r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamer unaniem eens over parlementaire enquête gaswinning

dinsdag 5 maart 2019, 15:46

DEN HAAG (PDC) - Er komt een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Een motie hierover van Groenlinks-Kamerlid Tom van der Lee en Henk Nijboer, na nieuwe indiening mede-ondertekend door vertegenwoordigers van alle andere fracties, is unaniem aangenomen. In de motie spreekt de Tweede Kamer uit dat er zo snel mogelijk een parlementaire enquête moet komen, die echter niet mag leiden tot vertraging van het schadeherstel.

Onderwerp van de parlementaire enquête zal de vraag zijn hoe de overheid is omgegaan met de risico's van de gaswinning. Eigenlijk zou de Tweede Kamer in januari al over deze motie stemmen, maar op verzoek van de coalitiepartijen werd dat toen uitgesteld. Nu ook die partijen de motie steunen, bracht Van der Lee het stuk wel in stemming.

De parlementaire enquête is een zwaar parlementair middel. Het recht van enquête houdt in dat de Staten-Generaal een onderzoek kan instellen om de regering te controleren. Getuigen zijn verplicht te verschijnen en het verhoor hierover vindt onder ede plaats. De enquête over de gaswinning zal op zijn vroegst in 2020 beginnen.

Bron: NOS, EenVandaag,

Terug naar boven