r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Boekpresentatie en debat: Geopolitieke kanttekeningen 2011-2018, en daarna. Een wereld in volle geopolitieke transitie., Middelburg

Het Stadhuis van Middelburg
datum 14 maart 2019 16:30
plaats Middelburg
aanwezigen J.Q.TH. (Jan) Rood, A. (Fred) van Staden e.a.
organisatie Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

De Belgische ambassade in Nederland en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken nodigen u uit voor:

Boekpresentatie en debat

Geopolitieke kanttekeningen 2011-2018, en daarna. Een wereld in volle geopolitieke transitie.

Geschreven door Prof. Dr. David Criekemans

U bent op 14 maart van harte welkom op de Residentie van de Ambassadeur van België, Jacob Catslaan 14, 2517 KB Den Haag.

Aanmelden voor de bijeenkomst is kosteloos maar wel noodzakelijk. U kunt zich hieronder registreren.

(1 deelname per persoon)

Programma:

16.30 uur - Ontvangst

17.00 uur - Opening door de Heer Karl Van den Bossche, Deputy Head of Mission, Belgische ambassade in Nederland

17.05 uur - Presentatie van het boek door Prof. Dr. David Criekemans

17.35 uur - Co-referaat door Em. Prof. Dr. Fred Van Staden

17.50 uur - Debat onder leiding van Prof. Dr. Jan Rood

18.30 uur - Receptie met mogelijkheid tot aanschaf van het boek (uitgeverij Gompel&Svacina zal aanwezig zijn)

De voertaal is Nederlands.

Achtergrond:

In de periode 2011-2018 werd onze wereld aan een grondige geopolitieke transformatie onderworpen. Voor Europa lijkt het wel of alle zekerheden op het vlak van veiligheid, economie en ecologie onderuit werden gehaald. Het partnerschap met de Verenigde Staten is sterk onder druk komen te staan sinds president Trump. De relaties met Rusland verslechterden door de crises in Oekraïne en Syrië. In het Midden-Oosten ontaardde de ‘Arabische Lente’ in burgeroorlogen en regionale oorlogen in Libië, Syrië en Jemen en is een machtsstrijd gaande tussen soennieten en sjiieten.

Tegelijkertijd is het oude economische model op basis van fossiele brandstoffen aan zijn laatste decennia begonnen. Het westerse model van ‘democratie’ en ‘vrijheid’ kwam zelf onder druk, omdat het te veel op een neoliberale leest geschoeid was, en tegenreacties vanuit de bredere maatschappij brachten Trump en Brexit. China promoot dan weer een alternatief model. Zo ontstaat onder andere via het ‘One Belt, One Road’-initiatief een nieuwe race om Eurazië.

Prof. Dr. David Criekemans (Universiteit Antwerpen, University College Roosevelt te Middelburg en Geneva Institute of Geopolitical Studies) schreef er een boek over dat nu ook in Nederland wordt gelanceerd, getiteld “Geopolitieke kanttekeningen 2011-2018, en daarna. Een wereld in volle geopolitieke transitie “. Criekemans wil doorheen al deze verwarring duidelijkheid brengen. Er breekt voor Europa een nieuwe periode aan. De EU kan het zich in het buitenlands beleid niet langer veroorloven om zich alleen op de Verenigde Staten te richten. In de nieuwe multipolaire wereld moet zij een evenwichtspolitiek met alle ‘polen’ voeren: Washington, Moskou, Beijing, Tokio, Londen, etc.. Met een scherpe geopolitieke analyse bespreekt prof. Criekemans de gevaren en kansen. Een bijzondere vraag is daarbij ook hoe de Lage Landen, België en Nederland, zich moeten positioneren in dit geopolitieke tijdsgewricht.

Het boek is te verkrijgen bij uitgeverij Gompel&Svacina, via https://gompel-svacina.eu/product/geopolitieke-kanttekeningen-2011-2018-en-daarna-een-wereld-in-volle-geopolitieke-transitie/ . ISBN 978 94 6371 076 3


1.

Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

Sinds 1945 bestaat er een Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) dat onder meer via lezingen en debatten zo veel mogelijk mensen informatie wil geven over internationale aangelegenheden.

Het NGIZ werkt samen met andere organisaties op het gebied van internationale betrekkingen, stimuleert wetenschappelijk onderzoek door vestiging van (drie) bijzondere leerstoelen en looft een prijs uit voor universitair onderzoek naar internationale onderwerpen.

2.

Meer over...

Terug naar boven