r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Britse roept Europees Hof te hulp om Brexit

donderdag 31 januari 2019, 18:56
Illustration
Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP) - Een 27-jarige Britse uit Liverpool die ruim twintig jaar in Nederland heeft gewoond, wil dat het Europees Hof zich vóór de Brexitdatum van 29 maart uitspreekt over de vraag of de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND terecht een eind heeft gemaakt aan haar duurzame verblijfsstatus in ons land. Dit bleek donderdag in een zaak die diende bij de rechtbank in Amsterdam.

Haar advocaat Jeremy Bierbach vroeg de voorzieningenrechter de kwestie met spoed voor te leggen aan het hof. Volgens hem kan de zaak niet wachten, omdat Britten vanaf 29 maart geen EU-ingezetenen meer zijn. ,,Dan kan ze op helemaal niets meer aanspraak maken.” Voor niet-EU-ingezetenen gelden strengere regels.

De Britse kwam als 2-jarige naar ons land en woonde hier tot medio 2014. Toen verhuisde ze naar Liverpool, waar ze woont en werkt. Haar ouders wonen in Nederland.

De IND liet de vrouw eind vorig jaar weten dat haar duurzame verblijfsrecht was vervallen, omdat ze al meer dan twee jaar niet meer in Nederland woont. Ze is het daar niet mee eens en heeft beroep aangetekend. Maar volgens Bierbach ontbreekt de tijd op de uitkomst daarvan te wachten.

Haar zaak draait volgens Bierbach om de uitleg van een wetsartikel, waarin staat dat EU-ingezetenen het eenmaal verkregen duurzaam verblijfsrecht in een andere EU-lidstaat alleen kunnen verliezen door een afwezigheid van twee jaar of meer. Hij wijst er op dat zij sinds haar verhuizing nog vaak in Nederland komt. De advocaat vindt een oordeel van het Europees Hof ook van belang omdat ,,dit een regel is die in de hele EU hetzelfde moet worden uitgelegd".

De voorzieningenrechter beslist binnen twee weken of hij de zaak voorlegt aan het Europees Hof.

Terug naar boven