r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees burgerinitiatief: Commissie registreert het initiatief "Housing for All”

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 12 maart 2019.

De Europese Commissie heeft vandaag beslist het Europees burgerinitiatief "Housing for All” te registreren.

Doel van het initiatief is "te zorgen voor betere wettelijke en financiële randvoorwaarden om de toegang tot huisvesting voor alle Europeanen te vergemakkelijken". De organisatoren vragen de Europese Commissie "de toegang tot sociale en betaalbare huisvesting voor iedereen te vergemakkelijken, de criteria van Maastricht niet toe te passen voor overheidsinvesteringen in sociale en betaalbare huisvesting, te zorgen voor een betere toegang tot EU-financiering voor ontwikkelaars van non-profit en duurzame huisvesting, te voorzien in sociale, op concurrentie gebaseerde regels voor kortlopende huurcontracten en statistieken over huisvestingsbehoeften in Europa op te stellen."

Op grond van de Verdragen kan de EU juridische stappen ondernemen op dit gebied, bijvoorbeeld waar het gaat om internemarktregels en om de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang in Europa. De Europese Commissie heeft dan ook beslist het initiatief te registreren. Het besluit van de Commissie heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. De Commissie heeft het voorstel nog niet inhoudelijk onderzocht.

Het initiatief zal worden geregistreerd op 18 maart 2019. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen ter ondersteuning van het initiatief te verzamelen. Als er voor het initiatief binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Europese Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en is in april 2012 met de verordening over het Europees burgerinitiatief in wetgeving omgezet. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument de Europese agenda mede bepalen. In 2017 heeft de Europese Commissie, zoals voorzitter Juncker in zijn Staat van de Unie aangaf, voorstellen ingediend om het Europees burgerinitiatief te hervormen en nog gebruikersvriendelijker te maken. In december 2018 zijn het Europees Parlement en de Raad het eens geworden over de hervorming. Hiermee hebben zij de weg vrijgemaakt voor de toepassing van de herziene regels vanaf 1 januari 2020.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor zij bevoegd is.

Om ontvankelijk te worden verklaard, mag het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, geen misbruik opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk zijn, en niet duidelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europees burgerinitiatief (beschikbaar vanaf 18 maart)

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website over het Europees burgerinitiatief

Verordening over het Europees burgerinitiatief

Website over het Initiatief "Housing for All"

IP/19/1612

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven