r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Directoraat-Generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties [LINC]

Het directoraat-generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties houdt zich bezig met de organisatie rondom parlementaire bijeenkomsten en conferenties op taalkundig, technisch, en logistiek gebied. Dit DG stelt Europarlementariërs in staat om (in de eigen taal) met elkaar te kunnen communiceren over bijvoorbeeld nieuwe Europese wet- en regelgeving. Ook EU-burgers kunnen het wetgevingsproces op deze manier gemakkelijker volgen, wat bijdraagt aan het democratisch gehalte van het Europees Parlement.

Belangrijkste taken:

  • zorgt voor de vertolking van bijeenkomsten van het Europees Parlement: onder meer de plenaire vergaderingen (24 talen) en vergaderingen van parlementaire commissies, delegaties en fracties
  • verantwoordelijk voor de vergader- en tolkapparatuur
  • biedt technische ondersteuning voor de door het Europees Parlement georganiseerde bijeenkomsten
  • levert tevens ondersteuning in de conferentiezalen
  • draagt zorg voor de organisatie van bijeenkomsten voor fracties buiten de werklocaties van het Europees Parlement

Delen

Terug naar boven