r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bescherming van boeren en kleine ondernemingen tegen oneerlijke handelspraktijken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 11 maart 2019.

Boeren en kleine levensmiddelenbedrijven zijn kwetsbaar voor oneerlijke handelspraktijken. EP-leden hebben nieuwe regels aangenomen om hen te helpen beschermen.

Oneerlijke handelspraktijken komen in alle sectoren voor, maar zijn vooral problematisch in de voedselvoorzieningsketen aangezien landbouwproducenten mogelijk onder ongepaste economische druk komen te staan.

Op dinsdag 12 maart hebben de leden van het Europees Parlement voor een nieuwe EU-richtlijn gestemd die tot doel heeft een eerlijkere behandeling te garanderen voor boeren en kleine- en middelgrote levensmiddelenbedrijven. Deze ondernemingen zijn vaak kwetsbaar voor oneerlijke behandeling door grote zakelijke partners, zoals supermarkten of detailhandelaren.

Kleinere leveranciers missen vaak onderhandelingsmacht in onderhandelingen met grote kopers en hebben mogelijk geen kopers van alternatieven.

Wat zijn oneerlijke handelspraktijken?

 • Oneerlijke handelspraktijken zijn praktijken tussen ondernemingen die afwijken van goed commercieel gedrag en in strijd zijn met de beginselen van goede trouw en eerlijkheid. Ze worden doorgaans door één handelspartner opgedrongen aan een andere.
 • Ze kunnen in alle stadia van de contractuele relatie plaatsvinden: tijdens onderhandelingen, tijdens de uitvoering van het contract of in de postcontractuele fase.

De impact van oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken kunnen:

 • Het voortbestaan van kleinere voedselproducenten bedreigen
 • Kleinere bedrijven ontmoedigen om nieuwe markten te betreden of te investeren in nieuwe producten en technologieën
 • Onverwachte kosten of lager dan verwachte inkomsten voor de zwakkere handelspartner genereren
 • Leiden tot overproductie en onnodig voedselverspilling veroorzaken

Het effect van de nieuwe regelgeving

De nieuwe regels bepalen minimumbeschermingsnormen die specifieke oneerlijke praktijken verbieden. De regelgeving is van toepassing op bedrijven met een omzet van minder dan € 350 miljoen, zoals producenten, coöperaties, voedselverwerkende bedrijven en detailhandelaren, en op leveranciers buiten de EU.

De nieuwe regels verbieden:

 • Late betalingen voor bederfelijk voedsel
 • Last-minute annuleringen
 • Eenzijdige of retroactieve wijzigingen in contracten
 • De leverancier te dwingen om te betalen voor de verspilling van producten
 • Weigering van schriftelijke contracten

Andere praktijken, zoals de teruggave van onverkochte producten aan leveranciers, zijn alleen toegestaan als er vooraf een duidelijke overeenkomst is gemaakt door beide partijen.

88% ; van de respondenten is van mening dat het versterken van de rol van boeren in de voedselvoorzieningsketen belangrijk is (Eurobarometer 2018).

Deel dit citaat:

EU-landen moeten een overheidsinstantie aanwijzen om de nieuwe regels te handhaven, en bevoegd is om onderzoeken uit te voeren en boetes op te leggen in geval van inbreuken.

De EU voedselketen in cijfers:

 • 300.000 processoren
 • 2,8 miljoen distributeurs en detailhandelaren
 • 11 miljoen boerderijen
 • 500 miljoen consumenten

Volgende stappen

De nieuwe regels moeten ook formeel door de Raad worden goedgekeurd voordat ze in werking treden. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de nieuwe regelgeving te implementeren in het nationaal recht.

Meer informatie over de voedselvoorzieningsketen

Productinformatie

REF.: 20190307STO30717

Gecreëerd: 11-03-2019 - 15:48

Bijgewerkt op: 12-03-2019 - 16:22


Terug naar boven