r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie stelt definitieve vrijwaringsmaatregelen in ten aanzien van invoer van staalproducten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 1 februari 2019.

Commissie stelt definitieve vrijwaringsmaatregelen in ten aanzien van invoer van staalproducten.

Vandaag publiceert de Europese Commissie een verordening tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van staalproducten. Deze maatregelen treden morgen, 2 februari, in werking. Zij vervangen de voorlopige maatregelen die sinds juli 2018 van kracht zijn.

De Commissie heeft in maart 2018 een onderzoek geopend als onderdeel van de respons van de Europese Unie op het besluit van de Verenigde Staten om heffingen te leggen op staalproducten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de invoer van staalproducten in de EU sterk is gestegen. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de staalproducenten in de EU, die door de aanhoudende overcapaciteit op de mondiale staalmarkt en een ongeëvenaard aantal oneerlijke handelspraktijken van bepaalde handelspartners nog steeds in een kwetsbare positie verkeren. De beperkingen op de Amerikaanse markt die het gevolg zijn van de krachtens Section 232 opgelegde heffingen op staal leiden tot een verlegging van handelsstromen naar de EU.

Deze maatregelen stroken over de hele linie met de verbintenissen die de EU in de WTO is aangegaan. Zij zijn zorgvuldig vormgegeven om een continue invoerstroom in stand te houden die een daadwerkelijke mededinging op de Europese staalmarkt en voldoende keuze voor de talrijke gebruikers van staal in de EU garandeert.

De maatregelen hebben betrekking op 26 categorieën staalproducten en bestaan uit tariefcontingenten waarboven een recht van 25 % van toepassing is. De tariefcontingenten respecteren volledig de traditionele invoervolumes in de EU en zullen geleidelijk worden verhoogd. Dit systeem is vergelijkbaar met de thans geldende voorlopige maatregelen, waaraan echter enkele belangrijke wijzigingen zijn aangebracht die de verstoringen van de handel tot een minimum beperken en de traditionele handelsregelingen wat hoeveelheden en oorsprong betreft in stand houden. Voor de landen die onze belangrijkste leveranciers zijn, zullen bijvoorbeeld individuele quota gelden die zijn gebaseerd op hun invoergeschiedenis.

Deze maatregelen zullen maximaal drie jaar van kracht blijven, maar kunnen in geval van gewijzigde omstandigheden worden herzien.

De Commissie heeft ook besloten het mechanisme van voorafgaand toezicht voor de onder de definitieve maatregelen vallende producten op te schorten zolang die maatregelen van kracht zijn.

Achtergrond

De Commissie heeft in juli 2018 ten aanzien van de invoer van staalproducten voorlopige vrijwaringsmaatregelen ingesteld.

De vrijwaringsmaatregelen maken deel uit van de drieledige respons van de Europese Commissie in 2018. Wegens de invoerrechten die de Verenigde Staten met ingang van 23 maart 2018 op grond van Section 232 van de US Trade Expansion Act uit 1962 heffen, is de uitvoer van staal naar de Verenigde Staten minder aantrekkelijk geworden. Er zijn al aanwijzingen dat staalleveranciers om die reden een deel van hun uitvoer van de VS naar de EU hebben verlegd.

Meer informatie

Verordening tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van staalproducten

Voorlopige maatregelen - juli 2018

IP/19/821

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven