r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 oktober 2019 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

 • Wijziging Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  35293 Wetgeving d.d. 27 september 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatWijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 12 november 2019.

  Ten behoeve van het wetsverslag stelt de staf een wetgevingsrapport op dat twee weken voorafgaand aan deze datum wordt verspreid.

  2019D38222 35293 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

  35293-1 Koninklijke boodschap

  35293-2 Voorstel van wet

  35293-3 Memorie van toelichting

  35293-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Luchtvervoerverdragen

  Te behandelen:

  35312-(R2134)-1 Verdrag d.d. 11 oktober 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Dominicaanse Republiek inzake luchtvervoer tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; Santo Domingo, 13 mei 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35312-(R2134)-1 Verdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Dominicaanse Republiek inzake luchtvervoer tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; Santo Domingo, 13 mei 2019

  Bijlage

  Toelichtende nota

  35312-(R2134)-2 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35314-(R2136)-1 Verdrag d.d. 11 oktober 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Portugese Republiek; Lissabon, 25 juni 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35314-(R2136)-1 Verdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Portugese Republiek; Lissabon, 25 juni 2019

  Bijlage

  Toelichtende nota

  35314-(R2136)-2 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35313-(R2135)-1 Verdrag d.d. 11 oktober 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Dominicaanse Republiek; Santo Domingo, 13 mei 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35313-(R2135)-1 Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Dominicaanse Republiek; Santo Domingo, 13 mei 2019

  Bijlage

  Toelichtende nota

  35313-(R2135)-2 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35315-(R2137)-1 Verdrag d.d. 11 oktober 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenLuchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Federale Republiek Brazilië; Brasilia, 8 juli 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met de bovenstaande vier brieven worden recent tot stand gekomen verdragen ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om een of meerdere van deze vier verdragen ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op dertig dagen na ontvangst van deze brieven door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

  35315-(R2137)-1 Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Federale Republiek Brazilië; Brasilia, 8 juli 2019

  Bijlage

  Toelichtende nota

  35315-(R2137)-2 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Verzoek om een planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  35000-XII-71 Brief regering d.d. 21 december 2018 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatPlanningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019

  Besluit: De bewindspersoon verzoeken om uiterlijk voor het einde van het kerstreces een planningsbrief 2020 aan de Kamer te sturen.

  • In de jaarlijkse planningsbrief, die de commissie sinds 2017 ontvangt, geven de bewindspersonen aan welke stukken zij van plan zijn naar de Kamer te sturen in het volgende jaar. Deze planningsbrief vormt mede de basis voor de door de commissie op te stellen kennisagenda.
  • Zowel de planningsbrief als de kennisagenda zijn instrumenten die voortkomen uit de aanbevelingen van de parlementaire Klankbordgroep Versterking van de Kennis- en Onderzoeksfunctie van de Kamer, waarmee alle vaste commissies in de Kamer werken.

  2019D41264 Verzoek om planningsbrief 2020

  35000-XII-71 Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019

  Bijlage

  Planning

 • Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  35300-XII-5 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 2 oktober 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerAandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Besluit: Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling.

  35300-XII-5 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Kennisgeving intrekkingsbesluit Stint

  Te behandelen:

  29398-759 Brief regering d.d. 8 oktober 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatKennisgeving intrekkingsbesluit Stint

  Besluit: Agenderen voor het nog in te plannen plenaire debat over informatie over de Stint die niet naar de Kamer is gestuurd.

  29398-759 Kennisgeving intrekkingsbesluit Stint

  Bijlage

  Intrekking aanwijzing Stint

 • Uitvoering motie Amhaouch c.s. over de effecten van de Beter Benutten-maatregelen op de Noordelijke Maaslijn

  Te behandelen:

  35300-A-6 Brief regering d.d. 2 oktober 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatUitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over de effecten van de Beter Benutten-maatregelen op de Noordelijke Maaslijn (Kamerstuk 35000-A-15)

  Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019.

  35300-A-6 Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over de effecten van de Beter Benutten-maatregelen op de Noordelijke Maaslijn (Kamerstuk 35000-A-15)

 • Eerste voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Te behandelen:

  32404-93 Brief regering d.d. 3 oktober 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatVoortgangsrapportage PHS eerste helft 2019

  Besluit: Agenderen voor het in het voorjaar van 2020 in te plannen algemeen overleg Spoor.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 21 november 2019.

  Ten behoeve van deze feitelijke vragenronde stelt de staf een notitie op die een week voorafgaand wordt verspreid.

  32404-93 Voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019

  Bijlage

  Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Voortgangsrapportage 2019 eerste half jaar

 • Reactie op de motie van het lid Van Ojik over een betere waarborging van veilige vliegroutes boven conflictgebieden (Kamerstuk 33997-146)

  Te behandelen:

  24804-101 Brief regering d.d. 7 oktober 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op de motie van het lid Van Ojik over een betere waarborging van veilige vliegroutes boven conflictgebieden

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden op 29 januari 2020.

  24804-101 Reactie op de motie van het lid Van Ojik over een betere waarborging van veilige vliegroutes boven conflictgebieden

 • Benoeming algemeen directeur CBR

  Te behandelen:

  29398-757 Brief regering d.d. 11 oktober 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBenoeming algemeen directeur CBR

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29398-757 Benoeming algemeen directeur CBR

 • Behandelmogelijkheden brieven met betrekking tot het onderwerp klimaatadaptatie

 • Stand van zaken tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

  Te behandelen:

  28089-149 Brief regering d.d. 9 oktober 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatStand van zaken tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 november 2019.

  28089-149 Stand van zaken tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

 • Reactie verzoek van het lid Wassenberg over het storten van vervuilde grond in diepe natuurplassen

  Te behandelen:

  30015-61 Brief regering d.d. 11 oktober 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatReactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 oktober 2019, over het storten van vervuilde grond in diepe natuurplassen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 20 februari 2020.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 november 2019.

  30015-61 Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 oktober 2019, over het storten van vervuilde grond in diepe natuurplassen

 • Aanpak asbestdaken

  Te behandelen:

  25834-165 Brief regering d.d. 14 oktober 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatAanpak asbestdaken

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 20 februari 2020.

  25834-165 Aanpak asbestdaken

 • Beleidsdoorlichting van beleidsartikel 21 van Hoofdstuk XII: Duurzaamheid

  Te behandelen:

  32861-54 Brief regering d.d. 11 oktober 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatBeleidsdoorlichting van beleidsartikel 21 van Hoofdstuk XII: Duurzaamheid

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  De staf zal over de opzet van de beleidsdoorlichting een stafnotitie schrijven.

  32861-54 Beleidsdoorlichting van beleidsartikel 21 van Hoofdstuk XII: Duurzaamheid

 • Verslag Transportraad 20 september 2019

  Te behandelen:

  21501-33-780 Brief regering d.d. 8 oktober 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVerslag Transportraad 20 september 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 21 november 2019.

  21501-33-780 Verslag Transportraad 20 september 2019

 • EU-voorstellen week 40-41

  Te behandelen:

  2019Z19345 Lijst met EU-voorstellen d.d. 10 oktober 2019 - M.Y. Israel, griffierEU-voorstellen week 40-41

  Besluit: Besluiten conform onderstaande voorstellen.

  • • 
   Raadpleging Urban Mobility in the EU;

  Besluit: De minister verzoeken om de conceptkabinetsreactie naar de Kamer te sturen, voordat de definitieve versie naar de Europese Commissie wordt gestuurd.

  • • 
   Raadpleging European Partnership for Clean Aviation;

  Besluit: De minister verzoeken om de conceptkabinetsreactie naar de Kamer te sturen, voordat de definitieve versie naar de Europese Commissie wordt gestuurd.

  • • 
   Raadpleging European Partnership for transforming Europe’s rail system;

  Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de conceptkabinetsreactie naar de Kamer te sturen, voordat de definitieve versie naar de Europese Commissie wordt gestuurd.

  • • 
   Raadpleging European Partnership for a circular bio-based Europe;

  Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de conceptkabinetsreactie naar de Kamer te sturen, voordat de definitieve versie naar de Europese Commissie wordt gestuurd.

  • • 
   Raadpleging European Partnership for safe and automated road transport;

  Besluit: Ter informatie.

  • • 
   Raadpleging European Partnership for integrated air traffic management;

  Besluit: Ter informatie.

  • • 
   Raadpleging Hazardous substances in electrical/electronic equipment - evaluation of restrictions;

  Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de conceptkabinetsreactie naar de Kamer te sturen, voordat de definitieve versie naar de Europese Commissie wordt gestuurd.

  2019D40242 EU-voorstellen week 40-41

  2019D41285 Verzoek om de conceptkabinetsreactie op een vijftal consultaties van de Europese Commissie naar de Kamer te sturen

 • Nadere informatie betreffende luchthaven in zee

  Te behandelen:

  31936-685 Brief regering d.d. 7 oktober 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatNadere informatie betreffende luchthaven in zee

  Besluit: Reeds behandeld tijdens het plenaire debat over de quickscan luchthaven in zee op 9 oktober 2019.

  31936-685 Nadere informatie betreffende luchthaven in zee

 • Stand van zaken importplafond buitenlands afval

  Te behandelen:

  30872-240 Brief regering d.d. 9 oktober 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatStand van zaken importplafond buitenlands afval

  Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Circulaire economie op 15 oktober 2019.

  30872-240 Stand van zaken importplafond buitenlands afval

 • Circulair textiel

  Te behandelen:

  32852-95 Brief regering d.d. 9 oktober 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatCirculair textiel

  Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Circulaire economie op 15 oktober 2019.

  32852-95 Circulair textiel

 • Voortgang diverse initiatieven circulaire economie

  Te behandelen:

  32852-96 Brief regering d.d. 9 oktober 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en WaterstaatVoortgang diverse initiatieven circulaire economie

  Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Circulaire economie op 15 oktober 2019.

  32852-96 Voortgang diverse initiatieven circulaire economie

  Bijlage

  Plastic transportverpakkingen

 • Geplande commissieactiviteiten

  Details

  15-10-2019 16.30 - 20.30 Algemeen overleg Circulaire Economie

  17-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT Overzicht 2020

  29-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails. NB: Besluit: deze inbreng wordt verplaatst naar 31 oktober 2019.

  30-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen *

  31-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapporten ILT en RIVM over GenX

  31-10-2019 14.00 - 15.30 Gesprek Filmvertoning An Ocean Story (Locatie: Van Someren-Downerzaal)

  06-11-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem

  07-11-2019 15.00 - 16.30 Gesprek Deltacommissaris

  11-11-2019 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water *

  13-11-2019 10.30 - 12.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Kosten en baten vervoersmodaliteiten

  19-11-2019 13.30 - 13.45 Petitie Fileproblematiek op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens

  21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019 *

  25-11-2019 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT

  27-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid

  04-12-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid

  05-12-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS *

  10-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019 *

  16-12-2019 10.30 - 15.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

  17-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Aandacht voor verkeersmentaliteit

  18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

  16-01-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving

  29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden

  19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid

  20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

 • Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

  Details

  • 1. 
   Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)

  Op 30-05-2013 heeft de commissie inbreng geleverd voor een nader verslag, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba eveneens inbreng geleverd voor een verslag

  • 2. 
   Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836

  Op 17-01-2018 heeft de commissie inbreng geleverd voor een verslag

  • 3. 
   Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188

  Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling

  • 4. 
   Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211

  Op 02-10-2019 aangemeld voor plenaire behandeling

  • 5. 
   Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248

  Inbreng voor het verslag is verzonden op 03-10-2019

  • 6. 
   Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267

  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30-10-2019

  • 7. 
   Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-00-2019, 35293

  Opgenomen op deze agenda

 • Nog te plannen plenaire activiteiten

  Details

  Debatten

  • 18. 
   Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018

  • 56. 
   Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)

  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019

  • 72. 
   Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

  • 87. 
   Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

  • 108. 
   Debat over informatie over de Stint die niet naar de Kamer is gestuurd (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 26 september 2019

  NB de volgende leden hebben debatten afgevoerd: Paternotte (1) en De Groot (1)

  Besluit: de commissie legt aan het voorzittersoverleg voor of het wenselijk is bij dit overzicht tevens afgevoerde debatten op te nemen.

  Dertigledendebatten

  • 19. 
   Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

  • 23. 
   Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019

  • 31. 
   Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019

  • 34. 
   Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)

  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

  • 58. 
   Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019

  • 62. 
   Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)

  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019

  VAO's/VSO's

  VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

  VAO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Schonis (D66)

  VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

  VAO Spoor, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

  VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Eijs (D66)

 • Voorstel van het lid Schonis (D66) om een algemeen overleg Mobiliteitsfonds te voeren begin december

  Te behandelen:

  2019Z19292 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 10 oktober 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Schonis (D66) om een algemeen overleg Mobiliteitsfonds te voeren begin december

  Besluit: Conform voorstel, met dien verstande dat de minister zal worden verzocht de toegezegde brief tijdig voor dit algemeen overleg te sturen.

  Tijdens het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 27 juni 2019 heeft de minister de volgende toezegging gedaan: Na het zomerreces van 2019 ontvangt de Kamer een brief over het proces ter introductie van het Mobiliteitsfonds.

  2019D41418 De minister verzoeken de toezegging te voldoen om het proces van instellen van het Mobiliteitsfonds schriftelijk toe te lichten voor het AO van december 19

 • Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om de staatssecretaris van IenW te verzoeken om een brief met betrekking tot importheffing buitenlands afval en deze voor de voortzetting van de begrotingsbehandeling te ontvangen

  Te behandelen:

  2019Z19759 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 16 oktober 2019 - E. Ziengs, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Ziengs (VVD) om de staatssecretaris van IenW te verzoeken om een brief met betrekking tot importheffing buitenlands afval en deze voor de tweede termijn van de begrotingsbehandeling te ontvangen.

  Besluit: Conform voorstel.

  2019D41232 De staatssecretaris verzoeken om een brief m.b.t. berekeningen m.b.t. importheffing buitenlands afval en effencten op het milieu

 • De Onderzoeksraad voor Veiligheid verzoeken om zo spoedig mogelijk na het herfstreces een technische briefing te verzorgen over het rapport 'Veilig toelaten op de weg. Lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint'

  Te behandelen:

  2019Z19763 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 16 oktober 2019 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidDe Onderzoeksraad voor Veiligheid verzoeken om zo spoedig mogelijk na het herfstreces een technische briefing te verzorgen over het rapport 'Veilig toelaten op de weg. Lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint'

  Besluit: Conform voorstel.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

  29398-758 Brief regering d.d. 16 oktober 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatOVV rapport 'Veilig toelaten op de weg'

  Besluit: Agenderen voor de genoemde technische briefing en het genoemde plenaire debat over de Stint.

  29398-758 OVV rapport 'Veilig toelaten op de weg'

  Bijlage

  Reacties op het conceptrapport "Veilig toelaten op de weg - lessen naar aanleiding van het ongeval met de stint’

  OVV rapport 'Veilig toelaten op de weg. Lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint'

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven