r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Het Parlement werkt aan verbeterde cyberveiligheid in Europa (Infographic)

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 11 maart 2019.

Internetgebruikers en het aantal aangesloten apparaten blijven toenemen in de EU, net als cyberdreigingen. Het Parlement werkt aan een nieuwe wetgeving om cyberveiligheid te verbeteren.

De activiteiten van cybercriminelen nemen toe in complexiteit en verfijning. Op dinsdag 12 maart stemmen leden van het Europees Parlement over een cyberveiligheidswet die tot doel heeft het toenemende aantal cyberdreigingen in de EU te verbeteren, onder andere door de rol van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging te versterken en een gemeenschappelijk cyberbeveiligingscertificeringskader vast te stellen.

Het Parlement focust voornamelijk op twee kwesties. ‘Ten eerste is er een toename in aanvallen op onze kritieke infrastructuur, oftewel op alle aspecten van ons dagelijkse leven zoals elektriciteit, communicatie en water. De tweede kwestie is het toenemende aantal apparaten van het internet der dingen, en het wantrouwen dat de gebruikers hebben in de veiligheid en privacy van hun apparaten’, zegt Angelika Niebler (EVP, Duitsland) die de nieuwe wetgeving stuurt.

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging meer personele- en financiële middelen krijgt. Ook wordt de cyberbeveiligingssamenwerking tussen de lidstaten geïntensiveerd, en komt er een gestandaardiseerde certificering voor IT-apparatuur in heel Europa. Aanvankelijk is certificering vrijwillig. Tegen 2023 zal de Europese Commissie evalueren in hoeverre de regeling verplicht moet worden.

Daarnaast kunnen internetgebruikers een betere informatievoorziening verwachten die gebruikt kan worden om individuele veiligheid te vergroten. Volgens een recente Eurobarometer-enquête beschouwt 87% van de EU-burgers cybercriminaliteit als een belangrijke uitdaging voor de interne veiligheid van de EU. Een meerderheid maakt zich zorgen over het feit dat zij slachtoffer zijn. De nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat gebruikers aanbevelingen krijgen over veilige configuraties en het onderhoud van hun apparaten, beschikbaarheid en duur van updates en bekende kwetsbaarheden.

‘De WannaCry-cyberaanval in 2017, die tegelijkertijd meer dan 200.000 IT-systemen in de EU heeft verlamd, heeft aangetoond dat we Europese initiatieven nodig hebben om de cyberveiligheid te vergroten. De cyberbeveiligingswet dient daarvoor als basis. Europa kan binnenkort een leidende macht worden op het gebied van cyberveiligheid,’ aldus Niebler.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20190307STO30713

Gecreëerd: 11-03-2019 - 17:57


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven