r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Regen aan Europese akkoorden

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 18 februari 2019.

De laatste weken van het huidige mandaat van het Europees Parlement zijn ingegaan. Dat is te merken, er wordt nog heel hard gewerkt om dossiers in triloogfase af te doen. Het ene na het andere akkoord wordt gesloten met de Raad en de Commissie, zoals op ingewikkelde en voor de Kamer prioritaire dossiers als copyright, het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP), de Europese Arbeidsautoriteit en pulsvisserij, want vanaf half april gaan de leden van het Europees Parlement op campagne in het thuisland en liggen de trilogen dus stil. Dat wil overigens niet zeggen dat er niet onderhandeld wordt in Brussel; de Raad en de (demissionaire) Commissie zullen gewoon verder gaan de komende maanden.

Belangrijke dossiers waar nu nog aan getrokken wordt in de triloogfase zijn onder andere het Meerjarig Financieel Kader, dossiers in het kader van transport (detachering, rij- en rusttijden en cabotage). Het is spannend of deze dossiers de deadline nog halen. Half maart en eind maart zijn er nog plenaire stemmingsrondes van het EP in Straatsburg. Er is de leden van het EP en het Roemeens EU-voorzitterschap veel aan gelegen om op deze belangrijke dossiers nog in maart een akkoord te krijgen, daarna liggen de dossier maanden stil en wat er na de EU-verkiezingen op deze dossiers zal gebeuren is ongewis.


Terug naar boven