r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sahel: EU takes further steps to better support the security of the region

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 18 februari 2019.

De EU steunt de G5-Sahellanden in hun strijd tegen terrorisme, georganiseerde misdaad en elke andere bedreiging voor de vrede en veiligheid. De EU wil haar regionale aanpak in de Sahel versterken om grensoverschrijdende samenwerking en regionale samenwerkingsstructuren te steunen en om de nationale capaciteiten van de G5-Sahellanden te vergroten. Een stabiele Sahelregio is ook essentieel voor de veiligheid van Europa.

Vandaag heeft de Raad besloten het werk van de missies van het gemeenschappelijk EU-veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) in de Sahel (EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger en EUTM Mali) op regionaal niveau doeltreffender te maken. De Raad keurde een gezamenlijk civiel-militair operatieconcept inzake de regionalisering van de GVDB-acties in de Sahel goed. Dit betekent dat het regionaliseringsproces nu de tweede fase ingaat.

Het besluit over de eerste fase van de regionalisering van de GVDB-missies in de Sahel werd door de Raad genomen op 20 juni 2017. Dat besluit voorzag in de instelling van een regionale coördinatiecel (RCC) binnen één van de civiele missies van de EU, EUCAP Sahel Mali. De regionale coördinatiecel bestond uit een netwerk van deskundigen op het gebied van interne veiligheid en defensie die werden ingezet in Mali maar ook in EU-delegaties in de andere G5-Sahellanden (Mauritanië, Burkina Faso, Niger en Tsjaad).

In de tweede fase:

  • wordt de regionale coördinatiecel omgedoopt tot regionale advies- en coördinatiecel (RACC), en deze zal worden versterkt. De bevel- en controlestructuur wordt verplaatst van Bamako naar Nouakchott, en het RACC-netwerk van GVDB-deskundigen dat is ingebed in de EU-delegaties in de 5 landen, wordt uitgebreid. De RACC zal met strategisch advies steun verlenen aan de structuren en landen van de G5-Sahel, in synergie met door de Commissie gefinancierde programma's en volgens een geïntegreerde aanpak. Het werk van de cel zal erop gericht zijn de regionale en waar passend de nationale capaciteiten van de G5-Sahel te versterken, met name om de operationalisering van de militaire en politiële componenten van de gemeenschappelijke strijdkrachten van de G5-Sahel te steunen, met het oog op meer en betere regionale grensoverschrijdende samenwerking rond veiligheid en defensie.
  • zullen EUCAP Sahel Mali en EUCAP Sahel Niger strategisch advies en opleidingen op maat verstrekken in andere G5-Sahellanden. EUTM Mali verleent reeds steun voor de operationalisering van de gemeenschappelijke strijdkrachten van de G5-Sahel in hun hoofdkwartieren (gevestigd in Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad). Zij kan in sommige gevallen ook opleiding verstrekken buiten het missiegebied.
  • zullen de taken van de coördinatiehub op de middellange tot lange termijn worden overgedragen van Brussel naar de structuren van de G5-Sahel. De coördinatiehub is sinds november 2017 actief en valt onder de bevoegdheid van de Militaire Staf van de Europese Unie. De hub inventariseert de behoeften van de gemeenschappelijke strijdkrachten van de G5, evenals de door EU-landen en andere donoren aangeboden militaire steun. Het is een forum waarmee de gemeenschappelijke strijdkrachten van de G5-Sahel vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen, zodat overlapping wordt voorkomen. Sinds begin 2019 inventariseert de hub ook vraag aan aanbod in verband met de politiële component.

De EU steunt de structuren van de G5-Sahel ook financieel. Tijdens de partners- en donorenconferentie van de G5-Sahel in Nouakchott (Mauritanië) van 6 december 2018 kondigde de Europese Commissie € 125 miljoen hulp voor de G5-Sahellanden aan.

Op 25 juni 2018 nam de Raad conclusies aan over Mali en de Sahel. De Raad wees daarin opnieuw op de strategische en alomvattende betrokkenheid van de EU bij de Sahelregio, en hij bevestigde dat de EU de stabilisatie-inspanningen van de G5-Sahellanden zal blijven steunen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Sahel.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF


Terug naar boven