r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement: Rusland niet langer strategische partner

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 13 maart 2019.

Het Parlement keurde een voorstel goed waarin staat dat de EU de mogelijkheid open moet houden voor het instellen van nieuwe sancties als Rusland het internationaal recht blijft schenden.

De resolutie over de beoordeling van de huidige relatie tussen de EU en Rusland werd aangenomen met 402 stemmen voor, 163 tegen en 89 onthoudingen.

Sancties moeten worden verleng

In de resolutie wordt opgemerkt dat nieuwe spanningen tussen de EU en Rusland zijn ontstaan sinds 2015. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Russische interventie in Syrië, inmenging in landen als Libië en de Centraal Afrikaanse Republiek en de voortdurende agressie in Oekraïne. De Europarlementariërs benadrukken de Russische steun voor anti-EU-partijen en extreemrechtse bewegingen. Rusland blijft zich inmengen in politieke verkiezingen en schendt de mensenrechten in eigen land.

In een inventarisatie van deze schendingen van het internationaal recht benadrukken de EP-leden dat de EU klaar moet zijn om nieuwe sancties tegen Rusland in te stellen, met name gericht op individuen. Ze stellen dat deze proportioneel moeten zijn in relatie met de dreigingen veroorzaakt door Rusland. In december vorig jaar verlengden de lidstaten de opgelegde economische sancties tot 31 juli 2019.

Internationale uitdagingen samen aanpakken

De resolutie stelt een herziening van het huidige Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord (PCA) met Rusland voor. Daarbij moet de samenwerking worden beperkt tot terreinen waarop gemeenschappelijke belangen spelen. Europarlementariërs stellen dat dit soort internationale uitdagingen als klimaatverandering, energieveiligheid, digitalisering, kunstmatige intelligentie en de strijd tegen terrorisme vragen om selectieve samenwerking.

Nauwere betrekkingen zijn alleen mogelijk als Rusland de Minsk-akkoorden volledig implementeert, daarmee de oorlog in Oost-Oekraïne beëindigd en begint met het naleven van het internationaal recht.

Reactie op desinformatie

De Europarlementariërs veroordelen de Russische desinformatiecampagnes en cyberaanvallen gericht op het verhogen van spanningen binnen de EU en zijn lidstaten. Ze maken zich ernstige zorgen over het feit dat de reactie van de EU tegen propaganda en disinformatie onvoldoende is. Deze moet verder worden versterkt voor de aanstaande Europese verkiezingen in mei 2019. Daarom moet de financiële- en personele situatie van de EU-werkgroep die zich bezighoudt met desinformatie worden versterkt.

Bedreiging voor buurlanden

De Russische schending van het luchtruim van EU-lidstaten en met name in de Baltische regio wordt sterk veroordeeld. In die regio zijn territoriale wateren en het luchtruim herhaaldelijk geschonden. Het niet-naleven van internationale regels vormt een bedreiging voor de buurlanden van Rusland in de regio´s rond de Zwarte-, Baltische- en Middellandse zee.

Nord Stream II

Het Europees Parlement is bezorgd dat de EU door het Nord Stream-2 project meer afhankelijk wordt van de Russische gastoevoer en dat dit de interne EU-markt verstoort.

Steun voor autoritaire regimes en ontwrichtende politieke actoren

Europarlementariërs uiten zorgen over de aanhoudende steun van Rusland voor autoritaire regimes en landen zoals Noord-Korea, Iran, Venezuela en Syrië. De betreuren dat Rusland steun geeft aan organisaties en andere politieke actoren om landen die kandidaat zijn voor het EU-lidmaatschap te destabiliseren. Een voorbeeld hiervan is de steun voor groepen die tegen het Prespa-akkoord waren, dat een einde heeft gemaakt aan het voortdurende naamsconflict tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Griekenland.

Economische oorlogsvoering

De illegale financiële- en witwasactiviteiten van Rusland worden sterk afgekeurd door de EP-leden. Via deze activiteiten worden mogelijk honderde miljarden euro´s elk jaar via de EU witgewassen, wat een bedreiging vormt voor de Europese veiligheid en stabiliteit. Het rapport onderstreept dat de betreffende EU-landen alle zogeheten “gouden visa- en paspoortprogrammas,“ waar Russische olichargen van profiteren, moeten stopzetten.

Quote

Rapporteur Sandra Kalniete (EVP, Letland): "De tijd voor mooi en diplomatiek taalgebruik is voorbij. Er is weinig ruimte voor welke vorm van samenwerking dan ook zo lang Rusland doorgaat met het bezetten van delen van Oekraïne en andere landen aanvalt.”


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven