r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 december 2019 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

 • Brievenlijst

 • Uitnodiging Hardt Hyperloop voor werkbezoek aan hyperloop-testfaciliteit (bijvoorbeeld maandag 20 januari 2020)

 • Uitnodiging Eindhoven Airport voor werkbezoek over ontwikkelingen op luchthaven

 • Uitnodiging RAI Vereniging voor werkbezoek over duurzame en veilige trucks (vrijdag 17 januari of vrijdag 27 maart 2020)

 • Uitnodiging voor een gesprek met Legaalrijden.nl over Personal Light Vehicles

 • Uitvoeringsverdragen technische reglementen voor voertuigen op wielen

  Te behandelen:

  23908-(R1519)-140 Brief regering d.d. 18 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVoornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met deze brief wordt het voornemen tot het sluiten van twee uitvoeringsverdragen bij de Kamer gemeld, conform artikel 8, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om deze uitvoeringsverdragen ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 18 december 2019 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

  23908-(R1519)-140 Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend

  Bijlage

  Wijzigingen op bestaande Reglementen (1958-agreement)

 • Wijzingen samenhangend met de najaarsnota op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  35350-A Begroting d.d. 26 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatWijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Besluit: De inbrengdatum ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding is reeds Kamerbreed vastgesteld op 5 december 2019.

  2019D50181 35350-A Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  35350-A-1 Voorstel van wet

  35350-A-2 Memorie van toelichting

  35350-J Begroting d.d. 26 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatWijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Besluit: De inbrengdatum ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding is reeds Kamerbreed vastgesteld op 5 december 2019.

  2019D50184 35350-J Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  35350-J-1 Voorstel van wet

  35350-J-2 Memorie van toelichting

  35350-XII Begroting d.d. 26 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Besluit: De inbrengdatum ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding is reeds Kamerbreed vastgesteld op 5 december 2019.

  De ministers wordt verzocht de antwoorden op de vragen en de nota’s naar aanleiding van het verslag uiterlijk op donderdag 12 december 2019 om 14.00 uur aan de Tweede Kamer toe te sturen. De stukken zullen vervolgens plenair worden behandeld in de daaropvolgende vergaderweek (week 51: dinsdag 17 december - donderdag 19 december 2019).

  2019D50179 35350 XII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  35350-XII-1 Voorstel van wet

  35350-XII-2 Memorie van toelichting

 • Antwoorden op vragen over conflictgebieden

  Te behandelen:

  24804-103 Brief regering d.d. 18 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatAntwoorden op vragen gesteld tijdens het plenair debat over vlucht MH17 op 1 oktober 2019, over conflictgebieden

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden op 29 januari 2020.

  24804-103 Antwoorden op vragen gesteld tijdens het plenair debat over vlucht MH17 op 1 oktober 2019, over conflictgebieden

 • Het rapport “Onderzoek naar systeemverantwoordelijkheid van de zelfrijdende auto”

  Te behandelen:

  31305-298 Brief regering d.d. 19 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatRapport “Onderzoek naar systeemverantwoordelijkheid van de zelfrijdende auto”

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 18 december 2019.

  31305-298 Rapport “Onderzoek naar systeemverantwoordelijkheid van de zelfrijdende auto”

  Bijlage

  Onderzoek naar systeem- verantwoordelijkheid van de zelfrijdende auto

 • Maandrapportage CBR divisie Rijgeschiktheid Medisch en afdeling Klantenservice

  Te behandelen:

  29398-769 Brief regering d.d. 18 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatMaandrapportage CBR oktober 2019 over de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de afdeling Klantenservice

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg CBR op 11 december 2019.

  29398-769 Maandrapportage CBR oktober 2019 over de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de afdeling Klantenservice

  Bijlage

  Maandrapportage oktober 2019. Divisie Rijgeschiktheid Medisch en afdeling Klantenservice

 • Voorstel onderzoek ADR in het kader van de voortgangsrapportages van het grote project PHS

  Te behandelen:

  32404-94 Brief regering d.d. 25 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVoorstel onderzoek ADR in het kader van de voortgangsrapportages van het grote project PHS

  Besluit: De commissie gaat na advies van de rapporteur Ziengs akkoord met het voorstel van de ADR voor de controle op het groot project PHS.

  De Auditdienst Rijk vraagt aan de commissie om in te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden inzake de voortgangsrapportages met betrekking tot het groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer dan wel aanvullingen en/of wijzigingen kenbaar te maken.

  2019D49841 Instemming met onderzoeksvoorstel ADR voortgangsrapportage PHS

  32404-94 Voorstel onderzoek ADR in het kader van de voortgangsrapportages van het grote project PHS

  Bijlage

  Voorstel onderzoek ADR in het kader van de voortgangsrapportages van het grote project PHS

 • Uitgangspuntennotitie European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Te behandelen:

  33652-75 Brief regering d.d. 21 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitgangspuntennotitie European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoorveiligheid / ERTMS op 30 januari 2020.

  33652-75 Uitgangspuntennotitie European Rail Traffic Management System (ERTMS)

 • Wijziging concessie voor het hoofdrailnet

  Te behandelen:

  29984-871 Brief regering d.d. 26 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatWijziging concessie voor het hoofdrailnet

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 13 februari 2020.

  29984-871 Wijziging concessie voor het hoofdrailnet

  Bijlage

  Beschikking

 • Start onderzoek SAR-helikopters

  Te behandelen:

  30490-31 Brief regering d.d. 27 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatOnderzoek SAR helikopters

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vliegveiligheid op 19 februari 2020.

  30490-31 Onderzoek SAR helikopters

 • Benoeming voorzitter bestuur ProRail

  Te behandelen:

  29984-872 Brief regering d.d. 27 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBenoeming voorzitter bestuur ProRail

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29984-872 Benoeming voorzitter bestuur ProRail

 • Uitstel toezending reactie motie Postma over de maximumsnelheid op matrixborden

  Te behandelen:

  29398-768 Brief regering d.d. 18 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Pater-Postma over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Besluit: De minister verzoeken om de reactie op de motie-Postma voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 18 december 2019 aan de Kamer te doen toekomen.

  2019D49717 Verzoek om de reactie op de motie-Postma voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid aan de Kamer te zenden

  29398-768 Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Pater-Postma over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden

 • Stand van zaken afhandeling van de containerramp met de Msc Zoe

  Te behandelen:

  29684-191 Brief regering d.d. 27 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatStand van zaken rond de afhandeling van de containerramp met de Msc Zoe

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Maritiem op 28 november 2019.

  29684-191 Stand van zaken rond de afhandeling van de containerramp met de Msc Zoe

 • Innovatieve vormen van toezicht ILT op de maritieme sector

  Te behandelen:

  31409-257 Brief regering d.d. 27 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatInnovatieve vormen van toezicht ILT op de maritieme sector

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Maritiem op 28 november 2019.

  31409-257 Innovatieve vormen van toezicht ILT op de maritieme sector

 • Geannoteerde agenda Transportraad 2 december 2019

  Te behandelen:

  21501-33-788 Brief regering d.d. 18 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatGeannoteerde agenda Transportraad 2 december 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad op 21 november 2019.

  21501-33-788 Geannoteerde agenda Transportraad 2 december 2019

 • Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud

  Te behandelen:

  29385-106 Brief regering d.d. 18 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVersnelling werkzaamheden beheer en onderhoud

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019.

  29385-106 Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud

 • Reactie op Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie en stand van zaken Pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling

  Te behandelen:

  31305-299 Brief regering d.d. 20 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie en stand van zaken Pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019.

  31305-299 Reactie op Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie en stand van zaken Pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling

 • Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)

  Te behandelen:

  35300-A-58 Brief regering d.d. 20 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatGevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)

  Besluit: Reeds betrokken bij het notaoverleg MIRT op 25 november 2019.

  35300-A-58 Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)

  Bijlage

  Actueel overzicht van de voortgang en planning

 • Reactie op verzoek commissie over onderliggende berekeningen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket inzake de stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  35334-18 Brief regering d.d. 23 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op verzoek commissie over onderliggende berekeningen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket inzake de stikstofproblematiek

  Besluit: Reeds betrokken bij het notaoverleg MIRT op 25 november 2019.

  35334-18 Reactie op verzoek commissie over onderliggende berekeningen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket inzake de stikstofproblematiek

 • Geplande commissieactiviteiten

  Details

  03-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verzamelwet

  05-12-2019 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid

  05-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging Deltafonds 2019 (Najaarsnota)

  05-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging Infrastructuurfonds 2019 (Najaarsnota*)

  05-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaten Ministerie IenW 2019 (Najaarsnota*)

  10-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019*

  11-12-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg CBR

  11-12-2019 14.00 - 17.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek PFAS

  12-12-2019 10.00 - 12.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Juridische implicaties maatregelenpakket stikstof en de MIRT-projecten

  16-12-2019 10.30 - 15.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

  17-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Aandacht voor verkeersmentaliteit

  18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

  16-01-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving

  29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden

  30-01-2020 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS

  13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*

  18-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol

  19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid

  20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving

  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele EU-Raad Maritieme zaken 10-11 maart 2020*

  03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*

  25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi

  26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart

  07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*

  15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart

  16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie

  23-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer

  13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid

  14-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem

  27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*

  28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

 • Nog te plannen plenaire activiteiten

  Details

  Debatten

  • 18. 
   Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018

  • 56. 
   Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)

  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019

  • 72. 
   Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

  Dertigledendebatten

  • 19. 
   Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

  • 23. 
   Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019

  • 31. 
   Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019

  • 34. 
   Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)

  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

  • 58. 
   Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019

  • 61. 
   Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)

  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019

  • 77. 
   Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019

  Ntb. Dertigledendebat over de kwaliteit van het milieurapport Lelystad Airport (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019

  VAO's/VSO's

  VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

  VAO Spoor, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

  VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Eijs (D66)

  VAO Transportraad, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

  VAO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

  VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

  VSO over rapporten ILT en RIVM over GenX, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

  VSO PFAS-houdende grond en baggerspecie, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

 • Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

  Details

  • 1. 
   Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)

  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag

  • 2. 
   Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836

  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden

  • 3. 
   Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188

  Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling NB: de Europese commissie voert in dit kader een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland

  • 4. 
   Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211

  Op 02-10-2019 aangemeld voor plenaire behandeling

  • 5. 
   Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248

  Op 06-11-2019 aangemeld voor plenaire behandeling

  • 6. 
   Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267

  Op 31-10-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden

  • 7. 
   Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293

  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden

  • 8. 
   Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319

  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden

  Te behandelen:

  33134-(R1972) Wetgeving d.d. 30 december 2011 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuRegels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

  Besluit: De minister van IenW verzoeken om de nota's naar aanleiding van het verslag van de Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Kamerstuk 33134) en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Kamerstuk 34836) aan de Kamer te doen toekomen met het oog op een spoedige gezamenlijke behandeling.

  2011D64958 33134 (R 1972) Adv RvSt inzake Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

  2013D21790 33134 (R1972), bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 27 mei 2013)

  2019D49716 De minister verzoeken de nota's nav het verslag Rijkswet nationaliteit zeeschepen aan de Kamer te sturen

  33134-(R1972)-1 Koninklijke boodschap

  33134-(R1972)-2 Voorstel van rijkswet

  33134-(R1972)-3 Memorie van toelichting

  33134-(R1972)-4 Advies Raad van State van het Koninkrijk en nader rapport

  33134-(R1972)-5 Verslag

  33134-(R1972)-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  33134-(R1972)-7 Nota van wijziging

  33134-(R1972)-8 Nader verslag (herdruk)

  33134-(R1972)-9 Verslag van de Staten van Aruba

  33134-(R1972)-10 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  34836 Wetgeving d.d. 21 november 2017 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatIntrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

  Besluit: De minister van IenW verzoeken om de nota's naar aanleiding van het verslag van de 'Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen' (Kamerstuk 34836) en de 'Rijkswet nationaliteit zeeschepen' (Kamerstuk 33134) aan de Kamer te doen toekomen met het oog op een spoedige gezamenlijke behandeling.

  2017D33544 34836 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

  2017D33546 34836 Nader rapport inzake Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

  2019D49716 De minister verzoeken de nota's nav het verslag Rijkswet nationaliteit zeeschepen aan de Kamer te sturen

  34836-1 Koninklijke boodschap

  34836-2 Voorstel van wet

  34836-3 Memorie van toelichting

  34836-4 Verslag

 • Verzoek van het lid Kröger (GL) om een concreter tijdpad van de minister van IenW ten aanzien van LVB-1 Schiphol

  Te behandelen:

  2019Z24057 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 4 december 2019 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Kröger (GL) om een uitgebreidere schriftelijke reactie over het tijdpad van LVB-1 Schiphol

  Besluit: Er is onvoldoende steun voor dit verzoek.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het lid Schonis (D66) om in januari 2020 een algemeen overleg Mobiliteitsfonds te voeren nu blijkt dat het wetsvoorstel in het voorjaar wordt verwacht

  Te behandelen:

  35300-A-66 Brief regering d.d. 2 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVoortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds

  Besluit: Conform voorstel.

  35300-A-66 Voortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds

 • Voorstel van het lid Schonis (D66) om de minister VWS uit te nodigen voor het algemeen overleg CBR op 11 december 2019

  Te behandelen:

  2019Z24065 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 4 december 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Schonis (D66) om de minister VWS uit te nodigen voor het algemeen overleg CBR op 11 december 2019

  Besluit: Conform voorstel, met dien verstande dat het algemeen overleg niet hoeft te worden uitgesteld als de minister VWS verhinderd is.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven