r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Payments in the EU: reform on reducing charges and increasing transparency adopted

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 4 maart 2019.

De EU wil betalingen in euro's goedkoper maken. Betalen of geld opnemen in euro's zal overal in de EU evenveel kosten als thuis.

De Raad heeft vandaag een verordening aangenomen over het gelijktrekken van de kosten van grensoverschrijdende betalingen in euro's tussen lidstaten binnen en buiten de eurozone, en over het transparanter maken van kosten voor valutawisseldiensten in de EU.

Terwijl sinds 2002 binnen de eurozone dezelfde kosten gelden voor grensoverschrijdende en nationale betalingen in euro's, worden voor grensoverschrijdende betalingen in euro's uit niet‑eurolidstaten hoge vergoedingen aangerekend.

De hervorming zal de kosten voor grensoverschrijdende betalingen in euro voor diensten als overmakingen, kaartbetalingen en geldopnames op hetzelfde niveau brengen als de kosten voor soortgelijke nationale betalingen van dezelfde waarde in de nationale munteenheid van de lidstaat waar de betalingsdienstaanbieder van de betalingsdienstgebruiker is gevestigd. Door deze maatregel zullen nu ook 150 miljoen consumenten van buiten de eurozone de voordelen genieten van goedkope grensoverschrijdende betalingen in euro, wat voor 2,5 miljard extra transacties per jaar kan zorgen.

Daarnaast zullen voor valutawisselkosten extra transparantievoorschriften worden ingevoerd. Wanneer consumenten in het buitenland kaartbetalingen doen of geld opnemen, krijgen zij vaak de keuze tussen betalen in de lokale valuta of in de valuta van hun land van herkomst. Dankzij de nieuwe regels zullen de consumenten, voordat zij hun keuze maken, geïnformeerd worden over de toepasselijke kosten. Het wordt namelijk verplicht om alle valutawisselkosten die naast de laatst beschikbare wisselkoers van de ECB worden aangerekend, als een procentuele toeslag weer te geven. Deze nieuwe transparantie moet de consument bewuster maken, en zo de concurrentie tussen de verschillende aanbieders van valutawisseldiensten vergroten.

De meeste bepalingen zullen van kracht zijn vanaf 15 december 2019.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven