opvoeren met het oog op een volwaardig Europees Defensiefonds in 2021."

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, belast met Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, voegde hieraan toe: "Om ervoor te zorgen dat Europa zijn burgers kan beschermen, hebben wij geavanceerde defensietechnologie en -uitrusting nodig op gebieden als kunstmatige intelligentie, dronetechnologie, satellietcommunicatie en inlichtingensystemen. Met de EU-investeringen die we vandaag beginnen, gaan we van ideeën naar concrete projecten, we versterken het concurrentievermogen van onze defensie-industrie."

Gezamenlijke ontwikkeling van defensiematerieel en -technologie:

Het eerste industriële ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP) dat met de lidstaten is overeengekomen stelt 500 miljoen euro ter beschikking voor de medefinanciering van de gezamenlijke ontwikkeling van defensievermogens in de periode 2019-2020. De komende dagen maakt de Commissie negen uitnodigingen tot het indienen van voorstellen bekend voor het jaar 2019, en later volgen er twaalf voor 2020. Deze uitnodigingen betreffen prioriteitsgebieden in alle domeinen — lucht, land, zee, cyber en ruimtevaart:

  • Bevordering van de werking, de bescherming en de mobiliteit van de strijdkrachten: 80 miljoen euro is beschikbaar voor de ontwikkeling van anti-dronesystemen en vermogens om CBRN-bedreigingen te detecteren;
  • Inlichtingen, beveiligde communicatie & cyber: 182 miljoen euro zal worden besteed aan cyber-omgevingsbewustzijn en cyberdefensie, omgevingsbewustzijn in de ruimte en vermogens voor vroegtijdige waarschuwing, of maritieme bewakingsvermogens;
  • Vermogen om hoogwaardige operaties uit te voeren: 71 miljoen euro zal worden gebruikt voor de verbetering of de ontwikkeling van de volgende generatie van op de grond gebaseerde precisieaanvalsvermogens, grondgevechtsvermogens, luchtgevechtsvermogens en toekomstige systemen voor de zeemacht;
  • Innovatieve defensietechnologie & kmo's: 27 miljoen euro zal worden ingezet voor oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, virtuele realiteit en cybertechnologie, almede om kmo's te ondersteunen.
  • Daarnaast zijn er twee projecten voorgesteld voor onderhandse gunning: 100 miljoen EUR ter ondersteuning van de ontwikkeling van Eurodrone, een cruciaal vermogensonderdeel voor de strategische autonomie van Europa, en 37 miljoen euro ter ondersteuning van interoperabele en veilige militaire communicatie in de vorm van ESSOR (Europese beveiligde softwaregedefinieerde radio).

Financiering van innovatie in defensieonderzoek:

Vandaag publiceert de Commissie oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek (PADR), de derde en laatste tranche van de begroting onder de Commissie-Juncker. In het werkprogramma voor 2019 wordt 25 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek op het gebied van elektromagnetische spectrumdominantie en toekomstige disruptieve defensietechnologieën — twee gebieden die als essentieel zijn aangemerkt om de technologische voorsprong en onafhankelijkheid van Europa op de lange termijn te handhaven.

In de oproepen op het gebied van toekomstige disruptieve defensietechnologieën zal worden nagegaan hoe de EU steun kan verlenen aan disruptieve technologieën in de defensie die tot een transformatie van de krijgsmacht kunnen leiden. Dit kan de weg vrijmaken voor het Europees Defensiefonds, dat tot 8 % van zijn budget aan disruptieve technologieën kan toewijzen.

De Commissie heeft reeds vijf onderzoeksprojecten op het gebied van defensie gefinancierd, waaronder 35 miljoen euro voor het project Ocean2020 om maritieme bewakingsmissies te ondersteunen. Bovendien worden contracten voorbereid voor de financiering van drie bijkomende projecten.

Volgende stappen

In aanmerking komende consortia kunnen voorstellen voor het jaar 2019 indienen tot eind augustus. De eerste projecten zullen vóór eind 2019 worden geselecteerd, gevolgd door de officiële ondertekening van subsidieovereenkomsten.

Nu beide programma's operationeel zijn, maakt de Commissie de weg vrij voor een volwaardig Europees Defensiefonds voor de volgende financiële periode 2021-2027.

Achtergrond

In zijn politieke beleidslijnen heeft voorzitter Juncker in juni 2014 van de verbetering van de veiligheid van de Europese burgers een prioriteit gemaakt. In zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2016 kondigde hij de oprichting van een Europees Defensiefonds aan. De Commissie heeft in juni 2017 een eerste reeks maatregelen voorgesteld om de samenwerking op defensiegebied op EU-niveau te laten testen aan de hand van de voorbereidende acties inzake defensieonderzoek voor de periode 2017-2019 en door middel van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie voor 2019-2020.

In juni 2018 heeft de Commissie een volwaardig Europees Defensiefonds ter waarde van 13 miljard euro voorgesteld. Met dit fonds komt de EU in de top-4 van investeerders in defensieonderzoek en -technologie in Europa en kan zij als een katalysator voor een innovatieve en concurrerende industriële en wetenschappelijke basis fungeren. De EU-instellingen hebben in februari 2019 een gedeeltelijk politiek akkoord over het Europees Defensiefonds bereikt, dat nog formeel moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. De begrotingsaspecten van het toekomstig Europees Defensiefonds hangen af van een algemeen akkoord over de volgende langetermijnbegroting van de EU, die de Commissie in mei 2018 heeft voorgesteld.

Meer informatie

Factsheet: Het Europees Defensiefonds, maart 2019 (in het Engels)

Factsheet: Europese werkprogramma's voor defensie, maart 2019 (in het Engels)

Persbericht over de lancering van het Europees Defensiefonds, juni 2017

Persbericht over de eerste subsidies voor onderzoek op defensiegebied, februari 2018

Persbericht over het voorstel voor een Europees Defensiefonds 2021-2027, juni 2018

Persbericht over het voorlopig akkoord over het toekomstige Europees Defensiefonds, februari 2019

Persbericht over de voorbereiding van eerste gezamenlijke industriële projecten in het kader van de EU-begroting, februari 2019 (in het Engels)

Meer informatie over het PADR-werkprogramma en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen (in het Engels)

Meer informatie over het werkprogramma van het EDIDP en de oproepen tot het indienen van voorstellen (in het Engels)

IP/19/1717

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven