r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

CBS: Nederlanders hebben meer vertrouwen in politiek en EU

dinsdag 12 maart 2019, 0:01
grafiek

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen in de pers, banken, ambtenaren, politie, de Tweede Kamer en de Europese Unie is vorig jaar licht gegroeid. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vertrouwen van Nederlanders in de medemens bleef gelijk.

Hoewel het vertrouwen in de politiek licht is gestegen, blijft het laag. Slechts 42 procent van de Nederlanders heeft er fiducie in. Het vertrouwen in de pers steeg van 31,9 procent naar 36 procent. Banken genieten het vertrouwen van bijna 43 procent van de mensen, tegen bijna 40 procent in 2017. Het vertrouwen van mensen in rechters, het leger, grote bedrijven en kerken is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven.

Vorig jaar gaf 62 procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder aan anderen wel te vertrouwen, net zoveel als in 2017. Het vertrouwen is in de afgelopen jaren gestegen. In de periode 2012-2014 was dat 58 procent, in 2015-2016 lag het percentage op 60 procent. Bij deze ondervraging over het 'sociaal vertrouwen' mocht gekozen worden uit de twee antwoorden: 'wel te vertrouwen' of 'je kunt niet voorzichtig genoeg zijn'.

De cijfers verschillen tussen provincies. Het onderlinge vertrouwen is het laagst in Flevoland (55 procent) en het hoogst in Utrecht (68 procent). Andere provincies met een betrekkelijk laag vertrouwen in de medemens (minder dan 60 procent) zijn Limburg, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Naast Utrecht heeft minstens 65 procent van de inwoners van Overijssel en Noord-Holland geloof in de medemens.

Het vertrouwen neemt toe met het niveau van de genoten opleiding van de ondervraagden. Dat is sinds 2012 niet veranderd. Vorig jaar had 43 procent van de mensen met enkel basisonderwijs fiducie in de medemens. Dit loopt op tot 84 procent van de groep met een universitaire opleiding.

Terug naar boven