r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Pulsmissie Nederland strandt in Frankrijk

dinsdag 29 januari 2019, 19:47
Boot op zee

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - De pogingen van oud-landbouwminister Cees Veerman om Frankrijk te overtuigen van de voordelen van pulsvisserij zijn mislukt. Ondanks Nederlands aandringen wilde de Franse regering geen bemiddelaar aanwijzen, waardoor Veerman geen gesprekspartner had. Hij wil er zelf desgevraagd ,,in het belang van de zaak'' geen mededelingen over doen.

Minister Carola Schouten had haar vroegere voorganger vorig jaar gevraagd als gezant voor de sector die averij dreigt op te lopen. Het idee voor een bemiddelende pleitbezorger kwam van de Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Tjeerd de Groot (D66).

Het Europees Parlement stemde een jaar geleden voor een totaalverbod op de pulskorvisserij, waarbij platvissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net in gedreven. Nederlandse vissers hebben veel geld in deze techniek gestoken, maar volgens vooral Franse vissers en activisten is de techniek schadelijk voor vis en milieu.

De Franse overheid is ook sterk gekant tegen de pulsvisserij. Die is eigenlijk al verboden, maar jaren geleden is afgesproken dat 5 procent van de vloot ermee mag experimenteren. Nederland zit daar met ontheffingen voor 84 schepen tot 2020 ver boven.

De lidstaten hielden in mei 2017 vast aan de 5 procent, wat zou betekenen dat nog maar 22 Nederlandse schepen de pulskortechniek mogen gebruiken. De visserijministers kwamen wel overeen dat de pulsvisserij mag doorgaan als uit een wetenschappelijke beoordeling blijkt dat die geen schade toebrengt aan kwetsbare soorten en het ecosysteem. Minister Schouten heeft haar hoop daarop gevestigd. Dat doen ook de pulsvissers, die vrezen voor rampspoed.

Onderhandelingen tussen het EU-parlement en de lidstaten hebben nog niet tot een akkoord geleid. De komende maanden volgt een nieuwe ronde. Schouten probeert ondertussen haar Franse ambtgenoot te bewerken.

Terug naar boven