r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

2019 Brussels Conference on Supporting the future of Syria and the region - Days of Dialogue

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 maart 2019 - 14 maart 2019
plaats Brussel, België
locatie European Parliament Toon locatie
zender EbS
aanwezigen J. (Johannes) Hahn, F. (Federica) Mogherini, Ch. (Christos) Stylianides, S.A.M. (Sigrid) Kaag e.a.
organisatie Europese Commissie (EC)

Voornaamste agendapunten

De EU en de VN zullen gezamenlijk de derde conferentie "Ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio", op 12‑14 maart 2019 in Brussel, voorzitten.

Doel van de conferentie is de internationale gemeenschap verder te mobiliseren voor inspanningen ter ondersteuning van de Syrische bevolking, en te komen tot een duurzame politieke oplossing voor de Syrische crisis, in overeenstemming met Resolutie 2254 van de VN‑Veiligheidsraad.

"We hebben reeds met de nieuwe speciale VN‑gezant voor Syrië [Geir Pedersen] van gedachten gewisseld over de vraag hoe deze conferentie kan dienen, niet alleen voor toezeggingen van humanitaire hulp, die we zo hoog mogelijk op de internationale en Europese agenda willen houden, maar ook voor het vormgeven van onze ondersteuning van een politieke transitie in Syrië en de rol van de VN daarbij."

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 1 februari 2019

Volg #syriaconf2019

Programma

De conferentie gaat van start met anderhalve dag van dialoog op 12 en 13 maart 2019, met meer dan 1000 deelnemers: vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld uit Syrië en de regio, ministers en beleidsmakers uit buurlanden, donorlanden, regionale organisaties, VN‑agentschappen, en de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging.

Samen zullen de deelnemers de hoofdthema's bespreken met betrekking tot de Syrische bevolking en de internationale respons op de crisis. Dit evenement van anderhalve dag vindt plaats in de grote vergaderzaal van het Europees Parlement.

De resultaten van deze dialoog zullen worden meegenomen in de conferentie van de Ministers van Buitenlandse Zaken op 14 maart in het Europagebouw van de Raad. Op die laatste dag komen de Ministers van Buitenlandse Zaken bijeen voor een politiek debat over de verschillende aspecten van de Syrische crisis en voor het donorgedeelte van de conferentie.

Op woensdagavond, 13 maart, organiseren hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini en speciale VN‑gezant voor Syrië Geir Pedersen een diner met Syrische vrouwen. Daarop zullen toon­aangevende vrouwen van het maatschappelijk middenveld in Syrië, buitenlandministers en ook EU- en VN‑vertegenwoordigers aanwezig zijn. Het diner is een unieke gelegenheid om te luisteren naar de perspectieven van Syrische vrouwen op de toekomst van hun land. Dit evenement vindt plaats in het Egmontpaleis.

12/03/2019

11:00

Nevenevenement - Syria Digital Lab: het potentieel van de Syrische digitale ruimte ontsluiten

Tijdens dit evenement, georganiseerd door de EU, wordt nagegaan welke digitale oplossingen mogelijk zijn om Syrië en zijn bevolking te ondersteunen, burgerschap en het maatschappelijk middenveld te empoweren, ondernemerschap te stimuleren, en jongeren en vrouwen te betrekken.

Dagen van dialoog

14:00

Openingszitting

16:00

Parallelle panelsessies

 • Panel 1 - Jongeren - Economische en sociale empowerment
 • Panel 2 - Ontheemding en duurzame oplossingen

20:00

Concert - "Common ground: singing for Syria"

13/03/2019

Dagen van dialoog

09:00

Verwelkoming, hoofdtoespraak en stemmen van ngo's

10:30

Parallelle panelsessies

 • Panel 3 - Regionaal sociaal-economisch herstel
 • Panel 4 - Bescherming

14:30

Parallelle panelsessies

 • Panel 5 - Justitie en sociale cohesie in Syrië
 • Panel 6 - Onderwijs en kinderbescherming

17:00

Verslagen van de 6 panels, samenvatting en slotopmerkingen

19:00

Diner met Syrische vrouwen

De hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini en speciale VN‑gezant voor Syrië Geir Pedersen zullen een diner organiseren met Syrische vrouwen. Daarop zullen toonaangevende vrouwen van het maatschappelijk middenveld in Syrië, buitenlandministers en ook EU- en VN-vertegenwoordigers aanwezig zijn.

14/03/2019

08:15

Nevenevenement: Het waarborgen van rechtvaardigheid en duurzame vrede in Syrië

Dit ontbijtevenement wordt georganiseerd door Liechtenstein, Zwitserland en 9 EU‑lidstaten (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden).

Conferentie van de Ministers van Buitenlandse Zaken

10:00

Openingsceremonie

Met de deelname van:

 • Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
 • Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (via video­boodschap)
 • Mark Lowcock, onder-secretaris-generaal van de VN voor humanitaire zaken en noodhulpcoördinator
 • Saad Hariri, voorzitter van de Libanese ministerraad
 • Mevlüt Çavuşoğlu, Minister van Buitenlandse Zaken van de Turkse Republiek
 • Ayman H. Safadi, Minister van Buitenlandse Zaken en van Geëxpatrieerden van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

11:00

Groepsfoto

11:15

Eerste plenaire sessie

Covoorzitters:

 • Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
 • Geir Pedersen, speciaal VN‑gezant voor Syrië

14:30

Tweede plenaire sessie, deel 1

Covoorzitters:

 • Johannes Hahn, Eurocommissaris voor Europees Nabuurschaps­beleid en Uitbreidings­onderhandelingen
 • Filippo Grandi, Hoge Commissaris van de VN voor de vluchtelingen

16:15

Tweede plenaire sessie, deel 2

Covoorzitters:

 • Christos Stylianides, Eurocommissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing
 • Mark Lowcock, onder-secretaris-generaal van de VN voor humanitaire zaken en noodhulpcoördinator

17:45

Slotwoord en bekendmaking toezeggingen

Nevenevenementen

Naast het Syrian Digital Lab (Europees Parlement, 12 maart) en het evenement "Ensuring justice and sustainable peace in Syria" (Europagebouw, 14 maart) vinden tal van andere neven­evenementen buiten het conferentie­programma plaats, op initiatief van maatschappelijke organisaties, ngo's en deelnemende landen.

Culturele evenementen

Op de Esplanade van het Europees Parlement komt een fototentoonstelling met portretten van Syrische, Iraakse, Jordaanse en Libanese begunstigden van door het trustfonds van de EU in respons op de Syrische crisis gefinancierde EU-projecten. De tentoonstelling zal lopen tot 18 maart.

Op dinsdagavond 12 maart vindt het concert: "Common ground: singing for Syria" plaats in Lagrange Points (Ravensteingalerij 19). In het kader van deze interactieve muzikale ervaring treedt onder meer de Syrische zanger Khaled al‑Hafez op.

Deelnemers

De conferentie van de Ministers van Buitenlandse Zaken en de dagen van dialoog worden georganiseerd door hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Federica Mogherini, samen met Johannes Hahn, Eurocommissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidings­onderhandelingen en Christos Stylianides, Eurocommissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing.

De Verenigde Naties zullen worden vertegenwoordigd door Onder-Secretaris-Generaal voor Humanitaire Zaken en Noodhulpcoördinator Mark Lowcock, speciale gezant Geir Pedersen en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi, samen met hoofden van verschillende VN‑agentschappen.

De conferentie zal worden bijgewoond door deelnemers op ministerieel niveau van meer dan 85 landen en organisaties.

Humanitaire crisis in Syrië: feiten en cijfers

De humanitaire gevolgen van de crisis in Syrië blijven ernstig en verreikend:

 • 11,7 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig
 • 6,5 miljoen mensen kennen voedselonzekerheid
 • 5,6 miljoen mensen zijn het land ontvlucht
 • 1 op 3 scholen is beschadigd of vernield

Achtergrondinformatie

Vorige conferenties

De conferentie van 2018 in Brussel slaagde erin hulp voor Syriërs in eigen land en in de buurlanden en voor de gast­gemeenschappen te mobiliseren. De EU en internationale donoren zegden het volgende toe:

Tijdens de eerste conferentie in Brussel in april 2017 deden de EU en internationale donoren concrete toezeggingen om de enorme noden van de Syrische bevolking te lenigen. Zij zegden het volgende toe:

EU-respons op de crisis in Syrië

De EU en de lidstaten blijven de belangrijkste donoren in Syrië en in de regio. Sinds 2011 hebben zij meer dan € 17 miljard ter beschikking gesteld voor humanitaire hulp en stabilisatiesteun.

De EU blijft zich inzetten voor een duurzame politieke oplossing van het conflict in Syrië binnen het bestaande, door de VN overeengekomen kader.

De EU verklaarde al in Raadsconclusies van 3 april 2017 dat zij van oordeel is dat een militaire oplossing van het conflict uitgesloten is, en dat zij uitdrukkelijk het werk van de speciale VN‑gezant en de intra-Syrische gesprekken in Genève steunt.

De Raad legde op 3 april 2017 de EU‑strategie voor Syrië vast met het oog op de eerste conferentie in Brussel. Hierin worden de strategische doelstellingen van de EU met betrekking tot Syrië toegespitst op 6 actiepunten.

Voor meer informatie over het optreden van de EU inzake Syrië, zie:

VN-referentieplannen

Het reactieplan voor humanitaire hulp in Syrië (HRP) biedt het kader voor een op prioriteiten gebaseerde respons op de humanitaire noden van 11,7 miljoen Syriërs. Het heeft 3 onderling verbonden doelstellingen: levens redden en lijden verlichten, voor meer bescherming zorgen, en de weerbaarheid en toegang tot diensten verbeteren. Aan het plan voor dit jaar hebben 154 VN-agentschappen, internationale ngo's en nationale partners bijgedragen.

Het HRP 2019 onderkent het toenemende belang van een meer holistische benadering, waarbij levensreddende bijstand wordt verstrekt naast gerichte steun voor de uitbreiding van elementaire diensten en mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien, met het accent op de meest kwetsbaren. Zulke interventies dragen bij tot een beter algemeen beschermend klimaat. Ze zijn ook kosteneffectiever op lange termijn en verminderen de afhankelijkheid van hulp. De behoeften voor 2019 bedragen $ 3,33 miljard.

Het regionaal plan voor vluchtelingen en weerbaarheid (3RP) 2019-2020 wordt tezamen geleid door het VN-Bureau voor de Vluchtelingen (UNHCR) en het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP). Het bestaat uit een coalitie van 270 partners van overheden, ngo's en de VN die steun verlenen aan de 5 landen in de regio die Syrische vluchtelingen opvangen (Turkije, Jordanië, Libanon, Irak en Egypte). Het 3RP wordt op landbasis geleid, maar dankzij overkoepelende strategieën wordt toch voor regionale coherentie gezorgd. De behoeften voor 2019 bedragen $ 5,5 miljard voor de 5 landen, voor ruim 9 miljoen begunstigden. Het betreft 5,6 miljoen Syrische vluchtelingen en 3,9 miljoen kwetsbare leden van gastgemeenschappen.


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

3.

Meer informatie

Terug naar boven