r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Democratische besluitvorming bij EU-belastingzaken

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op vrijdag 15 maart 2019.

Financiën

Op woensdag 20 maart organiseert de vaste commissie Financiën een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de kabinetsinzet bij de Europese Commissie Mededeling getiteld: ‘Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU’. In de Mededeling stelt de Europese Commissie voor om stapsgewijs op een beperkt aantal Europese belastingmaatregelen af te stappen van het unanimiteitsvereiste. Doordat unanimiteit vereist is kan één of enkele landen langdurig voorstellen blokkeren door met een veto te dreigen. Om over te stappen op meerderheidsbesluitvorming ten aanzien van belastingen is unanimiteit vereist.

In de brief van de minister van Financiën geeft hij aan weinig te zien in het voorstel van de Europese Commissie. Ook een meerderheid van de (aanwezige) Kamerleden bij het algemeen overleg over dit onderwerp in februari jl. toonde zich kritisch.

  • 20/03: Schriftelijk overleg Fiche: Mededeling voor meer efficiënte en democratische besluitvorming bij EU-belastingzaken

Terug naar boven