r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brexit zonder deal? EU voorlopig akkoord over aanpassing trans‑Europese vervoernetwerken

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 8 februari 2019.

Vandaag heeft het Roemeense voorzitterschap een voorlopig akkoord met het Europees Parlement bereikt over een voorstel voor nieuwe maritieme verbindingen tussen Ierland en de andere EU‑landen op de corridor Noordzee - Middellandse Zee van het trans‑Europese vervoernetwerk (TEN‑T) ingeval het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder onderhandeld akkoord. De aanpassing van de corridor en enkele andere gerichte wijzigingen van de verordening betreffende de Connecting Europe Facility (CEF) zullen ervoor zorgen dat infrastructuurinvesteringen kunnen worden voortgezet, en dat er juridische duidelijkheid en rechtszekerheid is voor de planning van infrastructuur. Het akkoord zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad.

Het akkoord houdt verband met de CEF‑verordening van 2013, die financiering toekent aan essentiële projecten in de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie tot het einde van de huidige meerjarenbegroting van de EU in 2020. Daarna komt er een CEF 2.0, waarover de Raad en het Europees Parlement momenteel onderhandelen.

Dankzij de overeengekomen tekst worden de Ierse havens van Shannon Foynes, Dublin en Cork verbonden met Le Havre, Calais en Duinkerke (Frankrijk), Zeebrugge, Gent en Antwerpen (België) en Terneuzen, Rotterdam en Amsterdam (Nederland) op die corridor, zodat Ierland rechtstreeks verbonden blijft met de rest van de EU-27.

Naast de al eerder subsidiabele investeringen komen nu ook investeringen in veiligheid en grenscontroles in aanmerking voor steun in de resterende programmacyclus van de CEF.

De wijzigingsverordening treedt 20 dagen na bekendmaking ervan in werking. Zij zal van toepassing worden op de dag nadat de CEF‑verordening uit 2013 ophoudt van toepassing te zijn op het Verenigd Koninkrijk.

Volgende stappen

Het voorzitterschap zal het akkoord van vandaag aan de ambassadeurs bij de EU voorleggen tijdens een vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad. Later volgt dan de formele stemming in zowel het Parlement als de Raad.

Download als PDF


Delen

Terug naar boven