r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 september 2019 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid hoger onderwijs

  Details

  Inbreng verslag wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid hoger onderwijs wordt vastgesteld op 30 september 2019 om 17.00 uur.

 • Aanbod briefing door SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) m.b.t. macrodoelmatigheid mbo.

  Details

  Besluit: een briefing wordt gepland op 19 september van 12.30-13.30 uur.

 • Slavernijverleden

  Te behandelen:

  35000-VII-101 Brief regering d.d. 1 juli 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesSlavernijverleden

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2020, onderdeel Cultuur, op 18 november a.s.

  De commisse BZK heeft het voortouw overgedragen aan de commissie OCW.

  35000-VII-101 Slavernijverleden

 • Evaluatierapport landelijke publieke omroep

  Te behandelen:

  32827-156 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaEvaluatierapport landelijke publieke omroep

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11 september.

  32827-156 Evaluatierapport landelijke publieke omroep

  Bijlage

  Evaluatierapport visitatiecommissie NPO

 • Stand van zaken over moties en openstaande toezeggingen op het terrein van media

  Te behandelen:

  32827-158 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaStand van zaken over moties en openstaande toezeggingen op het terrein van media

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11 september.

  32827-158 Stand van zaken over moties en openstaande toezeggingen op het terrein van media

 • Ontslag lid Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  35000-VIII-216 Brief regering d.d. 1 augustus 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaOntslag lid Commissariaat voor de Media

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11 september.

  35000-VIII-216 Ontslag lid Commissariaat voor de Media

 • Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

  Te behandelen:

  35268 Wetgeving d.d. 30 augustus 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaWijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 20 september a.s. te 12.00 uur.

  2019D33633 35268 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

  35268-1 Koninklijke boodschap

  35268-2 Voorstel van wet

  35268-3 Memorie van toelichting

  35268-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

  Te behandelen:

  32827-157 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaVisie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11 september jl.

  2019D30292 Lijst van vragen over visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

  32827-157 Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

  32827-159 Brief regering d.d. 4 september 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaBeantwoording vragen commissie over visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11 september jl.

  32827-159 Lijst van vragen en antwoorden over visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

 • Verdeling incidentele miljoenen media 2019-2021

  Te behandelen:

  32827-160 Brief regering d.d. 4 september 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaVerdeling incidentele miljoenen media 2019-2021

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11 september.

  32827-160 Verdeling incidentele miljoenen media 2019-2021

 • Samenwerkingsagenda mediasector

  Te behandelen:

  32827-162 Brief regering d.d. 4 september 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaSamenwerkingsagenda mediasector

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Visiebrief mediabeleid van 11 september jl.

  32827-162 Samenwerkingsagenda mediasector

  Bijlage

  Samenwerkingsagenda Nederlandse Mediasector

 • Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  35000-VIII-229 Brief regering d.d. 4 september 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaSituatie bij het Commissariaat voor de Media

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Visiebrief mediabeleid van 11 september jl.

  35000-VIII-229 Commissariaat voor de Media

 • Middelbaar Beroepsonderwijs

 • Nota naar aanleiding van het verslag Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

  Te behandelen:

  35063-7 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 16 augustus 2019 - J.P. Kwint, Tweede KamerlidNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35063-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  35063 Initiatiefwetgeving d.d. 30 oktober 2018 - J.P. Kwint, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  35063-1 Geleidende brief

  35063-2 Voorstel van wet

  35063-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Reacties van enkele (onderwijs)organisaties en sectorraden

  35063-4 Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

  35063-5 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

  Bijlage

  Reacties van enkele (onderwijs)organisaties en sectorraden

  35063-6 Verslag

  35063-7 Nota naar aanleiding van het verslag

 • Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Te behandelen:

  35145 Initiatiefwetgeving d.d. 18 februari 2019 - R. Bisschop, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  35145-1 Geleidende brief

  35145-2 Voorstel van wet

  35145-3 Memorie van toelichting

  35145-4 Mededeling inzake een blanco Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

  35145-5 Verslag

  35145-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  35145-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 28 augustus 2019 - R. Bisschop, Tweede KamerlidNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35145-6 Nota naar aanleiding van het verslag

 • Aanbieding factsheet 'Klimaatgericht onderzoek en innovatie' van Rathenau Instituut

 • Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Te behandelen:

  2019Z15519 Brief commissie d.d. 5 augustus 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënBrief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Besluit: Een OCW-begrotingsonderzoek wordt gepland. Reeds aangemeld als rapporteur: het lid Smals (VVD). Een tweede rapporteur (bij voorkeur uit oppositie-fractie) wordt nog gezocht.

  De inbrengtermijn voor feitelijke vragen ontwerpbegroting OCW 2020 is 4 oktober 2019;

  Reeds besloten is tot 2 wetgevingsoverleggen over Cultuur (maandag 18 november a.s. van 11.00-16.00 uur) en Media (maandag 25 november a.s. van 10.30 - 17.00 uur);

  Ter info: Onderbouwingsontbijt op 11 september van 9 tot 10 uur. Onderwerp: Comptabiliteitswet 3.1 rondom onderbouwing van nieuwe beleidsvoorstellen.

  2019D33166 Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

 • Verslag werkbezoek mbo Oostenrijk mei 2019

 • Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2): afname in tweede helft 2019 en verder

  Te behandelen:

  32824-265 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2): afname in tweede helft 2019 en verder

  Besluit: Betrekken bij het dossier Nederlands als tweede taal.

  32824-265 Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2): afname in tweede helft 2019 en verder

 • NWO-interventies op gebied van diversiteit

  Te behandelen:

  29338-204 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapNWO-interventies op gebied van diversiteit

  Besluit: Dossier Wetenschapsbeleid maken en onderhavige brief aan toevoegen.

  Besluit: Toevoegen aan dossier Emancipatiebeleid.

  29338-204 NWO-interventies op gebied van diversiteit

 • Instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland

  Te behandelen:

  32820-299 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapInstellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32820-299 Instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland

  Bijlage

  Instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland

 • Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Tielen over het meegeven van financiering aan ambtsopleidingen

  Te behandelen:

  31288-769 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Tielen over het meegeven van financiering aan ambtsopleidingen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Over de concrete vormgeving en planning zal de minister eerst in nader overleg treden met de betrokken organisaties. Na de zomer zal zij de Kamer nader informeren.

  31288-769 Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Tielen over het meegeven van financiering aan ambtsopleidingen

 • Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt

  Te behandelen:

  27923-369 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapNaar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt

  Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg en het dossier Leraren hieraan toevoegen.

  Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

  27923-369 Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt

 • Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel

  Te behandelen:

  35000-VIII-210 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel

  Besluit: Agenderen voor bovengenoemd algemeen overleg (ondewijsarbeidsmarkt).

  Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

  35000-VIII-210 Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel

 • Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 maart 2019, over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête

  Te behandelen:

  31288-775 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2019, over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête

  Besluit: Betrekken bij het plenair debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar).

  31288-775 Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2019, over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête

  Bijlage

  Voorstel ministerie van OCW voor vervolg NSE

  Review nationale studenten enquête 2019

 • Onderzoek werking bindend studieadvies in de praktijk

  Te behandelen:

  31288-773 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapOnderzoek werking bindend studieadvies in de praktijk

  Besluit: Betrekken bij dossier Hoofdlijnen strategische agenda hoger onderwijs.

  De minister heeft het NRO gevraagd of er een landelijk vervolg kan komen op dit onderzoek. Dit onderzoek start in september 2019. De minister verwacht de uitkomsten rond de zomer 2020. Verder zal zij de hoogte van de bsa-norm blijven volgen in haar jaarlijkse Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs. De minister zal de Kamer over de uitkomsten van deze onderzoeken informeren.

  31288-773 Onderzoek werking bindend studieadvies in de praktijk

  Bijlage

  Het bindend studieadvies in het hoger onderwijs

 • Lijst van vragen en antwoorden over de Schoolkostenmonitor 2018-2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

  Te behandelen:

  31293-475 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapAntwoorden op vragen van de commissie over de Schoolkostenmonitor 2018-2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

  Besluit: Betrekken bij initiatiefwetsvoorstel van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063)

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs op 25 september a.s. van 10.15 - 14.30 uur (onderdeel Schoolkostenmonitor betreffende mbo).

  31293-475 Lijst van vragen en antwoorden over de Schoolkostenmonitor 2018-2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  31293-450 Brief regering d.d. 12 maart 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapSchoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

  Besluit: Betrekken bij initiatiefwetsvoorstel van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063)

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs op 25 september a.s. van 10.15 - 14.30 uur (onderdeel Schoolkostenmonitor betreffende mbo).

  2019D16651 Lijst van vragen inzake de schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo (Kamerstukken 31293-31289-450)

  31293-450 Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

  Bijlage

  Eindrapport kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

  Eindrapport Schoolkostenmonitor 2018/2019

  Brief VO-raad over afspraken vrijwillige ouderbijdrage

 • Aanbieding eerste rapportage monitor Toelatingsrecht mbo

  Te behandelen:

  31524-436 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapEerste rapportage monitor Toelatingsrecht mbo

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg mbo van 25 september a.s.

  Na de zomer ontvangt de Kamer een beleidsreactie op de bevindingen uit het onderzoek, zoals beschreven in het eerste deelrapport. Ook ontvangt de Kamer dan het overzicht van numerus fixus opleidingen. Daarnaast zal zij in de beleidsreactie ingaan op de uitkomsten van haar gesprek met MBO Raad over één datum voor openstelling aanmelding NF opleidingen, zoals toegezegd in het debat.

  31524-436 Eerste rapportage monitor Toelatingsrecht mbo

  Bijlage

  Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

 • Stand van zaken maatregelenpakket verminderen ov-boetes studenten

  Te behandelen:

  23645-708 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStand van zaken maatregelenpakket verminderen ov-boetes studenten

  Besluit: Betrekken bij algemeen overleg DUO op 16 oktober a.s.

  23645-708 Stand van zaken maatregelenpakket verminderen ov-boetes studenten

 • Bestuurlijk instrumentarium mbo en ho

  Te behandelen:

  33905-15 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapBestuurlijk instrumentarium mbo en ho

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 25 september a.s. over het middelbaar beroepsonderwijs.

  Besluit: Betrekken bij het dossier strategische agenda hoger onderwijs.

  33905-15 Bestuurlijk instrumentarium mbo en ho

 • Wetsvoorstel Versterken positie mbo-studenten

  Te behandelen:

  35252 Wetgeving d.d. 11 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapWijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 oktober 2019 te 10.00 uur

  Een wetgevingsrapport is bijgevoegd.

  2019D30753 35252 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

  2019D30755 35252 Nader rapport inzake wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

  35252-1 Koninklijke boodschap

  35252-2 Voorstel van wet

  35252-3 Memorie van toelichting

 • Sociale veiligheid onderwijspersoneel

  Te behandelen:

  28642-105 Brief regering d.d. 11 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapSociale veiligheid onderwijspersoneel

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sociale veiligheid in het onderwijs, na het kerstreces (in afwachting van de Evaluatie wet sociale veiligheid, die de Kamer naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 ontvangt).

  28642-105 Sociale veiligheid onderwijspersoneel

 • Uitkomsten van de eerste call van de Nationale Wetenschapsagenda

  Te behandelen:

  29338-207 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapUitkomsten van de eerste call van de Nationale Wetenschapsagenda

  Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.

  29338-207 Uitkomsten van de eerste call van de Nationale Wetenschapsagenda

  Bijlage

  Uitkomsten van de eerste call van de Nationale Wetenschapsagenda

 • Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

  Te behandelen:

  31288-779 Brief regering d.d. 2 augustus 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapMededeling inzake een vertrouwelijke brief over IUASR

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31288-779 Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over IUASR

 • Uitvoering van de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

  Te behandelen:

  35074-68 Brief regering d.d. 21 augustus 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapUitvoering van de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

  Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2020.

  35074-68 Uitvoering van de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

 • Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio

  Te behandelen:

  31524-437 Brief regering d.d. 26 augustus 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapOp weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg middelbaar beroepsonderwijs van 25 september a.s.

  31524-437 Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio

 • Reactie op verzoek commissie over een zevental documenten betreffende het hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  31288-780 Brief regering d.d. 27 augustus 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie over een zevental documenten betreffende het hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 8 oktober a.s. te 14.00 uur

  31288-780 Reactie op verzoek commissie over een zevental documenten betreffende het hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen

 • Reactie op commissiebrief n.a.v. de brief van oud-studenten van de Europe Islamic University of Applied Sciences m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS

  Te behandelen:

  35000-VIII-217 Brief regering d.d. 29 augustus 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek van de vaste commissie voor OCW n.a.v. de brief van oud-studenten van de EIUAS m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Reactie op brief derde met kenmerk 2019D26427.

  35000-VIII-217 Reactie op verzoek van de vaste commissie voor OCW n.a.v. de brief van oud-studenten van de EIUAS m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS

  Bijlage

  Brief gedupeerde studenten EIUAS

 • Verslag van een schriftelijk overleg over het RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

  Te behandelen:

  31288-781 Brief regering d.d. 30 augustus 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapAntwoorden op vragen commissie over het RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  31288-781 Verslag van een schriftelijk overleg over het RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

  31288-740 Brief regering d.d. 12 juni 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapRIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  2019D29285 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren (Kamerstuk 31288-740)

  31288-740 RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

 • Analyse naar aanleiding van de eerste tussenrapportage over 10-14-onderwijs

  Te behandelen:

  31293-473 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaAnalyse naar aanleiding van de eerste tussenrapportage over 10-14-onderwijs

  Besluit: Betrekken bij de behandeling van de OCW-begroting 2020.

  In het najaar verwacht de minister een nieuwe tussenrapportage, die hij weer met uw Kamer zal delen. In 2020 wordt het huidige onderzoek afgerond na een periode van drie jaar.

  31293-473 Analyse naar aanleiding van de eerste tussenrapportage over 10-14-onderwijs

  Bijlage

  Wat is 10-14-onderwijs

 • Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden en motie van het lid Bisschop over een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken

  Te behandelen:

  31293-472 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaUitvoering nader gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden (Kamerstuk 31293-469) en motie van het lid Bisschop over een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken (Kamerstuk 31293-467)

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de OCW-begroting 2020.

  De minister zal de Kamer voor de zomer van 2020 informeren over de stand van zaken ten aanzien van de gevraagde wetswijziging.

  31293-472 Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden (Kamerstuk 31293-469) en motie van het lid Bisschop over een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken (Kamerstuk 31293-467)

 • Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

  Te behandelen:

  31293-474 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaGrenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 19 september a.s. te 10.00 uur

  31293-474 Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

 • Schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  31289-400 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaSchooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

  Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de WVO. Ambtelijk wordt nagegaan wanneer in de Wet op het voortgezet onderwijs wordt opgenomen dat alle pro-scholen een schooleigen reglement opstellen (in dit reglement staat waar een leerling aan moet voldoen om het schooldiploma te behalen).

  31289-400 Schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

 • Voortgang uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf

  Te behandelen:

  31289-406 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaVoortgang uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf

  Besluit: Betrekken bij het dossier krimp in het onderwijs.

  In de tweede helft van dit jaar komt de minister met de verdere uitwerking van de financiële regelingen en de aanpak gericht op de wettelijke verankering van de bredere verantwoordelijkheid van bestuurders.

  31289-406 Voortgang uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf

 • 35050 Nota van wijziging inzake Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

  Te behandelen:

  35050-7 Nota van wijziging d.d. 5 september 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35050-7 Nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35050 Wetgeving d.d. 2 oktober 2018 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaWijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  Besluit: Het wetsvoorstel is voor plenaire behandeling aangemeld.

  2018D47407 35050 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  2019D35607 Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 5 september 2019)

  35050-1 Koninklijke boodschap

  35050-2 Voorstel van wet

  35050-3 Memorie van toelichting

  35050-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35050-5 Verslag

  35050-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35050-7 Nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Tweede deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  29614-134 Brief regering d.d. 5 september 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaTweede deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29614-134 Tweede deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum

  Bijlage

  Tijdlijn

 • Verslag van de (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei 2019

  Te behandelen:

  21501-34-315 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapVerslag van de (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei 2019

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 31 oktober om 10.00 uur. Het algemeen overleg wordt omgezet in een schriftelijk overleg.

  21501-34-315 Verslag van de (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei 2019

 • Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Details

  • 17. 
   Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 26. 
   Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 27. 
   Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  • 41. 
   Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  • 42. 
   Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  • 53. 
   Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  • 57. 
   Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
  • 63. 
   Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  • 65. 
   Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  • 77. 
   Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Westerveld) (minister OCW)
  • 83. 
   Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  • 88. 
   Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  • 87. 
   Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  • 91. 
   Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 96. 
   Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  • 105. 
   Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 106. 
   Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  • 111. 
   Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)

  Dertigledendebatten

  • 4. 
   Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Westerveld) (minister OCW)
  • 12. 
   Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  • 20. 
   Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  • 43. 
   Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  • 72. 
   Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Westerveld) (minister OCW)
  • 92. 
   Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
 • Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  Details

  • wo 25-09-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs
  • do 26-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 27-09-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Groepsgrootte en de leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2018
  • vr 27-09-2019 11.00 - 15.00 Werkbezoek Gelijke Kansen
  • do 10-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 10-10-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Rapport 'Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut
  • do 17-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • di 29-10-2019 17.00 - 18.30 Werkbezoek Gesprek Onderwijsraad
  • wo 30-10-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
  • wo 30-10-2019 14.00 - 15.30 Gesprek Stichting van het Onderwijs: Onderwijs: wat zeggen de cijfers? Een gesprek over kwaliteit en financiën
  • wo 06-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 8 november 2019 (Onderwijs)
  • do 07-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 14-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 21 en 22 november 2019 (Cultuur, Sport & Jeugd)
  • do 21-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 27-11-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Digitalisering in het onderwijs
  • wo 04-12-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Examens
  • do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • Spoed AO Leraren

  Te behandelen:

  2019Z16473 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 5 september 2019 - J.P. Kwint, Tweede KamerlidSpoed AO Leraren

  Besluit: Algemeen overleg Leraren plannen vóór het herfstreces. In de procedurevergadering van 26 september a.s. de agenda van het algemeen overleg agenderen.

  2019D34126 Spoed AO Leraren

 • Rondetafelgesprek praktijkonderwijs

  Te behandelen:

  2019Z16474 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 5 september 2019 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidRondetafelgesprek praktijkonderwijs

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek Praktijkonderwijs. In de volgende procedurevergadering wordt een voorstel besproken. Voortrekkers de leden Van Meenen en Bruins.

  2019D34127 Rondetafelgesprek praktijkonderwijs

 • Extra agendapunt AO MBO

  Te behandelen:

  2019Z16475 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 5 september 2019 - J.P. Kwint, Tweede KamerlidVerzoek om schoolkostenmonitor 2018-2019 te agenderen voor het AO Mbo

  Besluit: De commissie stemt in met het verzoek om de schoolkostenmonitor 2018-2019 te agenderen voor het AO Mbo.

  2019D34128 Extra agendapunt AO MBO

 • Kennisagenda commissie OCW 2019 (update PV 12 september)

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

3.

Meer over...

Terug naar boven