r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Vervoer en toerisme/EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 maart 2019 18:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE), EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

18.00 - 18.30 uur (gezamenlijke commissieprocedure (art. 55))

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·22 november 2018 PV - PE630.730v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Vaststelling van de Connecting Europe Facility

CJ05/8/14001

***I 2018/0228(COD) COM(2018)0438 - C8-0255/2018

 

Rapporteurs:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Pavel Telička (ALDE)

Henna Virkkunen (PPE)

AM - PE627.910v01-00

AM - PE627.920v01-00

AM - PE627.773v01-00

AM - PE627.908v01-00

AM - PE627.909v01-00

Bevoegd:

 

ITRE, TRAN

   

Adviezen:

 

AFET -

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

AD - PE627.015v02-00

AM - PE627.703v01-00

 

BUDG -

Inese Vaidere (PPE)

AD - PE625.570v03-00

AM - PE627.797v01-00

 

ENVI -

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD - PE627.825v01-00

AM - PE625.422v01-00

 

REGI -

Mirosław Piotrowski (ECR)

AD - PE626.678v02-00

AM - PE627.672v02-00

       

·Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde stemming ***

 • 5. 
  Rondvraag

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het EU-beleid voor het vervoer (per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht), post en toerisme.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie

Terug naar boven