r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 12 februari 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

14:00 uur - Vragenuur

Te behandelen zaken:

2019Z02655 Mondelinge vragen d.d. 12 februari 2019 - J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Het bericht dat bij ING’s witwasaffaire de minister toezichthouder DNB uit de wind hield (Nrc.nl, 11 februari 2019)

2019Z02657 Mondelinge vragen d.d. 12 februari 2019 - A. Weverling, Tweede Kamerlid

Het bericht dat het totaalverbod op pulsvisserij in Europa nabij is (Nos.nl, 9 februari 2019)

2019Z02660 Mondelinge vragen d.d. 12 februari 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Het bericht dat Chemours tonnen GenX-afval terug moet halen uit Italië na een milieuschandaal (Ad.nl, 8 februari 2019)

2019Z02661 Mondelinge vragen d.d. 12 februari 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Het bericht dat oud-terreurbestrijder Schoof grote druk uitoefende op het MH17-onderzoek (Rtlnieuws.nl, 8 februari 2019)

15:00 uur - Stemmingen

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over het klimaatakkoord

 • 32813-283 Motie d.d. 12 februari 2019 - J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Klaver c.s. over een resultaatverplichting (t.v.v. 32813-270)

 • 32813-271 Motie d.d. 5 februari 2019 - J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Klaver en Dijkhoff over een onafhankelijke uitvoeringstoets op het bonus-malussysteem

 • 32813-272 Motie d.d. 5 februari 2019 - J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Klaver en Jetten over het sluiten van kolencentrales meenemen bij de inventarisatie

 • 32813-273 Motie d.d. 5 februari 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over het door de shredder halen van het klimaatakkoord

 • 32813-274 Motie d.d. 5 februari 2019 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Marijnissen c.s. over grootverbruikers laten betalen

 • 32813-275 Motie d.d. 5 februari 2019 - M.J. van Rooijen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Rooijen en Van Haersma Buma over een minimumprijs voor rechten

 • 32813-276 Motie d.d. 5 februari 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ouwehand en Van Raan over een inspreekrecht voor jongeren

 • 32813-284 Motie d.d. 12 februari 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Raan over de aanbevelingen uit het Rli-rapport (t.v.v. 32813-277)

 • 32813-278 Motie d.d. 5 februari 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Asscher c.s. over een CO2-heffing voor de industrie

 • 32813-279 Motie d.d. 5 februari 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Asscher over het schrappen van de subsidie van 6.000 euro

 • 32813-280 Motie d.d. 5 februari 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over de totale kosten laten berekenen door de Algemene Rekenkamer

Stemmingen: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid (Wet spoedreparatie fiscale eenheid) (34959)

 • 34959 Wetgeving d.d. 4 juni 2018 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)

Stemmingen: Motie ingediend bij Wet spoedreparatie fiscale eenheid

 • 34959-10 Motie d.d. 6 februari 2019 - M.J. van Rooijen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Rooijen en Tony van Dijck over geen terugwerkende kracht bij lastenverzwaringen

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO PGB

 • 25657-308 Motie d.d. 6 februari 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kerstens en Hijink over een quickscan door het BIT over de opvolging van zijn aanbevelingen

 • 25657-309 Motie d.d. 6 februari 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kerstens en Ellemeet over een tweede pilot pgb 2.0

 • 25657-313 Motie d.d. 12 februari 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over een onderzoek naar de governance van de structurele beheersorganisatie van het pgb 2.0-systeem (t.v.v. 25657-310)

 • 25657-311 Motie d.d. 6 februari 2019 - E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Slootweg en Bergkamp over volledig openbaar maken van de broncode van het pgb 2.0-systeem

 • 25657-312 Motie d.d. 6 februari 2019 - S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hermans c.s. over het borgen van een beheerste en zorgvuldige invoering van het pgb 2.0-systeem

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand

 • 31753-160 Motie d.d. 6 februari 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen c.s. over vergoedingen in overeenstemming brengen met het advies van de commissie-Van der Meer

 • 31753-161 Motie d.d. 6 februari 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen c.s. over de eigen bijdrage in ieder geval niet omhoog bij de stelselherziening

 • 31753-162 Motie d.d. 6 februari 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen c.s. over terugdringen van het aantal zaken waarbij de overheid zelf partij is

 • 31753-163 Motie d.d. 6 februari 2019 - K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Buitenweg c.s. over geen gevolgen verbinden aan het niet-naleven van het advies

 • 31753-164 Motie d.d. 6 februari 2019 - K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Buitenweg c.s. over pilots over doelstellingen en financiële gevolgen voorzien van een toelichting

 • 31753-165 Motie d.d. 6 februari 2019 - K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Buitenweg c.s. over een advies in eerste lijn door of in afstemming met een advocaat

 • 31753-166 Motie d.d. 6 februari 2019 - G. Markuszower, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Markuszower en Fritsma over asielzoekers niet meer op toevoeging laten procederen

 • 31753-167 Motie d.d. 6 februari 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuiken c.s. over voorlichting vragen van de Raad van State

 • 31753-168 Motie d.d. 6 februari 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuiken c.s. over conflicten met burgers oplossen zonder onnodige juridisering

 • 31753-169 Motie d.d. 6 februari 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over rekening houden met verschillen in doenvermogen

 • 31753-170 Motie d.d. 6 februari 2019 - M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Groothuizen c.s. over per departement evalueren van beleidskeuzes

 • 31753-171 Motie d.d. 6 februari 2019 - M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Groothuizen c.s. over onderbouwen van nieuwe regelgeving voor de financieringsbehoefte van het stelsel

 • 31753-172 Motie d.d. 6 februari 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Dam c.s. over een goede verstandhouding met betrokken partijen

Stemmingen: Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-(R 2096)

 • 34853-(R2096)-8 Amendement d.d. 6 februari 2019 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Lodders en Slootweg over het maken van een voorbehoud op artikel 12 van het verdrag

 • 34853-(R2096) Wetgeving d.d. 19 december 2017 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194)

Stemmingen: Moties ingediend bij Wet Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag

 • 34853-(R2096)-11 Motie d.d. 12 februari 2019 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. over FATCA en de Duitse optie (t.v.v. 34853-(R2096)-9)

 • 34853-(R2096)-12 Motie d.d. 12 februari 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het terugdringen van de negatieve gevolgen van FATCA (t.v.v. 34853-(R2096)-10)

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders

 • 17050-570 Motie d.d. 6 februari 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Graaf over het beëindigen van discriminatie door bijstandsfraude middels vermogen in het buitenland te bestraffen

 • 17050-571 Motie d.d. 6 februari 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Graaf over gemeentelijke prioritering bij de opsporing van bijstandsfraude

 • 17050-572 Motie d.d. 6 februari 2019 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Jasper van Dijk over een overzicht van de bijstandsfraude vanwege verzwegen bezit in het buitenland

 • 17050-573 Motie d.d. 6 februari 2019 - S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Öztürk over maatwerk van het OM in de casus van een oudere first offender

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit

 • 35000-X-96 Motie d.d. 12 februari 2019 - S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over het opnieuw laten bekijken van zaken door het multidisciplinaire team (t.v.v. 35000-X-88)

 • 35000-X-97 Motie d.d. 12 februari 2019 - S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Belhaj en Kerstens over een evaluatie na één jaar van MID, COID en IVD (t.v.v. 35000-X-89)

 • 35000-X-90 Motie d.d. 7 februari 2019 - S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Belhaj over het waarborgen van onafhankelijkheid van onderzoeken door IVD en COID

 • 35000-X-91 Motie d.d. 7 februari 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kerstens en Karabulut over een onafhankelijk meldpunt voor drie jaar

 • 35000-X-92 Motie d.d. 7 februari 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over zwijgcontracten

 • 35000-X-93 Motie d.d. 7 februari 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over een eigen externe escalatiemogelijkheid voor Defensie

 • 35000-X-98 Motie d.d. 12 februari 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Kerstens over snel onderzoek naar een rijks(overheid)brede escalatiemogelijkheid (t.v.v. 35000-X-94)

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Participatiewet

 • 34352-147 Motie d.d. 7 februari 2019 - R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Raemakers c.s. over studietoeslag voor studenten met een beperking

 • 34352-148 Motie d.d. 7 februari 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Renkema over pilots met een praktijkroute beschut werk

 • 34352-149 Motie d.d. 7 februari 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Renkema over een experiment met loonkostensubsidie in de Wajong

 • 34352-150 Motie d.d. 7 februari 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Renkema en Gijs van Dijk over het niet korten van gemeenten op het bijstandsbudget

 • 34352-151 Motie d.d. 7 februari 2019 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Peters over afspraken over ex-gedetineerden

 • 34352-152 Motie d.d. 7 februari 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Brenk en Renkema over maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden

 • 34352-153 Motie d.d. 7 februari 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Brenk en Nijkerken-De Haan over het instrument van jobcoaching

 • 34352-154 Motie d.d. 7 februari 2019 - E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Edgar Mulder over bijstandsuitkeringen intrekken bij niet voldoen aan de taaleis

 • 34352-155 Motie d.d. 7 februari 2019 - E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Edgar Mulder over handhaven op taaleis en tegenprestatie

 • 34352-156 Motie d.d. 7 februari 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over ondersteuning van bijstandsgerechtigden naar eigen inzicht

 • 34352-157 Motie d.d. 7 februari 2019 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Jasper van Dijk over mantelzorgers vrijstellen van de kostendelersnorm

 • 34352-158 Motie d.d. 7 februari 2019 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Jasper van Dijk over een duidelijke plaats voor sociale werkvoorzieningen in het breed offensief

 • 34352-159 Motie d.d. 7 februari 2019 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Jasper van Dijk over een inkomensaanvulling bij een medische urenbeperking

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

 • 28089-109 Motie d.d. 7 februari 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels c.s. over het fiscale verschil tussen een boete en een dwangsom wegnemen

 • 28089-110 Motie d.d. 7 februari 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Von Martels en Ziengs over een oplossing voor eigenaren van leiendaken met asbest

 • 28089-111 Motie d.d. 7 februari 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels over toch een subsidie voor sanering van asbestdaken

 • 28089-112 Motie d.d. 7 februari 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over subsidie vanuit het Asbestfonds voor het saneren van daken

 • 28089-113 Motie d.d. 7 februari 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over make-upproducten testen op asbest

 • 28089-114 Motie d.d. 7 februari 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over een moreel beroep om dwangsommen niet fiscaal af te trekken

 • 28089-115 Motie d.d. 7 februari 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over het hanteren van de laagste grenswaarde voor PFOA

 • 28089-116 Motie d.d. 7 februari 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over de kosten door bodemas verhalen op de vervuiler

 • 28089-117 Motie d.d. 7 februari 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over geen giftig bodemas uit het buitenland gebruiken

 • 28089-118 Motie d.d. 7 februari 2019 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Lee en Kröger over ondersteunen van Afrikaanse landen bij wet- en regelgeving op milieugebied

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Strategisch Plan Verkeersveiligheid

 • 29398-661 Motie d.d. 7 februari 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Brenk en Von Martels over de kwaliteit van fietsverlichting

 • 29398-662 Motie d.d. 7 februari 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Brenk over vermindering van het aantal oudere verkeersslachtoffers

 • 29398-663 Motie d.d. 7 februari 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels over onderzoek naar de besteding van de BDU verkeer en vervoer

 • 29398-664 Motie d.d. 7 februari 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Gijs van Dijk over aanvullende eisen aan Uber

 • 29398-665 Motie d.d. 7 februari 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over een fysieke rijbaanscheiding op N-wegen

 • 29398-666 Motie d.d. 7 februari 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over het beleid ten aanzien van reclamemasten met ledverlichting

 • 29398-667 Motie d.d. 7 februari 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over fiscale en financiële stimulering van autoveiligheid

 • 29398-668 Motie d.d. 7 februari 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Schonis over een convenant met lokale wegbeheerders

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid

 • 32637-345 Motie d.d. 7 februari 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over terugdringen van het tekort aan vakmensen

 • 32637-346 Motie d.d. 7 februari 2019 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Amhaouch c.s. over de focus leggen op actitiveiten die bijdragen aan specifieke doelstellingen van het kabinet

 • 32637-347 Motie d.d. 7 februari 2019 - H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Veldman en Bruins over een onderzoek naar problemen bij het leveren van een bijdrage aan het techniekonderwijs

 • 32637-348 Motie d.d. 7 februari 2019 - H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Veldman en Bruins over bedrijfssectoren met personeelstekorten betrekken bij Leven Lang Ontwikkelen

 • 32637-353 Motie d.d. 12 februari 2019 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee over bepalingen over waardecreatie op lange termijn in de Corporate Governance Code (t.v.v. 32637-349)

 • 32637-350 Motie d.d. 7 februari 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya over een vertegenwoordiger van werknemers in de commissie Corporate Governance Code

 • 32637-351 Motie d.d. 7 februari 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya over geen overname van KPN

 • 32637-352 Motie d.d. 7 februari 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sjoerdsma over de ongewenstheid van een nexit

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

 • 35078-3 Motie d.d. 7 februari 2019 - A. (Anne) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Anne Mulder en Omtzigt over het korten van landen die zich niet aan de begrotingsregels houden

 • 35078-4 Motie d.d. 7 februari 2019 - A. (Anne) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Anne Mulder over scheiding van taken van de Europese Commissie

 • 35078-5 Motie d.d. 7 februari 2019 - V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Maeijer over een nexit

 • 35078-6 Motie d.d. 7 februari 2019 - V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Maeijer over niet instemmen met het opgeven van vetorechten

 • 35078-7 Motie d.d. 7 februari 2019 - V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Maeijer over de rekeningen voor het gebruik van een privéjet

 • 35078-8 Motie d.d. 7 februari 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie

 • 35078-24 Motie d.d. 12 februari 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-deal Brexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen (t.v.v. 35078-9)

 • 35078-10 Motie d.d. 7 februari 2019 - R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Jetten en Anne Mulder over het recht van het Europees Parlement om een individuele Eurocommissaris weg te sturen

 • 35078-11 Motie d.d. 7 februari 2019 - R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Jetten en Asscher over het opzetten van een grondrechten-apk

 • 35078-12 Motie d.d. 7 februari 2019 - K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Buitenweg c.s. over het agenderen van een hoorzitting met Hongarije

 • 35078-13 Motie d.d. 7 februari 2019 - K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Buitenweg over de ontwikkeling van het 5G-netwerk uitbesteden aan een Europees bedrijf

 • 35078-14 Motie d.d. 7 februari 2019 - K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Buitenweg over een eerlijke belastingafdracht door bedrijven

 • 35078-15 Motie d.d. 7 februari 2019 - K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Buitenweg en Jetten over een zo hoog mogelijke opkomst bij de Europese verkiezingen

 • 35078-16 Motie d.d. 7 februari 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten over onafhankelijk organiseren van de werkzaamheden van de Permanente Vertegenwoordiging

 • 35078-17 Motie d.d. 7 februari 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Jetten over een overkoepelende EU-strategie voor de duurzame ontwikkelingsdoelen

 • 35078-18 Motie d.d. 7 februari 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Verhoeven over het steunen van het Frans-Duitse initiatief voor een advertentiebelasting

 • 35078-19 Motie d.d. 7 februari 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Buitenweg over het toepassen van sector-cao's voor grensoverschrijdende gedetacheerde werknemers

 • 35078-20 Motie d.d. 7 februari 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Buitenweg over een samenhangende analyse van de belastingkloof

 • 35078-21 Motie d.d. 7 februari 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook

 • 35078-22 Motie d.d. 7 februari 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Graaf en Omtzigt over de verlenging van het mandaat van de speciaal gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

 • 35078-25 Motie d.d. 12 februari 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over inzet voor de Nederlandse kottervisserijsector (t.v.v. 35078-23)

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO NAVO Defensie Ministeriële

 • 28676-311 Motie d.d. 7 februari 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten c.s. over geen plaats voor INF-kernwapens in Europa

 • 28676-314 Motie d.d. 7 februari 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over zich in de NAVO-Defensieraad uitspreken voor behoud van het INF-verdrag (t.v.v. 28676-312)

 • 28676-313 Motie d.d. 7 februari 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Ojik en Karabulut over concrete stappen in NAVO-verband voor de-escalatie van de nucleaire wapenwedloop

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad

 • 21501-07-1577 Motie d.d. 7 februari 2019 - E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Slootweg c.s. over tegen de PEPP-verordening stemmen

 • 21501-07-1578 Motie d.d. 7 februari 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten over geen deelname van Nederlandse toezichthouders en beleidsmakers aan Eurofi-lobbybijeenkomsten

15:45 uur - Regeling van werkzaamheden

16:30 uur - VSO Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek (31288-672)

Te behandelen zaken:

Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

 • 31288-658 Brief regering d.d. 28 september 2018 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Antwoorden op vragen commissie over aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

 • 31288-672 Brief regering d.d. 12 december 2018 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Antwoorden op vragen commissie over aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31288-684 Motie d.d. 12 februari 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Westerveld c.s. over de toereikendheid van de financiering verkennen

 • 31288-685 Motie d.d. 12 februari 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Özdil over waken voor financiële prikkels om studenten zo snel mogelijk af te laten studeren

 • 31288-686 Motie d.d. 12 februari 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Bisschop over overheidsbekostiging van een tweede opleiding

 • 31288-687 Motie d.d. 12 februari 2019 - P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Meenen over de toereikendheid van het macrobudget

 • 31288-688 Motie d.d. 12 februari 2019 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Molen over de financiering van ontwerpersopleidingen

 • 31288-689 Motie d.d. 12 februari 2019 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Molen over de mogelijkheden om Nederlandstalige of tweetalige bachelors meer te bekostigen

17:15 uur - VAO Leraren (AO d.d. 24/01)

17:45 uur - VAO Passend onderwijs (AO d.d. 31/01)

19:30 uur - VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing (AO d.d. 19/12)

19:45 uur - VAO Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019 (AO d.d. 06/02)

20:00 uur - Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de EU-Richtlijn 2017/853 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (34984)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22) (34984)

 • 34984 Wetgeving d.d. 29 juni 2018 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

Motie ingediend tijdens het debat

 • 34984-10 Motie d.d. 12 februari 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Dam c.s. over een landelijke inleveractie


1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen


Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven