r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vermogensstelsels van internationale paren in Europa: nieuwe regels worden vandaag van toepassing in 18 lidstaten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 29 januari 2019.

De EU-verordeningen ter verduidelijking van de regels inzake vermogensstelsels voor internationale echtparen en geregistreerde partners zijn vandaag van toepassing geworden.

De verordeningen zorgen voor duidelijkheid in het geval van een scheiding of overlijden en maken een einde aan parallelle en mogelijk tegenstrijdige procedures in verschillende lidstaten over bijvoorbeeld onroerend goed of bankrekeningen. De regels scheppen dus juridische duidelijkheid voor internationale paren.

Eerste vicevoorzitter Timmermans: "Dat deze verordeningen van toepassing worden, is goed nieuws voor het toenemende aantal internationale paren in Europa. Zij krijgen zekerheid over wat er met hun vermogen gebeurt als ze scheiden of een van hen overlijdt. Ik ben ervan overtuigd dat deze verordeningen tal van Europese koppels zullen helpen in deze moeilijke periode van hun leven."

EU-commissaris voor Justitie Jourová: "De nieuwe regels maken het gemakkelijker en goedkoper om gezamenlijk vermogen te verdelen en zullen de moeilijkheden van de betrokkenen enigszins verlichten.Meer dan 16 miljoen internationale paren zullen kunnen rekenen op duidelijke procedures wanneer ze uit elkaar gaan of een van de partners overlijdt. In totaal zal dankzij de nieuwe regels jaarlijks ca. 350 miljoen euro aan proceskosten kunnen worden bespaard. Ik moedig de overige lidstaten aan om in het belang van alle internationale paren in de EU deel te nemen aan dit verband voor nauwere samenwerking."

Aangezien de voorstellen niet eenparig door alle lidstaten zijn goedgekeurd, zullen de regels worden toegepast in 18 EU-landen: België, Bulgarije, Duitsland, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

De nieuwe verordeningen:

  • verduidelijken welke nationale rechtbank bevoegd is om koppels te helpen bij het beheer van hun vermogen of de verdeling ervan bij (echt)scheiding of overlijden;
  • verduidelijken welk nationaal recht geldt als de regels van meer dan één land van toepassing zouden kunnen zijn;
  • maken het gemakkelijker om gerechtelijke beslissingen over het vermogen te laten erkennen en uitvoeren in een andere lidstaat.

Met hun 70 % van de EU-bevolking vertegenwoordigen de 18 lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking, samen het merendeel van de internationale paren in de Europese Unie. Deze lidstaten hebben de verordeningen in juni 2016 vastgesteld in het kader van de nauwere samenwerking. Andere lidstaten kunnen om het even wanneer tot de verordeningen toetreden.

De niet-deelnemende lidstaten zullen de bepalingen van hun nationaal recht (met inbegrip van hun voorschriften inzake internationaal privaatrecht) blijven toepassen op grensoverschrijdende gevallen die te maken hebben met huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.

Chronologisch overzicht

Door nauwere samenwerking kan een groep van ten minste negen lidstaten maatregelen vaststellen als de 28 lidstaten het niet unaniem eens kunnen worden. Andere EU-landen kunnen te allen tijde besluiten om alsnog aan de nauwere samenwerking deel te nemen (artikel 331 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

De Commissie heeft op 16 maart 2011 twee verordeningsvoorstellen vastgesteld die betrekking hadden op de vermogensstelsels van internationale paren: een voor gehuwde paren en een voor geregistreerde partnerschappen. De voorstellen waren bedoeld als aanvulling op het kader van EU-instrumenten voor justitiële samenwerking op het gebied van familierecht, en moesten bijgevolg met eenparigheid van stemmen door de 28 lidstaten in de Raad worden aangenomen. De Raad kwam in december 2015 tot de conclusie dat unanimiteit niet haalbaar was.

Daarop gaven 17 lidstaten de Commissie te kennen dat zij onderling nauwer wilden samenwerken op het gebied van de vermogensstelsels van internationale paren (zowel echtparen als geregistreerde partners). Later kwam ook Cyprus daarbij. In maart 2016 legde de Commissie de twee voorstellen opnieuw op tafel, rekening houdend met het in de Raad bereikte politieke akkoord. Op 24 juni 2016 werden beide verordeningen in de Raad aangenomen.

Meer informatie

Informatieblad: EU-verordeningen over de vermogensstelsels van internationale paren

De EU-verordeningen over de vermogensstelsels van internationale paren (zowel echtparen als geregistreerde partnerschappen)

Besluit (EU) 2016/954 van de Raad van 9 juni 2016 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de vermogensstelsels van internationale paren, met name zowel huwelijksvermogensstelsels als de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Verordening (EU) 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels

Verordening (EU) 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Meer informatie over het familierecht

IP/19/681

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven