r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Working Party on Financial Services - ESFS review (Attachés), Brussel

Justus Lipsius
datum 15 maart 2019
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
organisatie Groep financiële diensten, Raden/Attachés

Council of the European Union

General Secretariat

Brussels, 14 March 2019

CM 2184/19

EF

ECOFIN

SURE

CODEC

COMMUNICATION

NOTICE OF MEETING

 

Contact:

DGG.FINSER.ESFS@consilium.europa.eu

Tel./Fax:

+32 2 281 9416/5800/9344

Subject:

Working Party on Financial Services - ESFS review (Attachés)

Date:

15 March 2019

Time:

14.00

Venue:

COUNCIL

JUSTUS LIPSIUS BUILDING

Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS

The Working Party on Financial Services - ESFS review (Attachés) will meet on Friday, 15 March 2019 (afternoon only, 14.00) to prepare the next trilogue.

NB: Council documents are available on Delegates Portal. Room attendants will provide copies on request at the earliest opportunity.

NB: Delegates requiring day badges to attend meetings should consult document 14387/1/12 REV 1 on how to obtain them.

CM 2184/19

1

EN


Inhoud

1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Raden/Attachés

Als het niet lukt om in een raadswerkgroep overeenstemming te bereiken over een voorstel, kan dat voorstel voor behandeling worden doorverwezen naar de raadswerkgroep Raden/Attachés. Daarin hebben ambtenaren zitting die werkzaam zijn bij de Permanente Vertegenwoordigingen bij de Europese Unie in Brussel.

Deze speciaal ingestelde raadswerkgroep probeert een compromis op hoofdlijnen te bereiken. In principe zitten er geen deskundigen op het gebied van het specifieke onderwerp bij dit overleg, tenzij de Permanente Vertegenwoordiging dat noodzakelijk vindt.

3.

Meer over...

Terug naar boven