r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 26 maart 2019.

Europese Raad 21-22 maart 2019

Europese Raad maart 2019
Bron: European Commission

Op 21 en 22 maart 2019 vond een Europese Raad plaats. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid kwamen bijeen.

Op de agenda stonden:

  • brexit
  • banen, groei en concurrentievermogen
  • klimaatverandering
  • externe betrekkingen
  • het tegengaan van desinformatie

Inhoud

1.

Belangrijkste agendapunten

Brexit

De Britse premier May was niet aanwezig bij de gesprekken over de brexit. Tijdens de Raad werd besloten om de brexit in ieder geval uit te stellen tot 12 april. Mochten de Britten er voor eind maart voor kiezen om alsnog akkoord te gaan met de huidige brexitdeal, dan wordt uittreding uitgesteld tot 22 mei. Mocht dit akkoord er niet komen dan verwacht de Unie dat het Verenigd Koninkrijk voor 12 april met een plan komt over de te volgen koers. Nieuwe onderhandelingen over het akkoord blijven uitgesloten.

Banen, groei en concurrentievermogen

De Europese Raad besprak de verdere ontwikkeling van de eengemaakte markt, de kapitaalmarktenunie, het industriebeleid, het Europees digitaal beleid en de prioriteiten voor het Europees Semester 2019. Hierbij werd besloten dat de integratie van digitale diensten verdiept moet worden. Daarnaast werd de Commissie opgeroepen om uiterlijk in maart 2020 te komen met een langetermijnactieplan voor de handhaving en regels inzake de eengemaakte markt. Ook moet er een aanpak ontwikkeld worden wat betreft de industriële toekomst, de aanpak van de veiligheid van 5G-netwerken, de ondersteuning van de Europese Innovatieraad en de mededingingsregelingen. Ook moet energie gestoken worden in de ambitieuze en evenwichtige vrijhandelsagenda en is bescherming van de EU op het gebied van oneerlijke overheidsopdrachten en buitenlandse investeringen een prioriteit.

Klimaatverandering

Op de agenda stond een langetermijnstrategie voor de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs. Tijdens de Raad blokkeerden Polen en Duitsland het voorstel van onder andere Nederland om 2050 als streefjaar op te nemen voor klimaatneutraliteit. In deze tekst staat wel dat de Europese milieuministers eraan moeten werken om in 2020 met een plan te komen waardoor de EU klimaatneutraal zal worden in de toekomst. In de te bedenken strategie moeten de 'specifieke' kenmerken van lidstaten worden meegenomen, omdat niet alle landen denken 2050 te kunnen halen in verband met bijvoorbeeld de industrie in hun land. De tekst is een compromis en zet dan ook niet aan tot echte actie.

Externe betrekkingen

De Europese Raad bereidde de top EU-China van 9 april 2019 voor. De belangrijkste conclusie is dat de relatie gebaseerd is op wederkerigheid. Dit houdt in dat de voordelen die Chinese bedrijven op de Europese markt krijgen op dezelfde manier moeten gelden voor Europese bedrijven in China. Ook stemde de Raad in met het actieplan van de Europese Commissie omtrent de relatie met China. Hierin staat onder andere dat Europese aanbestedingstrajecten alleen toegankelijk zullen zijn voor China, wanneer een dergelijk systeem ook opengesteld wordt voor Europese bedrijven in China.

Het tegengaan van desinformatie

De Europese Raad bekeek de vorderingen bij het bestrijden van desinformatie en besprak de noodzaak van EU-brede maatregelen om beïnvloeding van de Europese en nationale verkiezingen te voorkomen. De Raad is tevreden met het werk dat de afgelopen maanden is verricht. Wel vraagt zij bedrijven op het gebied van social media en andere online platformen om hogere normen inzake verantwoordelijkheid en transparantie te verzekeren. De inspanningen op het gebied van desinformatie bij het beïnvloeden van democratieën in de EU moeten worden voortgezet.

2.

Meer informatie

Terug naar boven