r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Praktijkcode tegen desinformatie Commissie roept ondertekenaars op tot meer inspanningen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 29 januari 2019.

De Europese Commissie heeft vandaag de eerste verslagen gepubliceerd die zijn ingediend door de ondertekenaars van de in oktober 2018 ondertekende praktijkcode tegen desinformatie. De Commissie is verheugd over de geboekte vooruitgang, maar roept de ondertekenaars op hun inspanningen in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 op te voeren.

Google, Facebook, Twitter, Mozilla en de beroepsverenigingen die de reclamesector vertegenwoordigen, hebben vandaag hun eerste verslagen ingediend over de maatregelen die zij nemen om aan de praktijkcode tegen desinformatie te voldoen. Er is enige vooruitgang geboekt, met name bij het verwijderen van nepaccounts en het beperken van de zichtbaarheid van sites die desinformatie verspreiden. Er moet echter meer worden gedaan om de volledige transparantie van politieke advertenties vanaf het begin van de campagne voor de Europese verkiezingen in alle EU-lidstaten te waarborgen, passende toegang tot gegevens van platforms voor onderzoeksdoeleinden mogelijk te maken en te zorgen voor goede samenwerking tussen de platforms en de afzonderlijke lidstaten via de contactpunten van het systeem voor snelle waarschuwing.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor Digitale Eengemaakte Markt: "De ondertekenaars hebben actie ondernomen, zo hebben zij de mensen nieuwe mogelijkheden gegeven om meer details over de bron van een bericht of advertentie te krijgen. Nu moeten zij ervoor zorgen dat deze instrumenten beschikbaar komen voor iedereen in de EU, toezien op de efficiëntie ervan en ze voortdurend aanpassen aan de nieuwe middelen die door verspreiders van desinformatie worden gebruikt. Er is geen tijd te verliezen."

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "Met de lancering van het Europees verkiezingsnetwerk met de EU-autoriteiten vorige week en dit verslag vandaag doen we er op alle fronten een schepje bovenop om te zorgen voor vrije en eerlijke verkiezingen. Ik verwacht dat de bedrijven de daad bij het woord voegen. Er is weinig tijd, dus we moeten nu handelen."

Julian King, commissaris voor Veiligheidsunie: "Omdat de Europese verkiezingen niet ver meer zijn, is elke vooruitgang in de strijd tegen desinformatie welkom. Maar wij moeten vóór mei verder en sneller gaan. Wij willen niet dat we op de dag na de verkiezingen moeten constateren dat we meer hadden moeten doen."

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "De vandaag gepubliceerde verslagen focussen terecht op dringende maatregelen, zoals de verwijdering van nepaccounts. Dat is een goed begin. Nu verwacht ik van de ondertekenaars dat zij hun toezicht en rapportage verbeteren en meer gaan samenwerken met factcheckers en de onderzoeksgemeenschap. Wij moeten ervoor zorgen dat onze burgers toegang hebben tot objectieve informatie van goede kwaliteit, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken."

Volgens de verslagen, die betrekking hebben op maatregelen tot 31 december 2018, lopen onlinebedrijven op sommige gebieden voorop, bijvoorbeeld bij het verwijderen van nepaccounts en het onttrekken van inkomsten aan de verspreiders van desinformatie, maar op andere gebieden niet. Uit de verslagen blijkt met name dat:

  • Facebook maatregelen heeft genomen of zal nemen om alle toezeggingen gestand te doen, maar nu meer duidelijkheid moet verschaffen over de wijze waarop dit sociale netwerk zijn consumentenempowermentinstrumenten zal inzetten en zijn samenwerking met factcheckers en de onderzoeksgemeenschap in de hele EU zal intensiveren.
  • Google stappen heeft ondernomen om al haar toezeggingen gestand te doen, met name die ter verbetering van de controle op de plaatsing van advertenties, de transparantie van politieke advertenties en de verstrekking van informatie, instrumenten en bijstand aan de gebruikers om ze te stimuleren om online zelf verantwoordelijkheid te nemen. Sommige instrumenten zijn echter slechts in een klein aantal lidstaten beschikbaar. De Commissie roept de onlinezoekmachine ook op om op grotere schaal steun te verlenen aan onderzoeksacties.
  • Twitter voorrang heeft gegeven aan acties tegen kwaadwillige actoren door verdachte of nepaccounts te sluiten en geautomatiseerde systemen/bots te weren. Toch is meer informatie nodig over hoe dit hardnekkige verspreiders van desinformatie ervan zal weerhouden hun tweets te verspreiden.
  • Mozilla op het punt staat een bijgewerkte versie van haar browser te lanceren om cross-site-tracking standaard te blokkeren, maar beter duidelijk moet maken hoe dit de informatie zal beperken die over de browsingactiviteiten van gebruikers bekend wordt en die voor desinformatiecampagnes zou kunnen worden misbruikt.

De Commissie verwacht dat Google, Facebook, Twitter en Mozilla voor de volgende verslagen een systematischere aanpak ontwikkelen om een behoorlijke en regelmatige monitoring en beoordeling op basis van passende prestatiegegevens mogelijk te maken.

Ten aanzien van de beroepsverenigingen die de reclamesector vertegenwoordigen (World Federation of Advertisers, European Association of Communication Agencies en Interactive Advertising Bureau Europe) stelt de Commissie vast dat zij een positieve bijdrage hebben geleverd aan het beter bekend maken van de code, maar dat er geen ondertekenaars uit het bedrijfsleven zijn, en zij benadrukt dat merken en adverteerders een cruciale rol spelen bij het onttrekken van inkomsten aan verspreiders van desinformatie.

Volgende stappen

De vandaag gepubliceerde verslagen hebben betrekking op maatregelen die tot 31 december door onlinebedrijven en de reclamesector zijn genomen. Voor januari 2019 moeten onlineplatforms de komende dagen gedetailleerde informatie aan de Commissie verstrekken. Het eerste maandelijkse verslag zal in februari 2019 worden gepubliceerd en tot mei 2019 elke maand worden gevolgd door soortgelijke verslagen. Zo kan de Commissie verifiëren dat vóór de Europese verkiezingen doeltreffende maatregelen zijn getroffen die met name relevant zijn voor de integriteit van het verkiezingsproces.

Tegen het einde van 2019 zal de Commissie een uitgebreide evaluatie verrichten na de eerste periode van 12 maanden van de code. Mochten de resultaten onbevredigend zijn, dan kan de Commissie verdere maatregelen voorstellen, waaronder regelgeving.

Achtergrond

De monitoring van de praktijkcode maakt deel uit van het in december aangenomen actieplan tegen desinformatie van de Europese Unie dat moet zorgen voor capaciteitsopbouw en nauwere samenwerking tussen lidstaten en EU-instellingen om bedreigingen door desinformatie proactief aan te pakken.

De rapporterende ondertekenaars hebben de praktijkcode in oktober 2018 op vrijwillige basis onderschreven. De code beoogt de in de mededeling van de Commissie van april 2018 uiteengezette doelstellingen te verwezenlijken door een breed scala van verbintenissen op vijf gebieden vast te stellen:

  • De advertentie-inkomsten terugdringen voor accounts en websites die desinformatie verspreiden en adverteerders adequate veiligheidsinstrumenten en informatie verstrekken over dergelijke websites.
  • Openbaarmaking van politieke reclame mogelijk maken en inspanningen doen voor de openbaarmaking van thematisch georiënteerde reclame.
  • Een duidelijk en openbaar toegankelijk beleid inzake identiteit en onlinebots hebben en maatregelen nemen om nepaccounts te sluiten.
  • Informatie en instrumenten verstrekken om mensen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en de toegang tot uiteenlopende standpunten over onderwerpen van algemeen belang vergemakkelijken, waarbij betrouwbare bronnen het best zichtbaar moeten zijn.
  • Onderzoekers toegang tot gegevens bieden die aan de privacyregels voldoet, om een beter inzicht te krijgen in de verspreiding en de gevolgen van desinformatie.

De praktijkcode strookt ook met de aanbeveling om te zorgen voor vrije, eerlijke en veilige verkiezingen voor het Europees Parlement die werd gedaan in het verkiezingspakket dat door voorzitter Juncker werd aangekondigd in zijn toespraak over de Staat van de Unie 2018. De maatregelen omvatten meer transparantie in online politieke boodschappen en de mogelijkheid om sancties op te leggen bij illegaal gebruik van persoonsgegevens met de bedoeling de uitkomst van de Europese verkiezingen opzettelijk te beïnvloeden. Voorts werd de lidstaten geadviseerd om een nationaal electoraal samenwerkingsnetwerk van bevoegde autoriteiten op het vlak van onder andere verkiezingen, cyberbeveiliging, gegevensbescherming en rechtshandhaving op te richten en een contactpunt aan te wijzen voor deelname aan een electoraal samenwerkingsnetwerk op Europees niveau. De eerste bijeenkomst op Europees niveau vond plaats op 21 januari 2019.

Voor meer informatie

Vragen en antwoorden

Verslagen van de ondertekenaars van de praktijkcode

Persbericht: Een Europa dat beschermt: meer EU-actie tegen desinformatie

Factsheet: Actieplan tegen desinformatie

Mededeling over de bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering

Website "EU vs Disinfo"

IP/19/746

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven