r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akkoord over Europese wet klokkenluiders

dinsdag 12 maart 2019, 9:48
Vera Jourova
Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen hebben een politiek akkoord bereikt over een wet die klokkenluiders moet beschermen. De wetgeving garandeert dat werknemers die misstanden rapporteren over bijvoorbeeld corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels zijn beschermd tegen ontslag, degradatie of vervolging.

Bedrijven met meer dan vijftig werknemers en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners moeten interne meldprocedures gaan opzetten. Klokkenluiders worden aangemoedigd om misstanden eerst binnen hun eigen organisatie te melden, maar kunnen er ook voor kiezen bij een externe klokkenluidersinstantie aan te kloppen als zij vergelding vrezen. In Nederland is dat het Huis voor Klokkenluiders. De bescherming geldt ook als zij naar onderzoeksjournalisten stappen.

Van de 28 EU-lidstaten hebben er nu maar tien wetgeving die afdoende bescherming biedt. Daarom had de Europese Commissie voorgesteld de Europese regels gelijk te trekken. ,,De nieuwe regels waarborgen dat klokkenluiders op veel gebieden veilig melding kunnen maken van inbreuken op het EU-recht’’, aldus vicevoorzitter Frans Timmermans. EU-commissaris Věra Jourová (Justitie): ,,Wij moeten de dappere mensen die onrechtmatige activiteiten aan de kaak stellen, ondersteunen en beschermen.’’

Terug naar boven