r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek, Den Haag

Groen van Prinstererzaal (Tweede Kamer der Staten-Generaal Foto: Jeroen van der Meyde)
Tweede Kamer der Staten-Generaal Foto: Jeroen van der Meyde
datum 1 juli 2019 11:00 - 17:00
plaats Den Haag
locatie Groen van Prinstererzaal (GROZ) Toon locatie
zaal Groen van Prinstererzaal (GROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

HERZIENE CONVOCATIE

agendapunten met * toegevoegd

 • Spreektijden:

  Details

  VVD 13 min

  PVV 9 min

  CDA 9 min

  D66 9 min

  GL 6 min

  SP 6 min

  PvdA 5 min

  CU 3 min

  SGP 3 min

 • Beantwoording vragen commissie over het advies van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de commissie-Van Rijn) (Kamerstuk 31288-726)

  Te behandelen:

  31288-741 Brief regering d.d. 21 juni 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapBeantwoording vragen commissie over het advies van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de commissie-Van Rijn)

  Besluit: Behandeld.

  31288-741 Lijst van vragen en antwoorden over het advies van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de commissie-Van Rijn)

  Bijlage

  Overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen

  Aanbiedingsbrief

 • Reactie op verzoek commissie over beantwoording vragen advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstuk 31288-726)

  Te behandelen:

  31288-737 Brief regering d.d. 6 juni 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie over beantwoording vragen advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

  Besluit: Behandeld.

  31288-737 Reactie op verzoek commissie over beantwoording vragen advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

 • Reactie op verzoek commissie inzake tijdpad aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  31288-682 Brief regering d.d. 25 januari 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie inzake tijdpad aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

  Besluit: Behandeld.

  31288-682 Reactie op verzoek commissie inzake tijdpad aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

 • Reactie op verzoek commissie over het rapport “Ruimte voor investeringen en talent” van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

  Te behandelen:

  31288-656 Brief regering d.d. 24 september 2018 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie over het rapport “Ruimte voor investeringen en talent” van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

  Besluit: Behandeld.

  31288-656 Reactie op verzoek commissie over het rapport “Ruimte voor investeringen en talent” van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

 • Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom en het rapport deel 2: vastgoedmanagement en governance"

  Te behandelen:

  33495-112 Brief regering d.d. 9 mei 2018 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapBeantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom en het rapport deel 2: vastgoedmanagement en governance"

  Besluit: Behandeld.

  33495-112 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom en het rapport deel 2: vastgoedmanagement en governance"

  33495-111 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 23 april 2018 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerBeantwoording vragen commissie over het rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance

  Besluit: Behandeld.

  33495-111 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance

 • Schriftelijk overleg over de bekostigingssystematiek hoger onderwijs

  Te behandelen:

  31288-589 Brief regering d.d. 3 juli 2017 - M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapSchriftelijk overleg over de bekostigingssystematiek hoger onderwijs

  Besluit: Behandeld.

  31288-589 Verslag van een schriftelijk overleg over de bekostigingssystematiek hoger onderwijs

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Bekostigingssystematiek hoger onderwijs (motie van de leden Rog en Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten en motie van de leden Straus/Duisenberg over alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom

  Te behandelen:

  31288-587 Brief regering d.d. 24 mei 2017 - M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapBekostigingssystematiek hoger onderwijs (motie van de leden Rog en Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten en motie van de leden Straus/Duisenberg over alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom

  Besluit: Behandeld.

  2017D16593 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de bekostigingssystematiek hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-587)

  31288-587 Bekostigingssystematiek hoger onderwijs (motie van de leden Rog en Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten en motie van de leden Straus/Duisenberg over alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom

  Bijlage

  Denkrichtingen

  Beschrijving bekostigingsmodel hoger onderwijs

  Factsheet

 • Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  33495-97 Brief regering d.d. 20 juni 2016 - M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapThemaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs

  Besluit: Behandeld.

  33495-97 Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs

  Bijlage

  Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’

 • Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

 • Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  31288-749 Motie d.d. 1 juli 2019 - J.Z.C.M. Tielen, Tweede KamerlidMotie van het lid Tielen over de Kamer laten meebeslissen over de hoofdvragen in het periodiek onderzoek

  Besluit: Ingediend.

  31288-749 Motie van het lid Tielen over de Kamer laten meebeslissen over de hoofdvragen in het periodiek onderzoek

  31288-750 Motie d.d. 1 juli 2019 - J.Z.C.M. Tielen, Tweede KamerlidMotie van het lid Tielen over een onderzoek naar de kosten van switch en uitval

  Besluit: Ingediend.

  31288-750 Motie van het lid Tielen over een onderzoek naar de kosten van switch en uitval

  31288-752 Motie d.d. 1 juli 2019 - E.M. Westerveld, Tweede KamerlidMotie van het lid Westerveld c.s. over de Kamer informeren over de effecten van het niet-uitkeren van de prijsbijstelling

  Besluit: Ingediend.

  31288-752 Motie van het lid Westerveld c.s. over de Kamer informeren over de effecten van het niet-uitkeren van de prijsbijstelling

  31288-753 Motie d.d. 1 juli 2019 - E.M. Westerveld, Tweede KamerlidMotie van het lid Westerveld c.s. over afzien van het instellen van een macrodoelmatigheidstoets

  Besluit: Ingediend.

  31288-753 Motie van het lid Westerveld c.s. over afzien van het instellen van een macrodoelmatigheidstoets

  31288-754 Motie d.d. 1 juli 2019 - E.M. Westerveld, Tweede KamerlidMotie van het lid Westerveld c.s. over het in kaart brengen van de student-docentratio per discipline

  Besluit: Ingediend.

  31288-754 Motie van het lid Westerveld c.s. over het in kaart brengen van de student-docentratio per discipline

  31288-755 Motie d.d. 1 juli 2019 - F.W. Futselaar, Tweede KamerlidMotie van het lid Futselaar c.s. over de extra bèta/techniekmiddelen inzetten voor de technische universiteiten

  Besluit: Ingediend.

  31288-755 Motie van het lid Futselaar c.s. over de extra bèta/techniekmiddelen inzetten voor de technische universiteiten

  31288-756 Motie d.d. 1 juli 2019 - F.W. Futselaar, Tweede KamerlidMotie van het lid Futselaar c.s. over een onderzoek naar mogelijke gevolgen voor het voortbestaan van kleine opleidingen

  Besluit: Ingediend.

  31288-756 Motie van het lid Futselaar c.s. over een onderzoek naar mogelijke gevolgen voor het voortbestaan van kleine opleidingen

  31288-757 Motie d.d. 1 juli 2019 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidMotie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de herverdeling van de bèta/techniekmiddelen richting algemene universiteiten

  Besluit: Ingediend.

  31288-757 Motie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de herverdeling van de bèta/techniekmiddelen richting algemene universiteiten

  31288-758 Motie d.d. 1 juli 2019 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidMotie van het lid Van Meenen over onderzoeken of de ondergrens van solvabiliteit kan worden verlaagd

  Besluit: Ingediend.

  31288-758 Motie van het lid Van Meenen over onderzoeken of de ondergrens van solvabiliteit kan worden verlaagd

  31288-759 Motie d.d. 1 juli 2019 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidMotie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de samenhang tussen het bindend studieadvies en de switch

  Besluit: Ingediend.

  31288-759 Motie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de samenhang tussen het bindend studieadvies en de switch

  31288-760 Motie d.d. 1 juli 2019 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidMotie van het lid Van Meenen c.s. over afzien van de ontwikkeling van een afzonderlijke schuldverklaring

  Besluit: Ingediend.

  31288-760 Motie van het lid Van Meenen c.s. over afzien van de ontwikkeling van een afzonderlijke schuldverklaring

  31288-761 Motie d.d. 1 juli 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede KamerlidMotie van het lid Van den Hul c.s. over voorlopig niet korten op medische, alfa- en gammastudies

  Besluit: Ingediend.

  31288-761 Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorlopig niet korten op medische, alfa- en gammastudies

  31288-762 Motie d.d. 1 juli 2019 - R. Bisschop, Tweede KamerlidMotie van het lid Bisschop over een verdergaande verschuiving van de tweede geldstroom naar de eerste geldstroom

  Besluit: Ingediend.

  31288-762 Motie van het lid Bisschop over een verdergaande verschuiving van de tweede geldstroom naar de eerste geldstroom

  31288-763 Motie d.d. 1 juli 2019 - R. Bisschop, Tweede KamerlidMotie van het lid Bisschop over een duidelijkere positionering van de bachelor als eindopleiding

  Besluit: Ingediend.

  31288-763 Motie van het lid Bisschop over een duidelijkere positionering van de bachelor als eindopleiding

Bijlagen


Delen

Inhoud

1.

Notaoverleg (NO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven