r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen Overleg Klimaat en energie, Den Haag

Troelstrazaal Tweede Kamer
datum 16 mei 2019 10:00 - 14:00
plaats Den Haag
locatie Troelstrazaal (TROZ) Toon locatie
zaal Troelstrazaal (TROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten

 • Wijzigingen energie-innovatie instrumentarium 2019

  Te behandelen:

  32813-286 Brief regering d.d. 15 februari 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatWijzigingen energie-innovatie instrumentarium 2019

  32813-286 Wijzigingen energie-innovatie instrumentarium 2019

 • Vervroegd verbod op kolen voor kolencentrale

  Te behandelen:

  32813-303 Brief regering d.d. 8 maart 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatVervroegd verbod op kolen voor kolencentrale

  32813-303 Vervroegd verbod op kolen voor kolencentrale

 • Reactie op motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal (Kamerstuk 35000-XIII-33)

  Te behandelen:

  29826-116 Brief regering d.d. 3 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal (Kamerstuk 35000-XIII-33)

  29826-116 Reactie op motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal (Kamerstuk 35000-XIII-33)

 • Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland

  Te behandelen:

  32813-318 Brief regering d.d. 9 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatInvesteringsagenda Waterstof Noord-Nederland

  32813-318 Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland

 • Onderzoek gebruik militair vlieggebied voor windenergie op zee

  Te behandelen:

  33561-46 Brief regering d.d. 7 maart 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatOnderzoek gebruik militair vlieggebied voor windenergie op zee

  33561-46 Onderzoek gebruik militair vlieggebied voor windenergie op zee

 • Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavels III en IV windenergiegebied Hollandse Kust zuid

  Te behandelen:

  33561-47 Brief regering d.d. 21 maart 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatAanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavels III en IV windenergiegebied Hollandse Kust zuid

  33561-47 Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavels III en IV windenergiegebied Hollandse Kust zuid

 • Energiewet in relatie tot implementatie Elektriciteitsrichtlijn en Gasrichtlijn

  Te behandelen:

  30196-644 Brief regering d.d. 4 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatEnergiewet in relatie tot implementatie Elektriciteitsrichtlijn en Gasrichtlijn

  30196-644 Energiewet in relatie tot implementatie Elektriciteitsrichtlijn en Gasrichtlijn

 • Planning van het wetstraject inzake Warmtewet 2.0

  Te behandelen:

  30196-616 Brief regering d.d. 13 februari 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatPlanning van het wetstraject inzake Warmtewet 2.0

  30196-616 Planning van het wetstraject inzake Warmtewet 2.0

 • Instelling expertcommissie Speelveldtoets

  Te behandelen:

  32813-281 Brief regering d.d. 5 februari 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatInstelling expertcommissie Speelveldtoets

  32813-281 Instelling expertcommissie Speelveldtoets

 • Stand van zaken ophogen EU broeikasgasreductiedoel voor 2030

  Te behandelen:

  31793-186 Brief regering d.d. 25 februari 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatStand van zaken ophogen EU broeikasgasreductiedoel voor 2030

  31793-186 Stand van zaken ophogen EU broeikasgasreductiedoel voor 2030

 • Resultaten VN-klimaattop COP24 in Katowice, Polen

  Te behandelen:

  31793-185 Brief regering d.d. 18 februari 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatResultaten VN-klimaattop COP24 in Katowice, Polen

  31793-185 Resultaten VN-klimaattop COP24 in Katowice, Polen

 • Omvorming van salderen

  Te behandelen:

  31239-299 Brief regering d.d. 25 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatOmvorming van salderen

  31239-299 Omvorming van salderen

 • Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

  Te behandelen:

  31239-300 Brief regering d.d. 26 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatVerbreding van de SDE+ naar de SDE++

  31239-300 Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

 • Resultaten najaarsronde SDE+ 2018 en verloop openstelling voorjaarsronde SDE+ 2019

  Te behandelen:

  31239-301 Brief regering d.d. 26 april 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatResultaten najaarsronde SDE+ 2018 en verloop openstelling voorjaarsronde SDE+ 2019

  31239-301 Resultaten najaarsronde SDE+ 2018 en verloop openstelling voorjaarsronde SDE+ 2019

 • Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ naar aanleiding van de verkennende studie van TNO naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen

  Te behandelen:

  32757-152 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ naar aanleiding van de verkennende studie van TNO naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen

  32757-152 Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ naar aanleiding van de verkennende studie van TNO naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen

 • Maatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling

  Te behandelen:

  31239-302 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatMaatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling

  31239-302 Maatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling

Bijlagen


Inhoud

1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven