r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Schouten kan pulsvissers weinig hoop bieden

donderdag 21 februari 2019, 17:47
gewijzigd
Carola Schouten, Deputy Prime Minister and Minister of Agriculture, Nature and Food ...
Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - De kans dat Nederland er nog in slaagt een naderend Europees verbod op de pulsvisserij te voorkomen of zelfs maar verzachten, is bijzonder klein. Verantwoordelijk minister Carola Schouten vreest eerder een verdere aanscherping, zegt ze tegen de Tweede Kamer.

Vorige week werd duidelijk dat er een Europees totaalverbod komt op pulsvisserij. Voor een deel van de Nederlandse vissers die gebruik maken van pulstechnologie, komt er een overgangsperiode van zo'n anderhalf jaar. Het compromis maakt evenwel nog niet duidelijk hoeveel bedrijven op die manier nog enig respijt krijgen.

Hoe het besluit precies uitpakt, is nog afhankelijk van de behandeling door het Europees parlement en de raad van regeringsleiders van de EU. Schouten zegt evenwel niet de indruk te willen wekken ,,dat er nog heel veel valt te redden''. Om er zoveel mogelijk uit te slepen voor Nederlandse vissers zal ze naar eigen zeggen ,,behoedzaam'' moeten opereren.

De minister erkende dat Nederland zichzelf de afgelopen jaren in de vingers heeft gesneden door de innovatieve pulstechnologie niet met andere landen te delen. Vissers uit andere landen moesten met lede ogen aanzien hoe hun Nederlandse concurrenten met een fors lager brandstofverbruik vis vingen. Daardoor groeide het verzet en kon een succesvolle lobby tegen pulsvissen ontstaan.

De Tweede Kamer wil dat Schouten alsnog met oplossingen komt om een pulsvisverbod af te wenden. Een ruime meerderheid van CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA en SGP roept haar daartoe op. FVD-leider Thierry Baudet vindt dat de minister moet aftreden als dat niet lukt, maar zijn 'voorwaardelijke' motie van wantrouwen kreeg onvoldoende steun.

Wat de PVV betreft had Schouten direct haar biezen kunnen pakken. Kamerlid Barry Madlener sprak van ,,een totale afgang''. Ook zijn motie van wantrouwen werd evenwel weggestemd. De PVV'er wekte tijdens het debat irritatie bij Schouten door haar ,,een hele lieve mevrouw'' te noemen. De minister betichtte hem van stoere praat ,,terwijl hij met de armen over elkaar langs de zijlijn staat te roepen''.

Terug naar boven