r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Europese Zaken (EUZA), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 februari 2019 15:30
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

 • 1. 
  Vaststellen agenda (Deze commissievergadering is aansluitend aan de technische briefing)
 • 2. 
  35.084 (Verzamelwet Brexit)

Verzamelwet Brexit

Bespreking

 • 3. 
  Staat van de Europese Unie 2019

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2019; Staat van de Europese Unie 2019

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 25 januari 2019

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019

Bespreking

 • 5. 
  Mededelingen en informatie
 • 6. 
  Rondvraag

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Meer over...

Terug naar boven