r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Het Europees Parlement herdenkt de slachtoffers van de Holocaust

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 31 januari 2019.

Parlementsvoorzitter Tajani opende de plechtigheid met deze woorden: "Door voor het eerst tijdens een plenaire vergadering de slachtoffers van de Shoah (Holocaust) te herdenken, zenden wij een sterk signaal naar de buitenwereld: wij mogen deze misdaad nooit vergeten en het Parlement zal dit ook nooit vergeten. Binnen de Europese Unie is er geen plaats voor haat en antisemitisme".

Charlotte Knobloch, de voormalige voorzitster van de Centrale Raad van Duitse Joden, sprak daarop de parlementsleden toe. Zij stelde dat de Europese democratieën die na WOII opgericht werden zeer robuust zijn, maar: "als in datzelfde Europa 89 procent van de Joodse bevolking aangeeft dat zij een stijging in antisemitische gevoelens gewaarworden, er zich toch een probleem voordoet".

"Wij merken overal in Europa de opkomst van steeds sterkere politieke bewegingen, die zich resoluut keren tegen de herdenking van en de herinnering aan de Holocaust. Wat die groepen verkondigen, is een heden zonder bijhorend verleden, als een soort springplank naar een toekomst zonder geheugen".

Vervolgens stelde zij dat "Haat tegen Joden de volledige samenleving aantast. Het is een aanfluiting van het fundamenteel Europees principe dat waarden als vrijheid en veiligheid geldig zijn voor ofwel elke Europese burger, ofwel voor geen enkele. Het is onze plicht om in te gaan tegen dit wijdverspreid antisemitisme en het terug te dringen. Dat is onze verantwoordelijkheid".

Inzake de uitdagingen waarmee de EU geconfronteerd wordt, verklaarde zij dat "de EU haar waarden enkel kan verdedigen als de Unie verenigd blijft".

De plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van een grote groep hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Belgische premier Charles Michel, de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Rekenkamer Klaus-Heiner Lehne, de opperrabbijn van de Israëlische gemeenschap van Brussel Albert Guigui, en verder een groot aantal ambassadeurs en andere gasten.


Terug naar boven