r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerste peilingen voor het nieuwe Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 18 februari 2019.

Vandaag publiceert het Europees Parlement de eerste peilingen, gebaseerd op een gemiddelde van nationale peilingen. Ze geven een idee van de mogelijke samenstelling van de volgende termijn.

Het Europees Parlement heeft de eerste set peilingen gepubliceerd die een beeld geven van de nieuwe samenstelling na de Europese verkiezingen. Deze zijn gebaseerd op data van nationale peilingen tot en met begin februari 2019. Er is een combinatie van betrouwbare peilingen gemaakt, die worden uitgevoerd door nationale peilingsbureaus in de lidstaten. Deze zijn in opdracht van het Europees Parlement verzameld door Kantar Public.

Partijen zijn alleen toegewezen aan reeds bestaande politieke fracties of wanneer ze al gelieerd zijn aan een Europese politieke partij. Alle nieuwe politieke partijen en bewegingen die nog niet hun intenties hebben uitgesproken om aan te sluiten bij een politieke fractie zijn opgenomen in de categorie `anders´.

Als we de peilingen uit de 27 EU-lidstaten samennemen en die projecteren op de zetelverdeling van het Europees Parlement na de Brexit dan zie we een toekomstig Europees Parlement dat politiek gefragmenteerder is dan ooit. Het volgende Parlement bevat minder Europarlementariërs (705) dan het huidige Parlement (751).

Data per land te downloaden en delen

Alle data kunnen als een Excel-bestand worden gedownload uit het `persdossier verkiezingen´ met daarin alle ontwikkelingen in de peilingen van alle lidstaten. Het bestand bevat informatie over nationale partijen, zoals namen, hun politieke familie op Europees niveau, de resultaten bij de vorige Europese- en nationale verkiezingen en de hun huidige positie in de peilingen. Het bestand bevat ook informatie over de peilingen zelf, namelijk de naam van het peilingbureau, de grootte van de steekproef en data van het veldwerk.

Het Europees Parlement zal tot eind april elke 2 weken een update publiceren met de meest recente peilingen. In mei, tot en met de laatste dag van de verkiezingen op 26 mei, wordt deze update wekelijks gepubliceerd. Op 26 mei worden vanaf 18:00 uur de eerste uitslagen gepubliceerd voor de landen die exitpolls uitvoeren en waar de stembussen gesloten zijn. Daaropvolgend zijn er ieder uur updates totdat de definitieve resultaten van alle lidstaten bekend zijn.

40 jaar geleden vonden de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen plaats, op 12 juni 1979. Er staat veel op het spel bij verkiezingen van dit jaar. Dit vanwege de politieke context, het verwachte vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en belangrijke politieke- en grensoverschrijdende uitdagingen die moeten worden aangepakt. Kiezers besluiten mee over de toekomst van Europa wanneer zij naar de stembus gaan tussen 23 en 26 mei. In Nederland zijn de verkiezingen op 23 mei.

Terug naar boven