r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

International Future Circular Collider Conference, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 juni 2019 - 28 juni 2019
plaats Brussel, België
organisatie Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD)

The fifth International Future Circular Collider (FCC) Conference will take place in Brussels, Belgium, from 24 to 28 June 2019. This conference is also the final event of the H2020 EuroCirCol Design Study. The FCC Week 2019 marks the completion of the conceptual feasibility study for a post-LHC research infrastructure which is documented in the four volumes of the FCC Conceptual Design Report.

The FCC Week 2019 will bring together leading minds in science, engineering and economics to review the results of the first phase of the FCC study and to discuss and set the near-term goals for the coming years. The status of key technology R&D programmes will also be reviewed. The meeting is an excellent opportunity to reinforce the bonds between the collaborating institutes and to draft the work plans for the next design phase.


Inhoud

1.

Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD)

Dit directoraat-generaal is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese onderzoek- en innovatiebeleid. Het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid in Europa moeten worden verbeterd. Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het beleid zijn de Kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling in Europa

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur en jeugd.

2.

Meer over...

Terug naar boven