r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 november 2019 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

 • Voorhang ontwerpbesluit versnelling gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Te behandelen:

  35334-3 Brief regering d.d. 13 november 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenOntwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De minister voor Milieu en Wonen verzoekt met spoed kennis te nemen van dit ontwerpbesluit. De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 92, eerste lid, van de Wet bodembescherming en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich binnen vier weken uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

  35334-3 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Bijlage

  Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

 • Voorhang ontwerp Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen

  Te behandelen:

  29383-336 Brief regering d.d. 13 november 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenOntwerp Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De ontwerp uitvoeringsregeling dient ertoe om te voorzien in de juiste en volledige uitvoering van de EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen, te weten het aanwijzen van een bevoegde instantie, het regelen van de bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke sanctionering en het inbedden van uitvoeringsplannen in de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht. De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (ex artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer), en biedt de Kamer de mogelijkheid zich vier weken na de datum van verzending van de brief (d.d. 13 november 2019) uit te spreken.

  29383-336 Ontwerp Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen

  Bijlage

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen)

 • Verdrag tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek inzake luchtdiensten

  Te behandelen:

  35331-1 Verdrag d.d. 5 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; Santo Domingo, 13 mei 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op dertig dagen na ontvangst van de brief door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

  35331-1 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; Santo Domingo, 13 mei 2019

  Bijlage

  Toelichtende nota

  35331-2 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Verdrag tussen Nederland en Brazilië inzake luchtdiensten

  Te behandelen:

  35330-1 Verdrag d.d. 5 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië; Brasilia, 8 juli 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op dertig dagen na ontvangst van de brief door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

  35330-1 Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië; Brasilia, 8 juli 2019

  Bijlage

  Toelichtende nota

  35330-2 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

 • Wijziging Bijlage Internationaal Verdrag voorkoming verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  30952-348 Brief regering d.d. 12 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenWijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 mei 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

  30952-348 Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 mei 2019

 • Wijziging Bijlage Protocol Internationaal Verdrag voorkoming verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  30952-346 Brief regering d.d. 12 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenWijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 mei 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

  30952-346 Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 mei 2019

 • Publicaties ILT van maart tot en met september 2019

  Te behandelen:

  2019Z21123 Brief regering d.d. 4 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatPublicaties ILT van maart tot en met september 2019

  Besluit: De minister verzoeken om de handhavingsrapportages van Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde aan de Kamer te zenden, opdat deze kunnen worden geagendeerd voor het komende algemeen overleg Luchtvaart.

  Het gaat om de volgende ILT-publicaties:

 • Jaarverslag ILT 2018*
 • Signaalrapportage Biodiesel*
 • Handhavingsrapportage Schiphol*
 • Spoorweginfrastructuur steeds beter*
 • Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (spoorveiligheid)*
 • Grootste deel spoorweginfrastructuur Kijfhoek voldoet aan norm*
 • Signaalrapportage drones*
 • Signaalrapportage: Analyse risico's in de keten van bodemas*
 • Meerjarenplan 2020-2024 Inspectie Leefomgeving en Transport* (reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Toezicht en handhaving)
 • Vervolgonderzoek afvalstromen Chemours*
 • Handhavingsrapportage Lelystad Airport
 • Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport
 • Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde gebruiksjaar 2018-2019
 • Reeds aan de Kamer gezonden

2019D44020 Publicaties ILT van maart tot en met september 2019

Bijlage

Overzicht publicaties

2019D47010 Verzoek om de handhavingsrapportages van Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde aan de Kamer te zenden

 • Uitstel aanbesteding N35 Nijverdal-Wierden

  Te behandelen:

  35300-A-12 Brief regering d.d. 4 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitstel aanbesteding N35 Nijverdal-Wierden

  Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019.

  35300-A-12 Uitstel aanbesteding N35 Nijverdal-Wierden

 • Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2019

  Te behandelen:

  35300-A-13 Brief regering d.d. 5 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatTweede Rapportage Rijkswegennet van 2019

  Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019.

  35300-A-13 Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2019

  Bijlage

  Rapportage Rijkswegennet 2e periode 2019, 1 mei - 31 augustus

 • Aanpak renovatie Wantijbrug

  Te behandelen:

  29385-105 Brief regering d.d. 6 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatAanpak renovatie Wantijbrug

  Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019.

  29385-105 Aanpak renovatie Wantijbrug

 • Reactie op de initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

  Te behandelen:

  35266-3 Brief regering d.d. 5 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op de initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

  Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails op 16 december 2019.

  35266-3 Reactie op de initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

 • Vervolg Signaalrapportage Tachograaffraude

  Te behandelen:

  35300-XII-79 Brief regering d.d. 11 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVervolg Signaalrapportage Tachograaffraude

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 21 november 2019.

  35300-XII-79 Vervolg Signaalrapportage Tachograaffraude

 • Inwerkingtreding AMvB administratieve verlenging rijbewijs 75-plussers

  Te behandelen:

  29398-767 Brief regering d.d. 13 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatInwerkingtreding AMvB administratieve verlenging 75-plussers

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29398-767 Inwerkingtreding AMvB administratieve verlenging 75-plussers

 • Antwoord op brief commissie over het voorstel beleidsdoorlichting: Bodem en Ondergrond

  Te behandelen:

  32861-55 Brief regering d.d. 4 november 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenOpzet beleidsdoorlichting artikel 13: Bodem en Ondergrond

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32861-55 Opzet beleidsdoorlichting artikel 13: Bodem en Ondergrond

 • Uitkomst raadgevend overleg ten aanzien van de verwijdering van de Brent olieplatforms

  Te behandelen:

  33450-63 Brief regering d.d. 8 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitkomst raadgevend overleg ten aanzien van de verwijdering van de Brent olieplatforms

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 28 november 2019.

  33450-63 Uitkomst raadgevend overleg ten aanzien van de verwijdering van de Brent olieplatforms

  Bijlage

  OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic

 • EVOA overtreding Chemours

  Te behandelen:

  28089-151 Brief regering d.d. 13 november 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenEVOA overtreding Chemours

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe veiligheid op 4 december 2019.

  28089-151 EVOA overtreding Chemours

 • Betrekken verbranding buitenlands afval in afvalstoffenbelasting

  Te behandelen:

  35302-65 Brief regering d.d. 12 november 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenBetrekken verbranding buitenlands afval in afvalstoffenbelasting

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 16 april 2020.

  35302-65 Betrekken verbranding buitenlands afval in afvalstoffenbelasting

 • Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2020

  Te behandelen:

  35300-J-6 Brief regering d.d. 6 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2020

  Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2019.

  35300-J-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Deltaprogramma 2020

  35300-J-5 Brief regering d.d. 6 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2019.

  35300-J-5 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  35300-J Begroting d.d. 17 september 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020

  Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2019.

  2019D36215 Advies Afdeling advisering Raad van State

  2019D40291 Verslag houdende een lijst van vragen over de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (35300-J)

  35300-J-1 Voorstel van wet

  35300-J-2 Memorie van toelichting

  35300-J-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35300-J-5 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • Beantwoording vragen Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  32698-49 Brief regering d.d. 8 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over de 16e Voortgangsrapportage (VGR16) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

  Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2019.

  32698-49 Lijst van vragen en antwoorden over de 16e Voortgangsrapportage (VGR16) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

 • Geplande commissieactiviteiten

  Details

  19-11-2019 13.30 - 13.45 Petitie Fileproblematiek op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens

  19-11-2019 13.45 - 14.00 Petitie Economische wegwijzer namens TLN en Evofenedex

  20-11-2019 16.00 - 17.00 Gesprek Oekraïense delegatie over oa maritieme zaken

  21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019*

  21-11-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019*

  25-11-2019 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT

  26-11-2019 16.30 - 17.30 Technische briefing CPB over rapport meer milieuwinst door recycling

  27-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid

  28-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem

  28-11-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

  03-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verzamelwet

  04-12-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid

  05-12-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*

  10-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019*

  11-12-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Mobiliteitsfonds

  16-12-2019 10.30 - 15.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

  17-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Aandacht voor verkeersmentaliteit

  18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

  16-01-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving

  29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden

  13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*

  18-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol

  19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid

  20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving

  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele EU-Raad Maritieme zaken 10-11 maart 2020*

  03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*

  25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi

  26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart

  07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*

  16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie

  23-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer

  13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

 • Nog te plannen plenaire activiteiten

  Details

  Debatten

  • 18. 
   Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W) NB: zie het rondvraagpunt van het lid Kröger (GL) hieronder.

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018

  • 56. 
   Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)

  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019

  • 72. 
   Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

  • 87. 
   Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

  Dertigledendebatten

  • 19. 
   Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

  • 23. 
   Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019

  • 31. 
   Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019

  • 34. 
   Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)

  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

  • 58. 
   Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019

  • 62. 
   Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)

  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019

  VAO's/VSO's

  VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

  VAO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Schonis (D66)

  VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

  VAO Spoor, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

  VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Eijs (D66)

 • Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

  Details

  • 1. 
   Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)

  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag

  • 2. 
   Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836

  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden

  • 3. 
   Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188

  Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling NB: de Europese commissie voert in dit kader een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland

  • 4. 
   Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211

  Op 02-10-2019 aangemeld voor plenaire behandeling

  • 5. 
   Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248

  Op 06-11-2019 aangemeld voor plenaire behandeling

  • 6. 
   Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267

  Op 31-10-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden

  • 7. 
   Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293

  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden

  • 8. 
   Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319

  De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 03-12-2019

 • Voorstel Kröger (GroenLinks) en Schonis (D66) voor een rondetafelgesprek op 12 december om 10.00 uur over juridische implicaties maatregelen stikstofpakket en MIRT-projecten

  Te behandelen:

  2019Z22558 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 19 november 2019 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidVoorstel Kröger en Schonis voor een rondetafelgesprek over juridische implicaties maatregelen stikstofpakket en MIRT-projecten

  Besluit: De leden Schonis (D66), Kröger (GroenLinks), Laçin (SP) en Van Esch (PvdD) hebben zich aangemeld voor deelname.

  Besluit: Het programma voor dit rondetafelgesprek is vastgesteld.

  Scope

  Enkele experts op het gebied van verkeer, grote infrastructurele werken en natuur, alsmede enkele juridische experts met een achtergrond op natuurwetgeving en omgevingsrecht worden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek.

  Doel

  Het kabinet heeft een pakket (nood)maatregelen voorgesteld om de emissie van stikstof terug te dringen en zo de voortgang van een aantal projecten van groot maatschappelijk belang veilig te stellen. De nadruk ligt op woningbouw, maar ook op onderhoud van infrastructuur en waterbescherming en een zevental specifiek benoemde uitbreidingen van snelwegen.

  Voor één van die projecten, de A12/A27 bij Utrecht, is onlangs door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het tracébesluit vernietigd onder verwijzing naar de stikstofproblematiek. Van deze casus staat dus vast wat er onder de oude regels aan ontbrak en hoe de Raad van State ernaar kijkt. De leden Kröger en Schonis willen graag aan de hand van de A12/A27-casus een rondetafelgesprek organiseren met een aantal experts om te bezien wat de implicaties en de kansen zijn van het door het kabinet voorgestelde maatregelenpakket. Zijn de maatregelen voldoende hard? Hoe zit het met de beoogde emissiereductie? Hoe zit het met het vertalen van emissiereductie naar minder depositie, verbetering van de natuur en het toebedelen ervan aan dit project? Zal dit standhouden bij een nieuwe rechterlijke toets? Welke risico’s zijn er: juridisch, bestuurlijk en ecologisch? Zijn er sterkere oplossingen denkbaar?

  Blokken

  • 1. 
   Verkeerskundige en ecologische/depositie aspecten

  Prof. J.W. Erisman, VU (stikstofexpert)

  Prof. B. van Wee, TU Delft (verkeersexpert)

  Prof. W. de Vries, WU (bodemchemie expert)

  Ir. C.M. van Luijk, RIVM (hoofd milieukwaliteit)

  • 2. 
   Juridische aspecten

  Mr. B. Kloostra, Prakken d’Oliveira (milieurechtdeskundige)

  Mr. M. Oude Breuil (Omgevingsrecht advies)

  Mr. M. Kajaan (ENVIR advocaten)

  Eventuele wijzigingen in het programma worden aangegeven op de website van de Tweede Kamer.

  2019D46893 Voorstel Kröger en Schonis voor een rondetafelgesprek over juridische implicaties maatregelen stikstofpakket en MIRT-projecten

 • Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om de minister voor Milieu en Wonen te verzoeken voor 3 december 2019 de Kamer schriftelijk te informeren over de uitkomst van het overleg met de branche over de afvalstoffenheffing

  Te behandelen:

  2019Z22623 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 november 2019 - E. Ziengs, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Ziengs (VVD) om de minister voor Milieu en Wonen te verzoeken voor 3 december 2019 de Kamer schriftelijk te informeren over de uitkomst van het overleg met de branche over de afvalstoffenheffing

  Besluit: Conform voorstel.

  2019D46999 Verzoek om schriftelijke reactie van het overleg met de branche m.b.t. afvalstoffenheffing

 • Voorstel van het lid Kröger (GL) om de onderliggende berekeningen van het RIVM die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket inzake de stikstofproblematiek te ontvangen tijdig voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019

  Te behandelen:

  2019Z22647 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 november 2019 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Kröger (GL) om de onderliggende berekeningen van het RIVM die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket inzake de stikstofproblematiek te ontvangen tijdig voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019

  Besluit: Conform voorstel.

  2019D47027 Verzoek berekeningen RIVM inzake stikstofmaatregelenpakket

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven