r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Hof van Justitie van de Europese Unie: benoeming van 3 rechters

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 6 maart 2019.

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben vandaag 3 rechters benoemd bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Andreas Kumin uit Oostenrijk wordt benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie. Hij treedt aan zodra het besluit van vandaag in werking treedt en blijft zetelen tot en met 6 oktober 2024. Zijn benoeming vormt het slot van de gedeeltelijke vernieuwing in 2018 van de samenstelling van het Hof van Justitie. Op 6 oktober 2018 zijn de ambtstermijnen van in totaal 14 rechters en 5 advocaten­generaal verstreken.

Tuula Pynnä uit Finland en Ramona Frendo uit Malta zijn benoemd tot rechter bij het Gerecht.

De ambtstermijn van Tuula Pynnä loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2022. Zij treedt in functie in het kader van de derde fase van de hervorming van het Gerecht. Wanneer het laatste stadium van de hervorming is voltooid, zullen er in het Gerecht twee rechters van elke lidstaat zetelen.

Ramona Frendo komt in de plaats van Peter George Xuereb, die in oktober 2018 als rechter aantrad bij het Hof van Justitie. Haar benoeming bij het Gerecht gaat in zodra het besluit van vandaag in werking treedt en loopt tot het einde van de ambtstermijn op 31 augustus 2019.

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit 2 rechtbanken: het Hof van Justitie en het Gerecht.

De rechters en advocaten-generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd na raadpleging van een comité dat de lidstaten adviseert over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van de ambten. Zij worden geselecteerd uit personen wier onafhankelijkheid buiten kijf staat. Om benoemd te worden bij het Hof van Justitie moeten de kandidaten beschikken over de nodige kwalificaties om in hun landen van herkomst te kunnen worden benoemd tot de hoogste rechterlijke ambten, of bekendstaan als kundige rechtsgeleerden. Om in aanmerking te komen voor het Gerecht, moeten zij over de nodige bekwaamheid beschikken om tot een hoog rechterlijk ambt te worden benoemd.


Delen

Terug naar boven